הבדלים בין גרסאות בדף "ויקיפדיה:Check Wikipedia"

עדכון
(עדכון)
(עדכון)
'''Betatest''' - At the moment the script has some bugs and not every error on this page is an actual error.
 
* With the last limited scan the script checked '''33713378''' articles.
* At the moment the script identified '''18751984''' ideas for improvement in '''12591338''' articles.
* Scan begin: '''2010-01-17 0222:5222''' and end: '''2010-01-1718 0704:1709''' (GMT, Toolserver)
* Duration: 264346 min. 3026 sec.
 
== Project description in English ==
| 2 || Article with false <nowiki><br/></nowiki> || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 3 || [[#Article with .3Cref> and no .3Creferences .2F>|Article with <nowiki><ref></nowiki> and no <nowiki><references /></nowiki>]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 4 || Article with weblink || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 7 || Headlines start with three "=" || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 8 || Headline should end with "=" || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 9 || Categories more at one line || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 10 || [[#Square brackets not correct end|Square brackets not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 23 || style="text-align:right;" | 35 || ↗ || style="text-align:right;" | 12
|-
| 11 || [[#HTML named entities|HTML named entities]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 46 || style="text-align:right;" | 613 || ↗ || style="text-align:right;" | 27
|-
| 12 || [[#HTML List elements|HTML List elements]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 13 || Math not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 15 || Code not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 16 || [[#Template with Unicode control characters|Template with Unicode control characters]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 148 || style="text-align:right;" | 810 || || style="text-align:right;" | -62
|-
| 17 || [[#Category double|Category double]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 18 || Category first letter small || deactivated || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 19 || [[#Headlines start with one "="|Headlines start with one "="]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 12 || ↗ || style="text-align:right;" | 1
|-
| 20 || Symbol for dead || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 24 || Pre not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 25 || [[#Headline hierarchy|Headline hierarchy]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 2627 || style="text-align:right;" | 2737 || ↗ || style="text-align:right;" | 110
|-
| 26 || HTML text style element <nowiki><b></nowiki> || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 27 || [[#Unicode syntax|Unicode syntax]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 31 || style="text-align:right;" | 13 || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 28 || [[#Table not correct end|Table not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 29 || Gallery not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 30 || [[#Image without description|Image without description]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 316292 || style="text-align:right;" | 292286 || ↘ || style="text-align:right;" | -246
|-
| 31 || [[#HTML table element|HTML table element]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 68 || style="text-align:right;" | 86 || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 32 || Double pipe in one link || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 33 || [[#HTML text style element .3Cu>|HTML text style element <nowiki><u></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 98 || style="text-align:right;" | 89 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 34 || [[#Template programming element|Template programming element]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 21 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 35 || [[#Gallery without description|Gallery without description]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || → || style="text-align:right;" |
| 39 || HTML text style element <nowiki><p></nowiki> || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 40 || [[#HTML text style element .3Cfont>|HTML text style element <nowiki><font></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 64 || style="text-align:right;" | 42 || ↘ || style="text-align:right;" | -2
|-
| 41 || [[#HTML text style element .3Cbig>|HTML text style element <nowiki><big></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1711 || style="text-align:right;" | 1110 || ↘ || style="text-align:right;" | -61
|-
| 42 || [[#HTML text style element .3Csmall>|HTML text style element <nowiki><small></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 8483 || style="text-align:right;" | 8372 || ↘ || style="text-align:right;" | -111
|-
| 43 || Template not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 44 || [[#Headlines with bold|Headlines with bold]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 263 || style="text-align:right;" | 39 || || style="text-align:right;" | -236
|-
| 45 || Interwiki double || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 46 || [[#Square brackets not correct begin|Square brackets not correct begin]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 41 || style="text-align:right;" | 13 || || style="text-align:right;" | -32
|-
| 47 || Template not correct begin || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 48 || [[#Title in text|Title in text]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 7584 || style="text-align:right;" | 8498 || ↗ || style="text-align:right;" | 914
|-
| 49 || Headline with HTML || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 50 || [[#en dash or em dash|en dash or em dash]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 4345 || style="text-align:right;" | 4568 || ↗ || style="text-align:right;" | 223
|-
| 51 || Interwiki before last headline || low || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 52 || [[#Category before last headline|Category before last headline]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 76 || style="text-align:right;" | 612 || || style="text-align:right;" | -16
|-
| 53 || [[#Interwiki before last category|Interwiki before last category]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 5 || style="text-align:right;" | 57 || || style="text-align:right;" | 2
|-
| 54 || [[#Break in list|Break in list]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1012 || style="text-align:right;" | 1220 || ↗ || style="text-align:right;" | 28
|-
| 55 || HTML text style element <nowiki><small></nowiki> double || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 56 || [[#Arrow as ASCII art|Arrow as ASCII art]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 5 || style="text-align:right;" | 53 || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 57 || [[#Headlines end with colon|Headlines end with colon]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1916 || style="text-align:right;" | 1621 || || style="text-align:right;" | -35
|-
| 58 || [[#Headlines with capitalization|Headlines with capitalization]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 59 || [[#Template value end with break|Template value end with break]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 3326 || style="text-align:right;" | 2621 || ↘ || style="text-align:right;" | -75
|-
| 60 || Template parameter with problem || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 61 || [[#Reference with punctuation|Reference with punctuation]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 486510 || style="text-align:right;" | 510496 || || style="text-align:right;" | 24-14
|-
| 62 || [[#Headline alone|Headline alone]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 273285 || style="text-align:right;" | 285300 || ↗ || style="text-align:right;" | 1215
|-
| 63 || HTML text style element <nowiki><small></nowiki> in ref, sub or sup || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 64 || [[#Link equal to linktext|Link equal to linktext]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 6252 || style="text-align:right;" | 5266 || || style="text-align:right;" | -1014
|-
| 65 || Image description with break || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 67 || Reference after punctuation || deactivated || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 68 || [[#Link to other language|Link to other language]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 2220 || style="text-align:right;" | 2026 || || style="text-align:right;" | -26
|-
| 69 || ISBN wrong syntax || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 74 || Link with no target || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 75 || [[#Indented list|Indented list]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1514 || style="text-align:right;" | 1422 || || style="text-align:right;" | -18
|-
| 76 || Link with no space || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 77 || Image description with partial <nowiki><small></nowiki> || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 78 || Reference double || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 79 || [[#External link without description|External link without description]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 239227 || style="text-align:right;" | 227241 || || style="text-align:right;" | -1214
|-
| 80 || [[#External link with line break|External link with line break]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 23 || style="text-align:right;" | 3 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 81 || [[#Reference tag in article double|Reference tag in article double]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 3534 || style="text-align:right;" | 3436 || || style="text-align:right;" | -12
|-
| 82 || [[#Link to other wikiproject|Link to other wikiproject]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 4536 || style="text-align:right;" | 3645 || || style="text-align:right;" | -9
|-
| 83 || [[#Headlines start with three "=" and later with level two|Headlines start with three "=" and later with level two]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 21 || style="text-align:right;" | 1 || ↘ || style="text-align:right;" | -1
|-
| 84 || [[#Section without content|Section without content]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 2130 || style="text-align:right;" | 3023 || || style="text-align:right;" | 9-7
|-
| 85 || Tag without content || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 91 || DEFAULTSORT is missing and title with lowercase_letters || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 92 || [[#Headline double|Headline double]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
|}
 
* Last scan:
** the script scanned '''33713378''' articles:
*** '''520469''' new articles
*** '''26192648''' articles with changes
*** some of '''12591338''' articles with errors from last dump or scan
*** '''0''' other articles (for example articles with errors in geocoordinate).
** errors in previous scan: 19291875
** errors in last scan: 18751984
** change: -54109
 
* Downloads: (HTML or TXT in UTF-8)
|-
|-
| [[:מערותמוזיאון לוזיתרודן]] || <nowiki>קובץ:Luzit ColumbariumRodin097.JPG </nowiki>
|}
=== Headlines start with one "=" ===
The first headline start with <nowiki>"= XY ="</nowiki>. It should only <nowiki>"== XY =="</nowiki>.
 
This error was found '''12''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_019.html List of all articles with error 019]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=019 new interface].
|-
| [[:2-פרופנול]] || <nowiki>=הפקה=</nowiki>
|}
=== Headlines start with three "=" and later with level two ===
<!-- error number 83 -->
The first headline start with <nowiki>"=== XY ==="</nowiki>. It should only be <nowiki>"== XY =="</nowiki>. Later in the text the script found a level 2 headline (<nowiki>"=="</nowiki>). See also error 007!
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_083.html List of all articles with error 083]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=083 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:תנינייםאנילין]] || <nowiki>===מיוןמבנה התנינים==וסינתיזה=</nowiki>
|}
=== ISBN wrong length ===
The article has an image without a description. In order to provide good accessibility for everyone (e.g. blind people) a description for every image is needed. (See also [http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/H37.html W3C Techniques for WCAG 2.0])
 
This error was found '''292286''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_030.html List of all articles with error 030]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=030 new interface].
|-
|-
| [[:Cansei de Ser SexyIPhone]] || <nowiki>[[קובץ:Cansei de Ser Sexy - Russian WikipediaIphone2g3g3gson.jpg|260px250px]]</nowiki>
|-
| [[:M1אבירי גאראנדהאור הקסום]] || <nowiki>[[קובץ:Garandvisionaries.jpg|250px|מרכז]]</nowiki>
|-
| [[:אדינבורואווטאר (סרט)]] || <nowiki>[[קובץ:Wfm edinburghAvatar-Teaser-Poster.jpg|מרכז200px|250pxמרכז]]</nowiki>
|-
| [[:אוניברסיטת מלטהאיסטנבול]] || <nowiki>[[קובץ:UoMView of Istanbul from Gülhane Park.png|מרכזjpg|120px250px]]</nowiki>
|-
| [[:אורנוסאכסדרת אוקטביה]] || <nowiki>[[קובץ:UranusRomaPorticodiOttavia01.jpgJPG|שמאל|מרכזממוזער|250px]]</nowiki>
|-
| [[:אינטרפולאמוניום (להקה)חנקתי]] || <nowiki>[[קובץ:Interpol (band)Ammonium-nitrate-2D.jpgpng|230px250px]]</nowiki>
|-
| [[:אירוויזיוןאפוקליפסה 2010עכשיו]] || <nowiki>[[קובץ:ESC 2010 logoApocalypse-now-dvd-cover.pngjpg|300px200px]]</nowiki>
|-
| [[:אליפותארץ אירופה בכדורסלנהדרת]] || <nowiki>[[קובץ:Olympic ringsLogoNehederet.svg|50pxpng]]</nowiki>
|-
| [[:ארביסבוגוטה]] || <nowiki>[[קובץ:Illustration_Arabis_turrita0Bogota Eje ambiental.jpgJPG|מרכז|220px250px]]</nowiki>
|-
| [[:באגסבנג&#039;מין באניפרנקלין]] || <nowiki>[[קובץ:FallingBenjamin hareFranklin restoredby Jean-Baptiste Greuze.jpg|250pxמרכז|200px]]</nowiki>
|-
| [[:בודווין זנדןברקליום]] || <nowiki>[[קובץ:ZendenBk-TableImage.jpg|מרכזpng|200px250px]]</nowiki>
|-
| [[:ביתגארי שאןקספרוב]] || <nowiki>[[קובץ:BetGarri Sheankasparow COA20070318.pngjpg|150pxמרכז|180px]]</nowiki>
|-
| [[:ברקגוודלחרה אובמה(ספרד)]] || <nowiki>[[קובץ:Official portraitPalacio ofdel Barack ObamaInfantado.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ורג&#039; הרברט ווקר בוש]] || <nowiki>[[קובץ:George H. W. Bush signature.png|150px]]</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;יליאן אנדרסון]] || <nowiki>[[קובץ:Gillian-Anderson-Buskaid-London-2004.jpg|200px]]</nowiki>
|-
| [[:גשר הוהנצולרן]] || <nowiki>[[קובץ:Hohenzollernbrücke Köln von oben.jpg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:דגל לסוטואוסטרליה]] || <nowiki>[[קובץ:Flag of LesothoAustralia UJC.svgPNG|ימין|250px100px|borderגבול]]</nowiki>
|-
| [[:דגל פולין]] || <nowiki>[[קובץ:Flag of Poland.svg|250px|גבול]]</nowiki>
|-
| [[:דובאידוד רותם]] || <nowiki>[[קובץ:DubaiDavid nightrotem skylinekneset.jpgpng|מרכז200px|250px]]</nowiki>
|-
| [[:דייוויד רובינסוןהמינגס]] || <nowiki>[[קובץ:David RobinsonHemmings (Teamin USA)Eye of the Devil trailer 1.jpg|200px250px]]</nowiki>
|-
| [[:דרגותדמיטרי האס אסאלניצ&#039;ב]] || <nowiki>[[קובץ:SsD-sturmmannAlenichev.jpg|מרכז|75px150px]]</nowiki>
|-
| [[:הבונים החופשיים]] || <nowiki>[[קובץ:FreeMason.jpg|שמאל|ממוזער|250px]]</nowiki>
|-
| [[:הונגהכוחות קונגהמזוינים של ארצות הברית]] || <nowiki>[[קובץ:Hong Kong SAR Regional EmblemJointcolors.svgjpg|100px220px]]</nowiki>
|-
| [[:הר בני רסן]] || <nowiki>[[קובץ:BNEYRESSEN-MOUNT.JPG|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:היסטוריההרפובליקה של עם ישראלהקורסיקנית]] || <nowiki>[[קובץ:SackFlag of jerusalemGenoa.JPGsvg|שמאלborder|270px35px]]</nowiki>
|-
| [[:המנוןוולטר מדגסקרקליי לאודרמילק]] || <nowiki>[[קובץ:FahaleovantenaWalter C Lowdermilk 1953.jpg|250px|ממוזער|שמאל]]</nowiki>
|-
| [[:הפארקזברת הלאומי גרנד טיטוןהרים]] || <nowiki>[[קובץ:BarnsEquus grandzebra tetonshartmannae.jpg|מרכז|250px240px]]</nowiki>
|-
| [[:הר ריגיחיפה]] || <nowiki>[[קובץ:RigiHaifa luftaufnahmeflag.jpg|מרכזsvg|300px150px]]</nowiki>
|-
| [[:וסלי סניידרטיבינגן]] || <nowiki>[[קובץ:WesleyWappen SneijderTuebingen.jpg|מרכזpng|250px100px]]</nowiki>
|-
| [[:חופנייםטרנוב]] || <nowiki>[[קובץ:ThlaspiPL sppTarnów Sturm26Ratusz.jpgJPG|275px250px]]</nowiki>
|-
| [[:טיילור קיטשיואנינה]] || <nowiki>[[קובץ:TaylorKitschApr09Ioannina Greece.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:יוסיףיחס סטליןהזהב]] || <nowiki>[[קובץ:JosephRechteck StalinGoldenerSchnitt.jpg|מרכזgif|250px|שמאל]]</nowiki>
|-
| [[:ישראל]] || <nowiki>[[קובץ:portal.svg|36px]]</nowiki>
|-
| [[:כרבולתכריש גובלין]] || <nowiki>[[קובץ:OnobrychisMitsukurina caput-galliowstoni, Taub122ePengo.pngjpg|200px280px]]</nowiki>
|-
| [[:ליאו זקסלימפומה]] || <nowiki>[[קובץ:LeoGastric Sachs1955MALT lymphoma 2.jpg|150pxשמאל|ממוזער|250px]]</nowiki>
|-
| [[:מארי, נסיכת הסה (מריה אלכסנדרובנה)לענה]] || <nowiki>[[קובץ:Empress Maria Feodorovna, 1857, Hermitage MuseumKoeh-016.jpg|200px250px]]</nowiki>
|-
| [[:מדינתמבצר אורנג&#039; החופשיתעתלית]] || <nowiki>[[קובץ:CoatChateau ofpelerin Arms of the Orange Free Stateplan.pngPNG|מרכז|70px350px]]</nowiki>
|-
| [[:מועצהמועדון אזוריתלילה מנשה(תוכנית טלוויזיה)]] || <nowiki>[[קובץ:MENASHEClub_night21.JPGgif|250pxמרכז]]</nowiki>
|-
| [[:מיסטרסמינה סוברי]] || <nowiki>[[קובץ:MistraMena NewSuvari andby OldDavid Shankbone.jpg|מרכז|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:מנזרמלזיה חורזובמשחקים האולימפיים]] || <nowiki>[[קובץ:HorezuLee Chong Wei at the 2008 Olympic games.jpg|מרכז|250px150px|]]</nowiki>
|-
| [[:מרסל דסאימסורניים]] || <nowiki>[[קובץ:MarcelGeorgia DesaillyAquarium - Sawshark Jan 2006.jpg|מרכז|180px260px]]</nowiki>
|-
| [[:נורהמרוקו פלואורסצנטיתבמשחקים קומפקטיתהאולימפיים]] || <nowiki>[[קובץ:Color_temperatureCarlos ga.svg|650px..jpg|מרכז|200px|]]</nowiki>
|-
| [[:נפוליאוןמשקפיים בונפרטה(צמח)]] || <nowiki>[[קובץ:Jacques-Louis_David_017Fibigia eriocarpa.jpgpng|250px]]</nowiki>
|-
| [[:סושוניקולא (כדורגל)אנלקה]] || <nowiki>[[קובץ:SochauxAnelka Chelsea 2.gifjpg|100px150px]]</nowiki>
|-
| [[:סטארטרקסבסטיאן הקדוש]] || <nowiki>[[קובץ:StarSan Sebastian trekEl 11Greco.jpg|220px250px]]</nowiki>
|-
| [[:סלטהסטבאן ויגויובטיץ&#039;]] || <nowiki>[[קובץ:RcStevan celtaJovetić de vigoVicario.gifJPG|180px]]</nowiki>
|-
| [[:סמלסיזר הרפובליקה של קונגומילאן]] || <nowiki>[[קובץ:CoatsCesar of arms of the Republic of the Congomillan.gif|שמאלjpg|200px]]</nowiki>
|-
| [[:סרגיי קריקאליובספודומן]] || <nowiki>[[קובץ:Sergei Konstantinovich KrikalevSpodumene.jpg|מרכז|250px|]]</nowiki>
|-
| [[:ערבייעולמות ישראלסטארגייט]] || <nowiki>[[קובץ:Flag of IsraelStargateworlds_logo.svgjpg|22px250px]]</nowiki>
|-
| [[:פירוטפיאצה דיי מיראקולי]] || <nowiki>[[קובץ:Torre Fontana udi PirotuPisa.jpg|מרכז|200px250px]]</nowiki>
|-
| [[:פרייבורגפר מרטסאקר]] || <nowiki>[[קובץ:WappenPer Freiburg im Breisgaumertesacker.svgjpg|מרכז|100px200px]]</nowiki>
|-
| [[:צ&#039;כיה במשחקים האולימפיים]] || <nowiki>[[קובץ:Nagano 1998-Russia vs Czech Republic.jpg|מרכז|250px|]]</nowiki>
|}
=== Reference tag in article double ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''3436''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_081.html List of all articles with error 081]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=081 new interface].
|-
|-
| [[:How To Be ShyGIMP]] || <nowiki><ref>‏דורון{{cite חלוץ,web|url=http://www.gimp.org/about/prehistory.html המנון|title=הפרהיסטוריה לדכאון, מעריב לנוער, 11.7.2001של GIMP}}</ref> </nowiki>
|-
| [[:אדמירל גרף שפיי (אונייה)]] || <nowiki><ref>שם.</ref> </nowiki>
| [[:אירוויזיון 2010]] || <nowiki><ref>‏http://www.esctoday.com/news/read/12899‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:אשם תורם כהגנה יחסית]] || <nowiki><ref>שם, שם.</ref> </nowiki>
| [[:אל-הרג]] || <nowiki><ref>"Nonkilling Global Society", in Peace Building, edited by Ada Aharoni, in ''Encylopedia of Life Support Systems (EOLSS)'', Developed under the auspices of the UNESCO, 2005, Eolss Publishers, Oxford [http://www.eolss.net].</ref> </nowiki>
|-
| [[:אשרי יושבי ביתך]] || <nowiki><ref>בבלי [[מסכת ברכות|ברכות]] ד, ב</ref> </nowiki>
|-
| [[:אתנוקרטיה]] || <nowiki><ref>‏סמוחה,1999‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:בולגריה במלחמת העולם השנייה]] || <nowiki><ref>רומנו, אלברט.א, '''יהדות בולגריה''', עמוד 567.</ref> </nowiki>
|-
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריהבצלם]] || <nowiki><ref>קשלס‏שרית מיכאלי, חיים,[http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/944/566.html '''תקופתעופרת המשטריצוקה: הפאשיסטי'''הקרב על התחקיר], עמוד[[nrg]], 805{{כ}} 21.9.2009‏‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:בני ישראל הבריטים]] || <nowiki><ref> ''Traditions of Glastonbury'' by E. Raymond Capt Artisan Publishers </ref> </nowiki>
|-
| [[:בקליאן]] || <nowiki><ref>[http://209.85.229.132/search?q=cache:rKwOJy00Y9EJ:www.iajgs.org/cemetery/romania/beclean-bistrita-county.html הפרויקט הבינלאומי לבתי העלמין יהודים ]</ref> </nowiki>
|-
| [[:ברמינגהאם (אלבמה)]] || <nowiki><ref>[http://www.jewishgen.org/cemetery/northamerica/alabama.html האיגוד הבינלאומי של קהילות ממוצא יהודי], בפסקה BIRMINGHAM.</ref> </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ונתן קלרמן]] || <nowiki><ref>‏נכון לספטמבר 2009‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;יגורו קאנו]] || <nowiki><ref>''Japan Times'', [[March 30]], [[1913]]; see also [[Kodokan]].</ref> </nowiki>
|-
| [[:גדר ההפרדההאיטי]] || <nowiki><ref>[‏httphttp://elyon1books.courtgoogle.gov.ilcom/Files/04/570/079/a14/04079570.a14.pdfbooks?id=FUSD2v4EQE8C&pg=PA40 Roseline בג"ץNgcheong-Lum, 7957/04Leslie Jermyn, '''מראעבה ואחHaiti'' נ', ראשMarshall ממשלתCavendish, ישראל2005, ואח''''page 40]{{PDF}}</ref> </nowiki>
|-
| [[:המשמר האזרחי]] || <nowiki><ref>‏הוד, שם.‏</ref> </nowiki>
| [[:גוג&#039;ראנוואלה]] || <nowiki><ref>‏שם [http://pportal.punjab.gov.pk/portal/portal/media-type/html/group/309?page_name=Gujaranwala$d_home&group_type=dist&group_id=309&group_name=Gujaranwala&js_pane=P-1004ba76975-10000&pview=true]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:גטוהעפלה מינסקמארצות המזרח]] || <nowiki><ref>(זייץ,2000)‏[http://www.palmach.org.il/show_item.asp?levelId=38612&itemId=6084&itemType=0 מרכז מידע פלמ"ח]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:דוברובניקהקרע ביהדות הונגריה]] || <nowiki><ref>http://www.un.org/icty/pressreal/p625-e.htmContribuţia evreilor din România la cultură şi civilizaţie עמודים 753</ref> </nowiki>
|-
| [[:האיטיזהבית כהן]] || <nowiki><ref>[http://bookswww.googleglobes.comco.il/books?id=FUSD2v4EQE8C&pg=PA40 Roseline Ngcheong-Lum, Leslie Jermyn,globessites/brands/LadyGlobes.aspx '''Haiti''',50 Marshallהנשים Cavendish,המשפיעות 2005,של pageליידי 40גלובס]</ref> </nowiki>
|-
| [[:הקיסרות הרומיתחומיות]] || <nowiki><ref>ו[http://www.אkitchenproject.com/history/Brownies/index.htm קולדוואל,ההיסטוריה '''קורותשל העולם''', מסדה, 1957, עמ' 194החומיות]</ref> </nowiki>
|-
| [[:טרגונה]] || <nowiki><ref>[http://www.museutgn.com/ing/historia1.html MHDT Medieval Tarragona]</ref> </nowiki>
| [[:יגאל אלון]] || <nowiki><ref>צבא וביטחון א', כרך א' בסדרה צה"ל בחילו, עמוד 71</ref> </nowiki>
|-
| [[:יעקב יצחק נימירובר]] || <nowiki><ref>Baruch Tercatin şi Lucian-Zeev Herşcovici, „Prezenţe rabinice în perimetrul românesc”, Editura HASEFER, Bucureşti, 2008 - ברוך טרקטין וזאב-לוצ'יאן הרשקוביץ', "נוכחויות רבניות במרחב הרומני", הוצאת HASEFER, בוקרשט, 2008.</ref> </nowiki>
| [[:יהדות בולגריה]] || <nowiki><ref>רוזאניס, שלמה, '''קורות היהודים בטורקיה וארצות קדם''', כרך א', סופיה, 1934.</ref> </nowiki>
|-
| [[:ילנה יאנקוביץ&#039;]] || <nowiki><ref>[http://www.jj-jelenajankovic.com/eng/bio.html http://www.jj-jelenajankovic.com/eng/bio.html]</ref> </nowiki>
|-
| [[:מאיר אברהם הלוי]] || <nowiki><ref> - ברוך טרקטין וזאב-לוצ'יאן הרשקוביץ', "נוכחויות רבניות במרחב הרומני", הוצאת HASEFER, בוקרשט, 2008 עמוד 269</ref> </nowiki>
|-
| [[:מורה נבוכים]] || <nowiki><ref>‏הראי"ה קוק, '''לאחדותו של הרמב"ם''' - מאמרי הראי"ה א' עמ' 105</ref> </nowiki>
|-
| [[:מלחמת איטליה-יוון]] || <nowiki><ref>Lt. Col. E Bauer. '''The history of world war 2''', Orbis, London, 1984, pp 147</ref> </nowiki>
|-
| [[:מלחמת בולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki><ref>W.H Cromie, The Military forces of the Balkan Peninsula, Pallas Armata reprint </ref> </nowiki>
|-
| [[:נורמןמעוולים בורלוגבמשותף]] || <nowiki><ref>אתר'''טדסקי''', [[אוניברסיטתלעיל מינסוטה]]ה"ש 1, [http://www.cfans.umn.edu/Borlaug_s_Work_in_Mexico.html Borlaugבעמ's Work in Mexico]480.</ref> </nowiki>
|-
| [[:מעשייה]] || <nowiki><ref>Grant and Clute, "Cinema", p. 196.</ref> </nowiki>
|-
| [[:מרכז אפריקה]] || <nowiki><ref>{{cite web | url = http://www.un.org/depts/dhl/maplib/worldregions.htm| title = World Macro Regions and Components| publisher = United Nations| date = [[2000]]}}</ref> </nowiki>
|-
| [[:נייג&#039;ל מנסל]] || <nowiki><ref>[http://nigelmansell.free.fr/statsus.htm King Nigel Mansell Statistics]</ref> </nowiki>
|-
| [[:סטטוס קוו (ישראל)]] || <nowiki><ref>‏כהן, א. וזיסר, ב. (2003). '''מהשלמה להסלמה : השסע הדתי-החילוני בפתח המאה העשרים ואחת'''. ירושלים ותל אביב : שוקן‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:סמלים בהאיים]] || <nowiki><ref>‏[http://bahai-library.com/index.php5?file=uhj_nine_pointed_star#s1 Nine-Pointed Star as Symbol of the Bahá'í Faith]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:על החירות]] || <nowiki><ref>'''על החירות''', עמ' 53.</ref> </nowiki>
|-
| [[:עמוס קינן]] || <nowiki><ref>[http://www.hebrew-writers.org/lacs-in.asp?catalogid=341 עמוס קינן] לכסיקון הסופרים העברים בהווה</ref> </nowiki>
|-
| [[:פרדיננדפרימו הראשון, מלך בולגריהלוי]] || <nowiki><ref>קשלס, חיים, עמוד‏מצוטט 88שם.</ref> </nowiki>
|-
| [[:קנדה במלחמת העולם הראשונה]] || <nowiki><ref>[http://www.vac-acc.gc.ca/remembers/sub.cfm?source=history/firstwar/canada/Canada4 תיאור הקרב באתר הווטרנים]</ref> </nowiki>
| [[:קרנף ג&#039;אווה]] || <nowiki><ref>Santiapillai, C. (1992). "Javan rhinoceros in Vietnam". Pachyderm 15: 25–27.</ref> </nowiki>
|-
| [[:שדות]] || <nowiki><ref>Gershom Gorenberg, Occupied Territories: The Untold Story of Israel's Settlements, p. 235-236</ref> </nowiki>
| [[:שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך]] || <nowiki><ref>‏http://www.knesset.gov.il/building/architecture/heb/art1_interior.htm‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:שוגר ריי רובינסון]] || <nowiki><ref>‏Robinson and Anderson. pg. 7 ‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:שטירל]] || <nowiki><ref>[http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14510&pgnum=144 הרב [[אליעזר וולדנברג]], '''ציץ אליעזר''', חלק י"א, סימן נ"ד]</ref> </nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''3023''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_084.html List of all articles with error 084]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=084 new interface].
|-
|-
| [[:380 לפנה&quot;סGIMP]] || <nowiki>==נולדו== גרסאות ====</nowiki>
|-
| [[:CMOSאבו סנאן]] || <nowiki>===קישורים מהפך =חיצוניים==</nowiki>
|-
| [[:VHDL-AMSאדמירל גרף שפיי (אונייה)]] || <nowiki>==מעצר כלי פיתוח הצוות==</nowiki>
|-
| [[:Who&#039;s Next]] || <nowiki>=== ''Who's Next - deluxe Edition'' (2003) ===</nowiki>
|-
| [[:אבו סנאן]] || <nowiki>==קישורים חיצוניים==</nowiki>
|-
| [[:אמנות יוון העתיקה]] || <nowiki>===ציוריי כדים בתקופה ההלניסטית===</nowiki>
|-
| [[:בובבאפי פטיטציידת הערפדים]] || <nowiki>===פלייאוף=עונות 6,7 (חסר)==</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וןבריטניה האוסמןהפרהיסטורית]] || <nowiki>===אמצע השנים הראשונותהתקופה הפליאוליתית===</nowiki>
|-
| [[:גדרט,ג&#039;ון מלך אקסוםהאוסמן]] || <nowiki>=== כתובות אקסומיותקריירה ===</nowiki>
|-
| [[:גטו קרקוב]] || <nowiki>===[[יהדות קרקוב]] לפני [[מלחמת העולם השנייה]]===</nowiki>
|-
| [[:ה&#039;תקכ&quot;ה]] || <nowiki>==אירועים== </nowiki>
|-
| [[:היסטוריה של בולגריה]] || <nowiki>== התקופה הקומוניסטית ==</nowiki>
| [[:היסטוריה של יוון]] || <nowiki>===יוון תחת שלטון רומא===</nowiki>
|-
| [[:המאה ה-241 לפנה&quot;ס]] || <nowiki>==ערים חדשות==</nowiki>
|-
| [[:המערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה]] || <nowiki>===הרכבת הבריטית ודרך החבלים===</nowiki>
|-
| [[:הפיגועהסכם באוקלהומההשלום סיטיבין ישראל לירדן]] || <nowiki>===מעצרים=== </nowiki>
|-
| [[:הצי המלכותי האיטלקי]] || <nowiki>====אוניות מערכה מונעות במפרשים====</nowiki>
|-
| [[:חיל האיסוף הקרבי]] || <nowiki>=== גדוד ניצן ===</nowiki>
|-
| [[:י&quot;ז באב]] || <nowiki>==חגים ומועדים==</nowiki>
|-
| [[:מיאמוטוח&#039; מוסאשיבחשוון]] || <nowiki>==השקפותיוחגים והשפעתוומועדים==</nowiki>
|-
| [[:ממלכת בולגריהכרישה]] || <nowiki>==קישורים הממלכה ופירוקה חיצוניים==</nowiki>
|-
| [[:נוויס]] || <nowiki>===שחרור העבדים===</nowiki>
|-
| [[:סמבהניהול קשרי לקוחות]] || <nowiki>===מערכות פרטידו אלטו =מידע==</nowiki>
|-
| [[:עבידותעופר אשד]] || <nowiki>=== לקריאההפועל נוספתתל אביב ===</nowiki>
|-
| [[:עמוס קינן]] || <nowiki>===אמנות פלסטית===</nowiki>
| [[:פגז]] || <nowiki>==היסטוריה==</nowiki>
|-
| [[:פלורידהפולרן]] || <nowiki>===חלקיקים אוכלוסייההכלואים לפי מגזרבתוך פולרנים===</nowiki>
|-
| [[:שניםפיט עבריות ג&#039;ת&quot;ק - ג&#039;תקצ&quot;טטאונסנד]] || <nowiki>==נולדו=דת===</nowiki>
|-
| [[:שנים עבריות ג&#039;תת&quot;ק - ג&#039;תתקצ&quot;ט]] || <nowiki>==אירועים==</nowiki>
|}
=== Square brackets not correct begin ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''13''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_046.html List of all articles with error 046]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=046 new interface].
|-
| [[:סוזאן בויל]] || <nowiki>בויל (נובמבר 2009)]]</nowiki>
|-
| [[:עופר אשד]] || <nowiki>חולון (כדורסל)|הפועל חולון]]</nowiki>
|-
| [[:פינחס מנחם אלתר]] || <nowiki>כהונה=י"ג תמוז ה'תשנ"ב]]</nowiki>
|}
=== Square brackets not correct end ===
Different number of <nowiki>[[</nowiki> and <nowiki>]]</nowiki> brackets. If it is sourcecode then use <nowiki><source> or <code></nowiki>.
 
This error was found '''35''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_010.html List of all articles with error 010]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=010 new interface].
|-
| [[:המערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה]] || <nowiki>[[מכה]), ודרך אמצעית המתחילה בבאר-שבע ומשם ממשיכ�</nowiki>
|-
| [[:הצעה]] || <nowiki>[[[[</nowiki>
|-
| [[:הצעה]] || <nowiki>[[</nowiki>
|-
| [[:ישראל רוגוזין]] || <nowiki>[[קרית אתא.גם באשדוד יש רחוב ראשי ושוקק על שמ�</nowiki>
|-
| [[:נוויסמעלה זרון]] || <nowiki>[[30שנות באוגוסט]השלושים|שלושיםפפ [[1620]] הכריזשל [[מלכיהמאה אנגליה|מלךה-20]] [[ממלכ�סיירו במעל�</nowiki>
|}
=== Table not correct end ===
<!-- error number 28 -->
Found no end of the table.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_028.html List of all articles with error 028]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=028 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:בון (קומיקס)]] || <nowiki> {| class="wikitable"! # !! שם הספר !! תא�… </nowiki>
|}
=== Template programming element ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''810''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_016.html List of all articles with error 016]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=016 new interface].
|-
|-
| [[:בקאואסטנה]] || <nowiki>‎]]+7 7172 ‏|דגלמיקוד=010000 - 010015|תמונהאתר אינטרנט=http://www.astana.kz|מדינהמפה=[[רומניה]] {{דגל|רומניה}}|מחוז=[[מחוזמפת</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ייסון טרי]] || <nowiki>‎|200px]]|עמדה=[[רכז]], [[קלע (כדורסל)|קלע]]|כינוי=|ליגה=[[ליגת</nowiki>
|-
| [[:דניאלה האנטוחובה]] || <nowiki>‎|250px]]|גובה=1.81 [[מטר]]|מין=[[נקבה]]|יד=[[ימין ושמאל</nowiki>
|-
| [[:דרור וינברג]] || <nowiki>‎]],<br> [[ישראל]] {{דגל|ישראל}}|עלה לישראל=|נפטר=|נפל=[[15</nowiki>
| [[:יהדות בולגריה]] || <nowiki>‎1878)|המלחמה העות'מאנית-רוסית 1877-1878]], [[מלחמת בולגריה</nowiki>
|-
| [[:טיפוס]] || <nowiki>‎]]}}</nowiki>
|-
| [[:יהודה ברנדס]] || <nowiki>‎|מרכז|190px]]|כיתוב= |תאריך לידה= [[ה'תשי"ט]], [[1959]]|תאריך</nowiki>
|-
| [[:יולי אדלשטיין]] || <nowiki>‎61 שיגרום לפיזור הכנסת הזאת ולהפלת הממשלה, אני</nowiki>
|-
| [[:ישראל]] || <nowiki>‎il| קידומת טלפון = 972}}</nowiki>
|-
| [[:מלחמתמאיר הבלקן הראשונהסבן]] || <nowiki>‎|23px|גבול]] , [[מונטנגרומשה בן נחמן]], [[אליהו |מפקדבן-אמוזג]], ראשון=|מפקד[[מרטין שני=בובר]]|כוחתחומי</nowiki>
|-
| [[:נוקס]] || <nowiki>‎]]* [[פורט נוקס]] - מתקן פדרלי הנמצא ב[[ארצות הברית]]</nowiki>
| [[:נמל התעופה הבינלאומי טאבה]] || <nowiki>‎|תמונה=|כתובית=|IATA=TCP|ICAO=HETB|סוג השדה=ציבורי|מפעיל=ממשלת</nowiki>
|-
| [[:סוריקטה]] || <nowiki>‎ |none|250px|אזור התפוצה של הסוריקטה]]}}</nowiki>
|}
== Middle priority ==
 
 
=== Article with <nowiki><ref></nowiki> and no <nowiki><references /></nowiki> ===
<!-- error number 3 -->
This article has a <nowiki><ref></nowiki> and not a <nowiki><references /></nowiki>. This is not correct syntax.
 
This error was found '''2''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_003.html List of all articles with error 003]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=003 new interface].
 
[[:דן תורן]], [[:השריפה הגדולה של לונדון]]
 
=== Category double ===
|-
| [[:אבן אל-אתיר]] || <nowiki>[http://www.deremilitari.org/RESOURCES/ARTICLES/watson1.htm דיווחי אבן אל-אתיר </nowiki>
|-
| [[:אמזונות]] || <nowiki>[http://www.amazons-info.com==קישורים חיצוניים=={{מיזמים|ויקישיתוף=Category:Amazons|שם </nowiki>
|-
| [[:חיפה]] || <nowiki>[http://www.cbs.gov.il/publications/expenditure_survey05/pdf/t07_1.pdf] </nowiki>
|-
| [[:טאיקוונדו]] || <nowiki>[http://www.jugend.co.il/gallery/showphoto.php?photo=114185&cat=500&ppuser=6190 צילום </nowiki>
|}
=== External link without description ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''227241''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_079.html List of all articles with error 079]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=079 new interface].
|-
|-
| [[:אביאבן שלייםאל-אתיר]] || <nowiki>[http://wwwbooks.haaretzgoogle.co.ilcom/hasite/pages/ShArtPE.jhtmlbooks?itemNoid=613300QQafhE-PPYkC&contrassIDpg=2PR5&subContrassIDlpg=13PP1&sbSubContrassIDhl=0it&output=html] </nowiki>
|-
| [[:אוסטרליה]] || <nowiki>[http://daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2702] </nowiki>
|-
| [[:אהוד אשריאושר]] || <nowiki>[http://wwwpsyphz.nrgpsych.cowisc.il/onlineedu/4web/ART1pubs/7041999/862Func_na_emotion_and_style.htmlPDF] </nowiki>
|-
| [[:אוקלהומה סיטיאלבי]] || <nowiki>[http://www.okczoomusee-toulouse-lautrec.com/index-en.htm] </nowiki>
|-
| [[:אטילהאמנון יוז&#039;ףדנקנר]] || <nowiki>[http://www.mindentudasthe7eye.huorg.il/lexicon/bokayPages/20050411bokayI_have_no_sister.htmlaspx] </nowiki>
|-
| [[:אינטרסקסאני וסימון ומואיז הקטן]] || <nowiki>[http://enwww.wikipediaaisrael.org/wiki/Intersexuality#PrevalenceIndex.asp?ArticleID=7564&CategoryID=723&Page=2] </nowiki>
|-
| [[:אלןאפקס קולמסטווין]] || <nowiki>[http://radiowww.aboutguardian.comco.uk/odfriday_review/syndicatedradioshowsstory/Popular_Syndicated_Radio_Shows0,3605,563163,00.htmhtml] </nowiki>
|-
| [[:אפולוארמי 15אוף לאברז]] || <nowiki>[http://wwwusers.lpiskynet.usra.edube/lunarbk239162/missions/apollo/apollo_15/samplesArmy%20Of%20Lovers/c02.htm] </nowiki>
|-
| [[:באנדונג]] || <nowiki>[http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gpro&lng=en&des=wg&srt=pnan&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=x&geo=299152760 </nowiki>
| [[:ארגוני ימין בישראל]] || <nowiki>[http://www.nrg.co.il/online/1/ART/881/976.html] </nowiki>
|-
| [[:באדן-באדןבן ארצי]] || <nowiki>[http://querywww.nytimesbenarzi.com/gst/abstract.html?res=9E04E1DE113DE53BBC4953DFBF66838B669FDE] </nowiki>
|-
| [[:ביקור חולים (סרט)ברזל]] || <nowiki>[http://www.festival-canneseatwell.comgov.uk/enhealthissues/archivesirondeficiency/2005/allAward.html#elem220979] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ורג&#039; ווקר בוש]] || <nowiki>[http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A7372-2004Feb2.html] </nowiki>
|-
| [[:גדר ההפרדהגאוגרפיה]] || <nowiki>[http://elyon1micro5.courtmscc.govhuji.ac.il/Files~geo/05personal/140amiran/084/n25/05084140.n25AmiranBB.HTMhtm] </nowiki>
|-
| [[:גלעדגיא חןמרוז]] || <nowiki>[http://www.usaswimmingnrg.orgco.il/USASWebonline/_Rainbow5/DocumentsART/fdd040d4-f1e3-4107-b6d1-f6b546eefbbf765/91_wchamps936.pdfhtml] </nowiki>
|-
| [[:דויד פרץדאייה]] || <nowiki>[http://www.habamamegido-gliding.coorg.il/Pages/Description.aspx?Subj=1&Area=1&ArticleID=4487] </nowiki>
|-
| [[:דינוזאוריםדן תורן]] || <nowiki>[http://www.sciencemagbezalel.org/cgiac.il/contentacademics/abstractbachelor_degree/288viscom/5465faculty/503] </nowiki>
|-
| [[:דרורהארי בורשטייןמרקוביץ]] || <nowiki>[http://rapidsharecowles.comecon.yale.edu/P/filescp/227071143p00b/orin_morisp0060.pdf] </nowiki>
|-
| [[:האקדמיההורות הימית של ארצות הבריתהומו-לסבית]] || <nowiki>[http://www.usnaynet.edu/StrategicPlanco.il/htmlsarticles/sp_mission0,7340,L-3300881,00.html] </nowiki>
|-
| [[:היסטוריה של האיטי]] || <nowiki>[http://www.africanaonline.com/slavery_colonial_era.htm] </nowiki>
|-
| [[:המחלקה המדיניתהמאוזוליאום של הסוכנות היהודיתלנין]] || <nowiki>[http://enwww.wikipediaanaga.orgru/wikitravel/Louis_Bredsq._Marshallhtm] </nowiki>
|-
| [[:הערוךהמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון]] || <nowiki>[http://aleph500www.hujiariel.ac.il/nnlwww1/digmessages/books_allshidryg.htmlpdf] </nowiki>
|-
| [[:הראל סקעתהפוליס]] || <nowiki>[http://www.nrghaaretz.co.il/online/5/ART1hasite/727pages/234ShArtPE.htmljhtml?itemNo=1011634] </nowiki>
|-
| [[:התחייההרכבת הגותיתהקלה בירושלים]] || <nowiki>[http://www.victorianwebmevaker.orggov.il/artserve/design/pugin/biocontentTree.html]asp?bookid=404&id=57&contentid=&parentcid=undefined&sw=1280&hw=954 </nowiki>
|-
| [[:ז&#039;אןהתחממות דה לה פונטןעולמית]] || <nowiki>[http://wwwhurricane.tzafonetatmos.orgcolostate.iledu/kehilforecasts/sfarim2005/mashal/shual%20hasha1.htmdec2005] </nowiki>
|-
| [[:חורף גרעיניוריפון]] || <nowiki>[http://www.uow.edu.au/arts/sts/bmartin/pubs/88sppverifone.htmlcom] </nowiki>
|-
| [[:טיטיןחגי אלעד]] || <nowiki>[http://www.ncbinrg.nlmco.nih.govil/online/40/ART1/entrez467/dispomim745.cgi?id=188840html] </nowiki>
|-
| [[:יהדותחטיבת אנקונהכפיר]] || <nowiki>[http://www.morashaynet.itco.il/zehutarticles/index0,7340,L-3794186,00.html] </nowiki>
|-
| [[:יום פטריק הקדושחלבון]] || <nowiki>[http://mill-valleywww.freemasonrystarmed.biz/marin_hibernians_orangemen_royal_black_knightsco.htmil/Wingate/Protein] </nowiki>
|-
| [[:יעל לבנטלטורינו]] || <nowiki>[http://wwwdemo.ynetistat.co.ilit/articles/0,7340,L-3025298,00.html] </nowiki>
|-
| [[:ישראליגאל אלון]] || <nowiki>[http://www.haaretzpalmach.coorg.il/hasite/pages/ShArtPEshow_item.jhtmlasp?itemNolevelId=30197438495&contrassIDitemId=26316&subContrassIDitemType=20&sbSubContrassIDfighter=084187 </nowiki>
|-
| [[:כנסיית הקבריוג&#039;ין הקדושפאמה]] || <nowiki>[http://wwwpapers.jerusalem-patriarchatessrn.infocom/ensol3/pareklisiapapers.htmcfm?abstract_id=321524#PaperDownload] </nowiki>
|-
| [[:לארסיחידת יאנסןעוקץ]] || <nowiki>[http://lambiekwww.netnrg.co.il/online/1/artistsART1/j826/jansson_lars548.htmhtml?hp=0&loc=1&tmp=1530] </nowiki>
|-
| [[:לוחמי התמורותירדן]] || <nowiki>[http://www.aishfilm.co.il/print/?contentID=48869987&section=/cijo] </nowiki>
|-
| [[:מאקינאקכל המקיים נפש אחת]] || <nowiki>[http://enkodesh.wikipediasnunit.orgk12.il/wikib/Fort_Mackinach/h44.htm#4.5] </nowiki>
|-
| [[:מוזילהלבוסלב פיירפוקסרוז&#039;יצ&#039;קה]] || <nowiki>[http://mozillawww.orgspringerlink.ilcom/newscontent/2008nrmg1jpq1454663p/06/18/firefox3-1-day-8-million] </nowiki>
|-
| [[:מלחמתלינקין אפגניסטן (ברית המועצות)פארק]] || <nowiki>[http://wwwen.glwikipedia.iit.eduorg/govdocswiki/afghanistan/Afghanistan-Chapter1.pdfDead_by_Sunrise] </nowiki>
|-
| [[:מנחםמבצע מנדלגשמי שניאורסוןקיץ]] || <nowiki>[http://www.chabadynet.org/centers/default_cdo/aid/280451co.il/jewisharticles/Camp0,7340,L-Directory3266884,00.htmhtml] </nowiki>
|-
| [[:מרמוחמד זוטרא, ראש הגולהברכה]] || <nowiki>[http://www.daathaaretz.acco.il/encyclopediahasite/pages/valueShArt.aspjhtml?id1itemNo=1955697217] </nowiki>
|-
| [[:משלימישאל חשין]] || <nowiki>[http://www.toraynet.usco.fm/tnk1/ktuvil/mjlyarticles/axrim0,7340,L-3362139,00.html] </nowiki>
|-
| [[:נמלמלחמת התעופה הבינלאומי טאבהרשות]] || <nowiki>[http://wwwhe.egyptflightshubwikisource.com/airportsorg/tabawiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%92_%D7%91] </nowiki>
|-
| [[:סטונהנג&#039;מערכת הראייה]] || <nowiki>[http://academicvegas.brooklynastronomynv.cuny.edu/english/melaniorg/gothicTutorials/burke3avertedvision.htmlhtm] </nowiki>
|-
| [[:ספרייתמרדכי העיר ניו יורקהרשמן]] || <nowiki>[http://www.nypljewish-music.org/research/chss/jwshuji.ac.il/yizkorbookonlinethesaurus.cfmasp?cat=9&in=9&id=700&act=view] </nowiki>
|-
| [[:עיןמשה עוזמושקוביץ]] || <nowiki>[http://www.lclkdati.org.il/viewwellspringsinfo/archion/vagner/vagner_3.php?wsid=14htm] </nowiki>
|-
| [[:פאבונשיא נורמיבית המשפט העליון]] || <nowiki>[http://www.kansallisbiografianevo.fico.il/englishLaw_word/?id=1786law14/LAW-1110.pdf] </nowiki>
|-
| [[:פונטיוססוני פילאטוסאנדרסון]] || <nowiki>[http://libwww.cetnrg.acco.il/pagesonline/item3/ART/802/204.asp?item=13958html] </nowiki>
|-
| [[:פרהיסטוריהסם של ירושלים וסביבותיהפסיכדלי]] || <nowiki>[http://www.daatwalrusmagazine.ac.ilcom/daatu/israelregister/yehuda/my20.pdf?ref=anthropology-plants-with-soul] </nowiki>
|-
| [[:צ&#039;ארלסעורב קראוטהאמראפור]] || <nowiki>[http://www.harrywalkerhaaretz.comco.il/hasite/spages/speakers_template1085561.cfm?Spea_ID=497html] </nowiki>
|-
| [[:צביפאבו שפיררנורמי]] || <nowiki>[http://www.shebakansallisbiografia.co.il/hfi/204english/?id=1786] </nowiki>
|-
| [[:קחון]] || <nowiki>[http://ToneCajon.com] </nowiki>
|-
| [[:קרמבופולרן]] || <nowiki>[http://wwwlinkinghub.nrgelsevier.co.ilcom/onlineretrieve/11pii/ART1/584/882.htmlS1074-5521(05)00270-X] </nowiki>
|-
| [[:רובל טרנסדנייסטריפייסבוק]] || <nowiki>[http://pridnestroviewww.netfacebook.com/press/inflation2005-2006info.htmlphp?statistics] </nowiki>
|}
=== HTML table element ===
Article contains a <nowiki>"<table>", "<td>", "<th>" or "<tr>"</nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''86''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_031.html List of all articles with error 031]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=031 new interface].
| [[:דותן מישר]] || <nowiki>&lt;tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:מונדיאליחס 1930הזהב]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;3&quot; align=&quot;center&quot;&gt;'''קבועי הכסף'''&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:סיינטניו פולהמפשייר]] || <nowiki>&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=top&gt; </nowiki>
|-
| [[:עיטים טרופיים]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;קבוצה:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;'''עיטים טרופיים'''&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:פלורידה]] || <nowiki>&lt;table&gt; </nowiki>
|-
| [[:קיטלוג יצירות קלאסיות]] || <nowiki>&lt;tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:רפובליקת המזרח הרחוק]] || <nowiki>&lt;table border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 align=left width=300px&gt; </nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''285300''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_062.html List of all articles with error 062]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=062 new interface].
| [[:Snow Patrol]] || <nowiki>===מיני אלבומים===</nowiki>
|-
| [[:אדריכלותאווטאר פלדיאנית(סדרה מצוירת)]] || <nowiki>===דמויות התקופה הנאו פלדיאנית משנה===</nowiki>
|-
| [[:אוקלהומהאיל סיטיבנבנישתי]] || <nowiki>===תחומי המצאות שהומצאו באוקלהומה סיטי מחקרו===</nowiki>
|-
| [[:איטלקיםאירוויזיון 2008]] || <nowiki>===מיהוחלוקה איטלקילסלים===</nowiki>
|-
| [[:אליוטאלכסנדר אנגלהמילטון]] || <nowiki>====אחרית ועדות בקונגרס דבר====</nowiki>
|-
| [[:אלפביתאקורד יוונימז&#039;ורי]] || <nowiki>===אותיות=מז'וריים שהשימושמרובעים בהן התבטלשונים====</nowiki>
|-
| [[:אקסטרמדורה]] || <nowiki>===מקומות יישוב===</nowiki>
|-
| [[:אריקסון (חברה)]] || <nowiki>=====טלפונים ניידים=====</nowiki>
|-
| [[:בוןבולגריה במלחמת העולם השנייה]] || <nowiki>===חורבנה מוזיאוניםשל סופיה===</nowiki>
|-
| [[:ביבית בופספר]] || <nowiki>==== היסטורית בתי ספר בישראל= ===</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ורג&#039;בריטניה וייזהפרהיסטורית]] || <nowiki>===נשיאהמאות אוניברסיטתהאחרונות תלשל אביבתקופת הברזל לפני פלישת הרומאים===</nowiki>
|-
| [[:גוטפריד וילהלם לייבניץ]] || <nowiki>=== חשבון אינפיניטיסמלי ===</nowiki>
|-
| [[:גניבתגלישת עיןמצוקים]] || <nowiki>====מבנהגלישה החוקתיירותית ויסודות העוולה====</nowiki>
|-
| [[:דגלדוד הממלכה המאוחדתאבידן]] || <nowiki>===סטטוס הדגל בקנדהפטירתו===</nowiki>
|-
| [[:דז&#039;הדעת וואמת]] || <nowiki>====הכרותהמאבק מוחלטתעל מבלימרכז זכירהההרצאות ברורה=הטלפוני===</nowiki>
|-
| [[:דנההאי אינטרנשיונל(סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki>===הניתוחרשימת לשינוי המיןהספרים=== </nowiki>
|-
| [[:האוקיינוס ההודיהולנד]] || <nowiki>===בעיות אקולוגיותתדמית הולנד כמדינה ליברלית ===</nowiki>
|-
| [[:האיטיהחתולים הסמוראים]] || <nowiki>===יהודים=חתולי העזר====</nowiki>
|-
| [[:הולנדהלכות צבא]] || <nowiki>===במדינת תדמית הולנד כמדינה ליברלית ישראל===</nowiki>
|-
| [[:היסטוריההפארק שלהלאומי ירושליםגרנד טיטון]] || <nowiki>===חורבן=חלוקת ביתה[[פאונה]] ראשוןלפי קבוצות====</nowiki>
|-
| [[:המינסטר של אולםהרטפורד]] || <nowiki>=== מידותגידול באוכלוסיית העיר ===</nowiki>
|-
| [[:הסרתויזה שיערלארצות בלייזרהברית]] || <nowiki>===אופן=מעמדם הטיפולשל בני זוג מאותו המין==== </nowiki>
|-
| [[:הפרוטוקוליםחוף של זקני ציוןהשנהב]] || <nowiki>=== הפרוטוקולים בארצות ערבאקלים ===</nowiki>
|-
| [[:הרחבתחינוך שדותדמוקרטי]] || <nowiki>===סאדברי הרחבות פשוטות ואלי===</nowiki>
|-
| [[:וולפגנגטייפון אמדאוס מוצרטטיפ]] || <nowiki>===השפעותשיאים===</nowiki>
|-
| [[:זאביהדות טסמניחרדית]] || <nowiki>====התמודדות תזונהעם מגמות אנטי-חרדיות בציבור החילוני====</nowiki>
|-
| [[:חבורה אבלית נוצרת סופיתירדן]] || <nowiki>===הוכחה הסכמי גבולות === </nowiki>
|-
| [[:חוקתישראלים איראןזוכי פרסים בינלאומיים]] || <nowiki>=== תיקוניישראלים 1989זוכי [[פרס טיורינג]] ===</nowiki>
|-
| [[:חטיפתלגיון הזוגהזרים הילהצרפתי]] || <nowiki>===השלכותהמפקדה מיידיותומיקום הלגיון===</nowiki>
|-
| [[:טורמגנוס פונקציותהירשפלד]] || <nowiki>===משפטהמין ההתכנסות המונוטוניתהשלישי===</nowiki>
|-
| [[:יהדות אוקראינהמחלף]] || <nowiki>===הפעילותמחלפי בקייברכבות===</nowiki>
|-
| [[:יוסףמלכי חיים ברנרסקוטלנד]] || <nowiki>===מתרגומיוטוענים נוספים לכתר===</nowiki>
|-
| [[:ישומסע (יהדות)הצלב השני]] || <nowiki>===[[תלמוד]]כיבוש ו[[תוספתא]]נסיכות אדסה===</nowiki>
|-
| [[:כרבולתמרקם]] || <nowiki>====מנגנון הנביטה=מרקם של קרקע ===</nowiki>
|-
| [[:ליקוי חמהנוויס]] || <nowiki>===ביהדות=האי כמרכז סחר בעבדים====</nowiki>
|-
| [[:מדיטציהסודוקו]] || <nowiki>=== מדיטציהאיך ביהדותמכינים עגולוקו? ===</nowiki>
|-
| [[:מכוניתסיגריה]] || <nowiki>===מכוניותסיגריות בארץ ישראל ובמדינת ישראלוסרטן===</nowiki>
|-
| [[:מנדולינהסמל הממלכה המאוחדת]] || <nowiki>====אסכולת באר-שבע=המשפחה המלכותית ===</nowiki>
|-
| [[:מראהעולמות סטארגייט]] || <nowiki>===מראותרמות בספרותהדמויות===</nowiki>
|-
| [[:משפחתפטישן סימפסוןכד חרטום]] || <nowiki>=== ביקורת על ירידה באיכות אטימולוגיה===</nowiki>
|-
| [[:סטיבןפיטר ספילברגהאמיל]] || <nowiki>===הצלחתמוטיב הסרטיםשאלת בעולםהקיום האנושי===</nowiki>
|-
| [[:סמכותפס]] || <nowiki>====דמוקרטיה=העת החדשה ===</nowiki>
|-
| [[:ספרפרספוליס יהודית(סרט)]] || <nowiki>===העיר בתוליהפרסים===</nowiki>
|-
| [[:ערבייקארולוס ישראלליניאוס]] || <nowiki>==== הבדואיםמיון בני אדם ====</nowiki>
|-
| [[:פיודור דוסטויבסקיקטמנדו]] || <nowiki>===תרגומים לעבריתהארמון וכיכר דורבר===</nowiki>
|-
| [[:פסטיגלקרנף ג&#039;אווה]] || <nowiki>===ילדי הפסטיגלתזונה ורבייה ===</nowiki>
|-
| [[:פריזרכבת ישראל]] || <nowiki>===סטטוסרשת המסילות===</nowiki>
|-
| [[:צ&#039;ארלס, נסיך ויילסשומרונים]] || <nowiki>===דעת נישואיוהמקרא וחז"ל===</nowiki>
|-
| [[:קארולוסשם ליניאוסמדעי]] || <nowiki>==== מיוןחוקים בני אדם ====</nowiki>
|-
| [[:קרולתורה או&#039;קונורומדע]] || <nowiki>====תפקידי=[[בריאת אורחהעולם בולטים(יהדות)|הבריאה]] (בראשית א')=====</nowiki>
|-
| [[:תרנגול הבית]] || <nowiki>===הדגרת ביצים מלאכותית===</nowiki>
|}
=== Headline double ===
After a headline of level 1 (==) should not be a headline of level 3 (====). (See also [http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html W3C Techniques for WCAG 2.0])
 
This error was found '''2737''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_025.html List of all articles with error 025]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=025 new interface].
|-
|-
| [[:בית שמשGIMP]] || <nowiki>==מיקום ואזורים בעירהיסטוריה==</nowiki><br /><nowiki>====קיבוץ תמוזגרסאות ====</nowiki>
|-
| [[:GIMP]] || <nowiki>==פיתוח==</nowiki><br /><nowiki>====פגישות LGM====</nowiki>
|-
| [[:Yes stars ישראלי]] || <nowiki>==תכניות הערוץ==</nowiki><br /><nowiki>====דרמות מוזיקליות יומיות====</nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 2003]] || <nowiki>== שחייה ==</nowiki><br /><nowiki>==== גברים ====</nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 2003]] || <nowiki>== קפיצה למים ==</nowiki><br /><nowiki>==== <big>גברים</big> ====</nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 2003]] || <nowiki>== שחייה במים פתוחים ==</nowiki><br /><nowiki>==== <big>גברים</big> ====</nowiki>
|-
| [[:בה&quot;ד 10]] || <nowiki>==מגמות==</nowiki><br /><nowiki>====מגמת הכשרות יסוד====</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ו מונטנה]] || <nowiki>==סטטיסטיקה בולטת==</nowiki><br /><nowiki>====עונה סדירה====</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וזף קונרד]] || <nowiki>==ספריו שתורגמו לעברית==</nowiki><br /><nowiki>====רומנים ונובלות====</nowiki>
|-
| [[:גו-מיוה.ל.א. הארט]] || <nowiki>==ציוני גו-מיוספריו==</nowiki><br /><nowiki>====שפיתרגומים המאהלעברית====</nowiki>
|-
| [[:הומוגרף]] || <nowiki>==דוגמאות==</nowiki><br /><nowiki>====דוגמאות להומוגרפים בעברית====</nowiki>
|-
| [[:גו-מיוהטלוויזיה החינוכית הישראלית]] || <nowiki>==ביקורתתוכניות שהופקו על הגו-מיוידי הטלוויזיה החינוכית==</nowiki><br /><nowiki>====התאבדותו שלתוכניות ברנארילדים לואזוונוער====</nowiki>
|-
| [[:דייווידהטריטוריות בלאטהחדשות]] || <nowiki>==היסטוריה=ציוני דרך בקריירה שלו כ[[מאמן|מאמן כדורסל]]=== </nowiki><br /><nowiki>=====קבוצות=החכרתן של הטריטוריות החדשות====</nowiki>
|-
| [[:היסטוריה של ירושלים]] || <nowiki>==התקופה הצלבנית==</nowiki><br /><nowiki>====הקהילה היהודית====</nowiki>
|-
| [[:המערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה]] || <nowiki>==המערכה בארץ ישראל==</nowiki><br /><nowiki>====קרב עזה הראשון====</nowiki>
|-
| [[:הפועל המזרחי]] || <nowiki>==תחומים והשפעות התנועה על האוכלוסייה==</nowiki><br /><nowiki>====תנועת אמונה====</nowiki>
|-
| [[:וולפגנג אמדאוס מוצרט]] || <nowiki>==יצירות חשובות==</nowiki><br /><nowiki>====אופרה====</nowiki>
|-
| [[:טוואיחוסה המשיאורטגה אי גאסט]] || <nowiki>==מחזור החיים של טוואי המשיפילוסופיה==</nowiki><br /><nowiki>====התפתחותמערכת הנסיבות Circumstancia====</nowiki>
|-
| [[:חיל הרפואה]] || <nowiki>==כוח אדם בחיל הרפואה==</nowiki><br /><nowiki>====המסלול העורפי====</nowiki>
|-
| [[:חינוך מיוחד]] || <nowiki>==קישורים חיצוניים==</nowiki><br /><nowiki>====חוקים ופסיקות בישראל====</nowiki>
|-
| [[:יהדות פולין]] || <nowiki>== שואת יהדות פולין במלחמת העולם השנייה==</nowiki><br /><nowiki>====הרדיפות====</nowiki>
|-
| [[:יהדות פולין]] || <nowiki>==לאחר מלחמת העולם השנייה==</nowiki><br /><nowiki>====פולין הקומוניסטית====</nowiki>
|-
| [[:ישיבת ההסדר עכו]] || <nowiki>==היסטוריה==</nowiki><br /><nowiki>====הרקע להקמת הישיבה====</nowiki>
|-
| [[:כנסייתישיבת הקבר הקדושטלז]] || <nowiki>==היסטוריה הישיבה בראשותו של ר' אליעזר גורדון ==</nowiki><br /><nowiki>==== האזור לפני בנייתסדר הכנסייההיום ====</nowiki>
|-
| [[:מונחוןישיבת IUPACטלז]] || <nowiki>==אלקַאנים (ALKANES)מאבקים ==</nowiki><br /><nowiki>====סיומת מרד המוסר הראשון (1885) ====</nowiki>
|-
| [[:מטבעת ארצות הברית]] || <nowiki>==ראו גם==</nowiki><br /><nowiki>====קישורים חיצוניים====</nowiki>
|-
| [[:מנדולינה]] || <nowiki>==המנדולינה בישראל==</nowiki><br /><nowiki>====אסכולת באר-שבע====</nowiki>
|-
| [[:מסילת הרכבת לירושלים]] || <nowiki>==קישורים חיצוניים==</nowiki><br /><nowiki>====מידע היסטורי====</nowiki>
|-
| [[:מסכת קינים]] || <nowiki>==מפרשי המסכת==</nowiki><br /><nowiki>====המפרשים על הדף (בדפוס וילנה)====</nowiki>
|-
| [[:מסע הצלב השני]] || <nowiki>==סוף דבר==</nowiki><br /><nowiki>====לואי השביעי====</nowiki>
|-
| [[:מתודיזם]] || <nowiki>==המתודיזם במדינות השונות==</nowiki><br /><nowiki>====מתודיזם בבריטניה====</nowiki>
|-
| [[:ניו המפשייר]] || <nowiki>== ערים בעלות חשיבות ==</nowiki><br /><nowiki>====עשר הערים הגדולות בניו המפשייר====</nowiki>
|-
| [[:סטיית תקן]] || <nowiki>== סטיית תקן של הקבוצה (אוכלוסייה) ==</nowiki><br /><nowiki>==== דוגמה מספרית ====</nowiki>
|-
| [[:פעילותעמנואל נוער בהגנהשברייה]] || <nowiki>==לאחר המאורעותבין יצירותיו ==</nowiki><br /><nowiki>====הפקת לקחים ורעיונות לחינוך טרום צבאי[[אופרה|אופרות]]:==== </nowiki>
|-
| [[:פעילות נוער בהגנהציור]] || <nowiki>==במאורעות תרצ"ו-תרצ"טאסתטיקה ==</nowiki><br /><nowiki>====במאורעות תרצ"ו-תרצ"טהציור כחיקוי מציאות ====</nowiki>
|-
| [[:פעילות נוער בהגנה]] || <nowiki>==לאחר המאורעות==</nowiki><br /><nowiki>====הפקת לקחים ורעיונות לחינוך טרום צבאי====</nowiki>
|-
| [[:פעילות נוער בהגנה]] || <nowiki>==במאורעות תרצ"ו-תרצ"ט==</nowiki><br /><nowiki>====במאורעות תרצ"ו-תרצ"ט====</nowiki>
|-
| [[:שוק (כלכלה)]] || <nowiki>== הגדרת שוק ==</nowiki><br /><nowiki>==== המוצר הנסחר בשוק ====</nowiki>
|-
| [[:שוק (כלכלה)]] || <nowiki>== מאפייני שוק ==</nowiki><br /><nowiki>==== התערבות ממשלתית ====</nowiki>
|-
| [[:שלמה אבינר]] || <nowiki>==מספריו==</nowiki><br /><nowiki>==== ספרי הרב אבינר ====</nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''5266''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_064.html List of all articles with error 064]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=064 new interface].
|-
|-
| [[:אצבעGIMP]] || <nowiki>[[ציפורןקובץ הרצה|ציפורןקובץ הרצה]] </nowiki>
|-
| [[:ביאיילין בופאטקינס]] || <nowiki>[[כלי נשיפהשחקנית|כלי נשיפהשחקנית]] </nowiki>
|-
| [[:ביוננוטכנולוגיהארוחת בוקר אנגלית]] || <nowiki>[[ננוטכנולוגיהסופרמרקט|ננוטכנולוגיהסופרמרקט]] </nowiki>
|-
| [[:בוש (להקה)]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:ביקיני]] || <nowiki>[[קאן|קאן]] </nowiki>
|-
| [[:ברונו קרייסקי]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;נט מק&#039;תיר]] || <nowiki>[[אנגליה|אנגליה]] </nowiki>
|-
| [[:גדעוןג&#039;ק גכטמןפאלאנס]] || <nowiki>[[מודעת אבלאוקראינה|מודעת אבלאוקראינה]] </nowiki>
|-
| [[:גוייגורם היםg]] || <nowiki>[[גאוגרפיותמתאם|גאוגרפיותמתאם]] </nowiki>
|-
| [[:דאוס]] || <nowiki>[[ישו|ישו]] </nowiki>
|-
| [[:דייוויד קרוננברג]] || <nowiki>[[טרילוגיה|טרילוגיה]] </nowiki>
|-
| [[:דיר אל-קמר]] || <nowiki>[[בית הכנסת דיר אל-קמר|בית הכנסת דיר אל-קמר]] </nowiki>
|-
| [[:האנק גרינברג]] || <nowiki>[[בית כנסת|בית כנסת]] </nowiki>
|-
| [[:הבונים החופשיים]] || <nowiki>[[בנייה חופשית מעורבת|בנייה חופשית מעורבת]] </nowiki>
|-
| [[:הגאון מווילנה]] || <nowiki>[[חיים מוולוז'ין|חיים מוולוז'ין]] </nowiki>
|-
| [[:המהפכה החוקתית]] || <nowiki>[[אות מתה|אות מתה]] </nowiki>
|-
| [[:הפרדת הרשויות]] || <nowiki>[[בית המשפט העליון של ארצות הברית|בית המשפט העליון </nowiki>
|-
| [[:הציהפרדת הסובייטיהרשויות]] || <nowiki>[[התפרקותבית בריתהמשפט המועצותהעליון של ארצות הברית|התפרקותבית בריתהמשפט המועצות]העליון </nowiki>
|-
| [[:הרקולס (סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki>[[סגול|סגול]] </nowiki>
| [[:ויכוח טורטוסה]] || <nowiki>[[ויכוח ברצלונה|ויכוח ברצלונה]] </nowiki>
|-
| [[:יחסי ישראל-ארצות הבריתוירג&#039;יניה]] || <nowiki>[[סחרהיסטוריה חוץשל ארצות הברית|סחרהיסטוריה חוץ]של ארצות הברית] </nowiki>
|-
| [[:יחסיםחגי דיפלומטייםישראל ומועדיו]] || <nowiki>[[תליום אביבהזיכרון לחללי מערכות ישראל|תליום אביב]]הזיכרון </nowiki>
|-
| [[:ישראלחכמי (תקליטון)יבנה ברומא]] || <nowiki>[[Definitionמסכת פאה|Definitionמסכת פאה]] </nowiki>
|-
| [[:לוחמיטייפון התמורותטיפ]] || <nowiki>[[עבריתציקלון טרופי|עבריתציקלון טרופי]] </nowiki>
|-
| [[:מבצעטרה אופרהקלי]] || <nowiki>[[ארצות הבריתרכז|ארצות הבריתרכז]] </nowiki>
|-
| [[:מושליהלי סובול]] || <nowiki>[[ארצות הבריתישראלי|ארצות הבריתישראלי]] </nowiki>
|-
| [[:מצריייצור טיראןחשמל]] || <nowiki>[[תיירותאנרגיית מים|תיירותאנרגיית מים]] </nowiki>
|-
| [[:משולםישראל זושא מאניפולי(תקליטון)]] || <nowiki>[[דב בער ממעזריטשDefinition|דב בער ממעזריטשDefinition]] </nowiki>
|-
| [[:נייג&#039;לישראל מנסליעקבסון]] || <nowiki>[[1981אמנציפציה ליהודים|1981אמנציפציה ליהודים]] </nowiki>
|-
| [[:סיגמאלוחמי התמורות]] || <nowiki>[[Cעברית|Cעברית]] </nowiki>
|-
| [[:סנטמארון לואיס5]] || <nowiki>[[המערבארצות התיכוןהברית|המערבארצות התיכוןהברית]] </nowiki>
|-
| [[:עבדתמבצע אופרה]] || <nowiki>[[המאהארצות ה-1 לפנה"סהברית|המאה ה-1ארצות לפנה"סהברית]] </nowiki>
|-
| [[:עופרמדינות בר-יוסףלפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות ותמ&quot;ג]] || <nowiki>[[שנותהאיחוד ה-60האירופי|שנותהאיחוד ה-60האירופי]] </nowiki>
|-
| [[:פאוןמייקל משוכללפאלין]] || <nowiki>[[חבורת התמורות הזוגיותשחקן|חבורת התמורות הזוגיותשחקן]] </nowiki>
|-
| [[:פיוטר הגדולמיקרו]] || <nowiki>[[רובליחידת מידה|רובליחידת מידה]] </nowiki>
|-
| [[:פיליפמישאל לנגסטף אורד גיאחשין]] || <nowiki>[[חפירההבחירות ארכאולוגיתלכנסת השש עשרה|חפירההבחירות ארכאולוגית]לכנסת השש עשרה] </nowiki>
|-
| [[:פעילותמפלגת נוערהאיחוד בהגנההסוציאליסטי של גרמניה]] || <nowiki>[[ארגוןאריך צבאי לאומיהונקר|ארגון צבאיאריך לאומיהונקר]] </nowiki>
|-
| [[:פעילותמרקונייץ&#039; נוער בהגנהגראד]] || <nowiki>[[ארגוןרפובליקה צבאי לאומיסרפסקה|ארגון צבאירפובליקה לאומיסרפסקה]] </nowiki>
|-
| [[:פרשת רמדיהנוגדן]] || <nowiki>[[וויטמין B1צליאק|וויטמין B1צליאק]] </nowiki>
|-
| [[:פתנייםנוסחת נסיגה]] || <nowiki>[[ארססדרת פיבונאצ'י|ארססדרת פיבונאצ'י]] </nowiki>
|-
| [[:צנייג&#039;אלנג&#039;רל 2מנסל]] || <nowiki>[[מקלע1981|מקלע1981]] </nowiki>
|-
| [[:צבאנקניק הטרקוטהדם]] || <nowiki>[[ארסנקניק|ארסנקניק]] </nowiki>
|-
| [[:צוללתסטוקהולם]] || <nowiki>[[ארצות הבריתריקסדג|ארצות הבריתריקסדג]] </nowiki>
|-
| [[:קאנוןסטטוס קוו (כלי נגינהישראל)]] || <nowiki>[[המאה ה-16ריבונות|המאה ה-16ריבונות]] </nowiki>
|-
| [[:קרנף גסילברצ&#039;אווהייר]] || <nowiki>[[קרנףארצות אסייתיהברית|קרנףארצות אסייתיהברית]] </nowiki>
|-
| [[:קרנףעזרא סומטרההחיצוני]] || <nowiki>[[בירואהאנציקלופדיה יערותהיהודית|בירואהאנציקלופדיה יערות]היהודית] </nowiki>
|-
| [[:קרנףעיצורים רחב שפהמכתשיים]] || <nowiki>[[סכנתעיצורים הכחדהמכתשיים|סכנתעיצורים הכחדהמכתשיים]] </nowiki>
|-
| [[:קרקפירסינג]] || <nowiki>[[המאה ה-4היגיינה|המאה ה-4היגיינה]] </nowiki>
|-
| [[:רועי קלייןפלואור]] || <nowiki>[[ביתארצות ספרהברית|ביתארצות ספרהברית]] </nowiki>
|-
| [[:ריכרדפרימו וגנרלוי]] || <nowiki>[[אמנציפציה ליהודיםשנית|אמנציפציה ליהודיםשנית]] </nowiki>
|-
| [[:ריצ&#039;רדפרשת פריוררמדיה]] || <nowiki>[[אלסטיותוויטמין B1|אלסטיותוויטמין B1]] </nowiki>
|-
| [[:שחר פאר]] || <nowiki>[[טניסאי|טניסאי]] </nowiki>
|-
| [[:שליטי פינלנד]] || <nowiki>[[כריסטינה מלכת שבדיה|כריסטינה מלכת שבדיה]] </nowiki>
|-
| [[:שמורתקולומביה הר חורשןרקורדס]] || <nowiki>[[שמורתארצות טבעהברית|שמורתארצות טבעהברית]] </nowiki>
|}
=== Link to other language ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2026''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_068.html List of all articles with error 068]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=068 new interface].
|-
|-
| [[:אזהרתאלכס מירנדהאברבוך]] || <nowiki>[[:en:Prophylactic2004 ruleIAAF Golden League|חקיקהתחרות ליגת הזהב של שנת שיפוטית2004]] </nowiki>
|-
| [[:אנציקלופדיה לעולם הקלאסי]] || <nowiki>[[:de:s:Paulys_Realencyclopädie_der_classischen_Altertumswissenschaft|Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft]] </nowiki>
|-
| [[:ביקוע גרעיני]] || <nowiki>[[:en:Uranium Information Centre|Uranium Information Centre]] </nowiki>
|-
| [[:ברק אובמה]] || <nowiki>[[:en:s:2004 Democratic National Convention keynote address|הטקסט של הנאום]] </nowiki>
|-
| [[:גב]] || <nowiki>[[:en:Intertransversarii muscle|Intertransversarii]] </nowiki>
|-
| [[:גורם מגביל]] || <nowiki>[[:en:Carl Sprengel|Carl Sprengel]] </nowiki>
| [[:דיבור זול]] || <nowiki>[[:en:Signaling games]] </nowiki>
|-
| [[:דיוניסיוסהארי בלפונטה]] || <nowiki>[[:en:Pseudo-DionysiusBanana theBoat AreopagiteSong|Pseudo-DionysiusBanana theBoat AreopagiteSong]] </nowiki>
|-
| [[:הוריקן דין]] || <nowiki>[[:en:Effects of Hurricane Dean in the Lesser Antilles|Effects of Hurricane Dean in the Lesser Antilles]] </nowiki>
|-
| [[:הטקטיקה של חיל הרגלים]] || <nowiki>[[:en:Rifle|Rifle]] </nowiki>
|-
| [[:הכנסייה הרוסית הפרבוסלבית]] || <nowiki>[[:en:Sect of Skhariya the Jew|Zhidovstvuyuschiye - Жидовствующие]] </nowiki>
|-
| [[:הפארק הלאומי גרנד טיטון]] || <nowiki>[[:en:Forget-me-not|Forget-me-not]] </nowiki>
| [[:התחייה הגותית]] || <nowiki>[[:en:picturesque|Picturesque]] </nowiki>
|-
| [[:זאבזהבית טסמניכהן]] || <nowiki>[[:en:BentLaSalle SpoonUniversity Award(Louisiana)|Bentאוניברסיטת Spoonלאסאל Awardבלואיזיאנה]] </nowiki>
|-
| [[:ישו (יהדות)טעם]] || <nowiki>[[:en:GilTaste Studentaversion|GilTaste Studentaversion]] </nowiki>
|-
| [[:מאגר תורני]] || <nowiki>[[:en:Torah database|בגרסה האנגלית למאמר זה ("Torah database")]] </nowiki>
|-
| [[:ממלכת לאון]] || <nowiki>[[:en:Adelantado|''האדלאנטמיינטו'']] </nowiki>
| [[:מערכת הראייה]] || <nowiki>[[:en:Visual cortex#Primary visual cortex (V1)|V1]] </nowiki>
|-
| [[:עבריםפולרן]] || <nowiki>[[:en:Habiru|בערךDensity "Habiru"functional בוויקיפדיה האנגליתtheory|DFT]] </nowiki>
|-
| [[:ציודפיטר מכני הנדסיהאמיל]] || <nowiki>[[:enit:Caterpillar,Alice Inc.(cantante)|CaterpillarAlice]] </nowiki>
|-
| [[:קרוקט (אדריכלות גותית)]] || <nowiki>[[:en:crosier|crosier]] </nowiki>
|-
| [[:קרן גאוסיאנית]] || <nowiki>[[:en:Ray transfer matrix analysis|Ray transfer matrix analysis]] </nowiki>
|-
| [[:קתדרלת הלמידה]] || <nowiki>[[:en:University of Pittsburgh Honors College|University Honors College]] </nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''3645''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_082.html List of all articles with error 082]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=082 new interface].
! info
|-
|-
| [[:Amazing Grace]] || <nowiki>[[S:דברי הימים יז|י"ז, טז-יז]] </nowiki>
|-
| [[:אורי שפר]] || <nowiki>[[:w:en:Special Olympics|Special Olympics]] </nowiki>
|-
| [[:אצבעאורי משולשתשפר]] || <nowiki>[[S:ישעיהו נחw:en:Special טOlympics|נ"ח,Special טOlympics]] </nowiki>
|-
| [[:את והב בסופה]] || <nowiki>[[S:במדבר כא יד|במדבר כ"א, י"ד]] </nowiki>
|-
| [[:ביאטריקס פוטר]] || <nowiki>[[s:en:The Tale of Peter Rabbit|הסיפור "מעשה בפיטר הארנב"]] </nowiki>
|-
| [[:במדבר]] || <nowiki>[[S:ביאור:במדבר א|א']] </nowiki>
|-
| [[:בעל (אל)]] || <nowiki>[[S:מלכים טז לא|ט"ז, לא]] </nowiki>
|-
| [[:בעלי חיים בתנ&quot;ך]] || <nowiki>[[s:בראשית מט כז|בראשית מט כז]] </nowiki>
|-
| [[:גילוי עריות]] || <nowiki>[[s:רמב"ם הלכות איסורי ביאה ב ז|רמב"ם הלכות איסורי ביאה ב ז]] </nowiki>
|-
| [[:דוד וגלית]] || <nowiki>[[S:שמואל א יז|פרק י"ז]] </nowiki>
|-
| [[:דינההבל]] || <nowiki>[[S:ביאור:בראשית לדד|פרק ל"ד, פסוק א]] </nowiki>
|-
| [[:היסטוריה של ירושלים]] || <nowiki>[[S:ביאור:יהושע י|פרק י']] </nowiki>
| [[:ויקרא]] || <nowiki>[[S:ביאור:ויקרא א|א]] </nowiki>
|-
| [[:זכויותחזון יוצריםהצמחונות והשלום]] || <nowiki>[[sS:דבריםביאור:חזון יטהצמחונות ידוהשלום|דבריםביאור:חזון יטהצמחונות ידוהשלום]] </nowiki>
|-
| [[:חנוכהטרילוגיית מריאצ&#039;י]] || <nowiki>[[sw:שבתen:List כאof בfilm sequels by box-office improvement|(שבתרשימת סרטי ההמשך כא,הרווחיים ב)ביותר]] </nowiki>
|-
| [[:יהושע בן קרחה]] || <nowiki>[[wikt:חמץ בן יין|חומץ בן יין]] </nowiki>
|-
| [[:יחסייובל מין(דמות מקראית)]] || <nowiki>[[sS:נדריםבראשית כד בכא|בבליד', נדרים כ ב]] </nowiki>
|-
| [[:ישויוסף (יהדות)מוקיר שבת]] || <nowiki>[[sS:שבת קדקיט בא|דף קדקיט, בע"א]] </nowiki>
|-
| [[:ישראליחסי עמירמין]] || <nowiki>[[s:S:בדרךנדרים לאכ סלולהב|בדרךבבלי, נדרים לאכ סלולהב]] </nowiki>
|-
| [[:כדור פורח]] || <nowiki>[[wikt:זבורית|זבורית]] </nowiki>
|-
| [[:כנסייתמאגר מריה הקדושה (ליבק)תורני]] || <nowiki>[[:s:de:Marienkirche|Zietz, Ansichten der Stadt Lübeckויקיטקסט]] </nowiki>
|-
| [[:מאגורה]] || <nowiki>[[wikt:אגר|אגר]] </nowiki>
|-
| [[:מבצר האלה]] || <nowiki>[[s:שמואל א יז נב|שמואל א, יז,נ"ב]] </nowiki>
|-
| [[:מגילת איכה]] || <nowiki>[[S:ביאור:איכה א|בפרק א']] </nowiki>
|-
| [[:מגילת אסתר]] || <nowiki>[[S:מגילה ז א|מגילה ז א]] </nowiki>
|-
| [[:מגילת קהלת]] || <nowiki>[[S:שיר השירים רבה#פרשה א|א', א]] </nowiki>
|-
| [[:מגילת רות]] || <nowiki>[[S:בבא בתרא צא א|צ"א ע"א]] </nowiki>
|-
| [[:מדעי המחשב]] || <nowiki>[[w:Art of Computer Programming|ויקיפדיה באנגלית]] </nowiki>
|-
| [[:מלחמתמחיית לבנוןזכר השנייהעמלק]] || <nowiki>[[S:commons:File:Israeliדברים civiliansכה|דברים killed.svg|1כ"ה, יז-יט]] </nowiki>
|-
| [[:ממלכת אשור]] || <nowiki>[[s:בראשית י|י', ח'-יב']] </nowiki>
|-
| [[:משלי]] || <nowiki>[[S:ביאור:משלי א|א - ט]] </nowiki>
|-
| [[:נח]] || <nowiki>[[s:בראשית א כט|בראשית ה' כ"ט]] </nowiki>
|-
| [[:סטארגייט]] || <nowiki>[[w:en:Stargate (device)|מכשיר הסטארגייט]] </nowiki>
|-
| [[:ספר איוב]] || <nowiki>[[s:בבא בתרא יד ב|מסכת בבא בתרא]] </nowiki>
|-
| [[:ספר יהושע]] || <nowiki>[[S:ביאור:יהושע א|פרק א']] </nowiki>
|-
| [[:ספר שמואל]] || <nowiki>[[S:ביאור:שמואל א א|פרק א']] </nowiki>
|-
| [[:סרוגים]] || <nowiki>[[S:מנוחה ושמחה|מנוחה ושמחה]] </nowiki>
|-
| [[:סרנדיפיות]] || <nowiki>[[S:שמואל א ט|פרק ט']] </nowiki>
|-
| [[:עופרת]] || <nowiki>[[:wikt:פלומבה|פלומבות]] </nowiki>
|-
| [[:עופרת]] || <nowiki>[[:wikt:פלומבה|פלומבות]] </nowiki>
|-
| [[:עירוב]] || <nowiki>[[s:ערוך השולחן אורח חיים שצב#סימן שצב סעיף א|ערוך השולחן אורח חיים שצב סעיף א]] </nowiki>
|-
| [[:עשתרת]] || <nowiki>[[S:שמואל א לא|פרק ל"א]] </nowiki>
|-
| [[:פטיש קיטור]] || <nowiki>[[:wikt:סדן|סדן]] </nowiki>
|-
| [[:קין והבל]] || <nowiki>[[S:בראשית ד|פרק ד']] </nowiki>
|-
| [[:רשימת מידות, שיעורים ומשקלות בהלכה]] || <nowiki>[[:wikt:גמד#גֹּמֶד|גומד בוויקימילון]] </nowiki>
|-
| [[:רשימת מידות, שיעורים ומשקלות בהלכה]] || <nowiki>[[:wikt:גמד#גֹּמֶד|גומד בוויקימילון]] </nowiki>
|-
| [[:שמעוןשיר בן זומאהשירים]] || <nowiki>[[S:משנהשיר אבותהשירים ד אה|מסכת אבות ד', אה']] </nowiki>
|-
| [[:תהילים]] || <nowiki>[[s:בבא בתרא יד ב|בבא בתרא דף י"ד ע"ב]] </nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''53''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_056.html List of all articles with error 056]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=056 new interface].
! info
|-
|-
| [[:אמוניום חנקתי]] || <nowiki>…aq)</sub> -> NH<sub>4</sub>NO<sub>3(aq)</sub></div>תגובה…</nowiki>
|-
| [[:בראשית]] || <nowiki>…|חוה]] ->## [[קין]] -> [[חנוך בן קין|חנוך]]…</nowiki>
|-
| [[:הרטוריקה החדשה]] || <nowiki>…ווני --> סוקרטס יכול לעוף), ויתרה…</nowiki>
|-
| [[:לינדה לינגל]] || <nowiki>…הוואי->המושלת לומדת חסידות],…</nowiki>
|-
| [[:פולנית]] || <nowiki>… של "r" -> "rz", "d" -> "dz", "k" -> "c" במקומות…</nowiki>
|-
| [[:פלסטיק]] || <nowiki>…== C -- C -> -- C -- C -- C -- C -- / …</nowiki>
|}
=== Break in list ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1220''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_054.html List of all articles with error 054]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=054 new interface].
|-
|-
| [[:דיברגנץבאודינג]] || <nowiki>*פסטיבל הדיברגנץ"הלוטוס" הינו [[�-23 לינאריב[[ספטמבר]], קרי: .<br /> </nowiki>
|-
| [[:הזרקתבריאן SQLמיי]] || <nowiki>*'''Star בשדותFleet טקסט יש ל� … גרש ( )Project'''- 1983<br /></nowiki>
|-
| [[:גביע העולם בכדורגל נשים 1991]] || <nowiki>*[[21 בנובמבר]], יינ … �יה - ברזיל (2 - 0)<br></nowiki>
|-
| [[:גביע העולם בכדורגל נשים 1991]] || <nowiki>*[[21 בנובמבר]], יינ … �יה - ברזיל (2 - 0)<br></nowiki>
|-
| [[:האקדמיה לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה]] || <nowiki>*[http://www.saab-arc.com/ א … אנו סנטנדראו]<br /></nowiki>
|-
| [[:המרכז להורות אחרת]] || <nowiki>* זכותם של ההורים … � הילד המשותף.<br /></nowiki>
|-
| [[:חברת אשלג ארץ-ישראליתהרקולס]] || <nowiki>* מניותגרסה רגילותשנייה: - 28בדר��ים [[דיבידנד]]יםויצא לדרכו.<br /BR></nowiki>
|-
| [[:ויומינג]] || <nowiki>*{{כ}} מוצא [[נורבגיה|נורבגי]] 4.3% <br></nowiki>
|-
| [[:חיפה]] || <nowiki>* [[קובץ:Nuvola apps kaboo … ר עיריית חיפה<br /></nowiki>
|-
| [[:חצויה]] || <nowiki>*'''לחשים''' - קיימי … מפני הערפדים.<br /></nowiki>
|-
| [[:כארתלי הפנימית]] || <nowiki>* [http://www.shidakartli.ge/i … אתר הרשמי]<br /><br /></nowiki>
| [[:לך אלי תשוקתי]] || <nowiki>* [http://www.piyut.org.il/tex … תי"] באתר פיוט<br /></nowiki>
|-
| [[:עברמחברת (דמות מקראית)המוות]] || <nowiki>*באלבמה מדרשנעצרו אחרשנ� (דרוש מעו מבית שפהספרם. ה[[עברית]].<br /></nowiki>
|-
| [[:ספרי אמ&quot;ת]] || <nowiki>* {{מיזמים|ויקיטק� … �ות ספרי אמ"ת}}<br /></nowiki>
|-
| [[:פוליטיקה של תאילנד]] || <nowiki>*''שם קונבנציונלי קצר'': תאילנד<BR></nowiki>
|-
| [[:רחל המשוררתפילוסופיה]] || <nowiki>* [http://benyehuda.org/rachel[האסכולה … הַמְבַשֵּׂרהאמפיריציסטית]]<br /></nowiki>
|-
| [[:רשב&quot;םרחל המשוררת]] || <nowiki>* [[בראשית]] א', א –http://benyehuda.org/rachelוב '''בהבראם'''.}}הַמְבַשֵּׂר]<BRbr /></nowiki>
|-
| [[:שבי&quot;ל]] || <nowiki>* '''מרכז יזרעאלי'''<br /></nowiki>
|-
| [[:שיטהד]] || <nowiki>* כאשר הונח על יד� … של זה שהשלים.<br /></nowiki>
|-
| [[:שמעון ויזנטל]] || <nowiki>* פרשת [[קורט ולדה … �ו פושע מלחמה.<br /></nowiki>
|}
=== Category before last headline ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''612''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_052.html List of all articles with error 052]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=052 new interface].
|-
|-
| [[:אליענהאימון שכטראישי]] || <nowiki>[[קטגוריה:שחקני תיאטרון ישראליםהדרכה]]</nowiki>
|-
| [[:ארבעת הגיסים]] || <nowiki>[[קטגוריה:פעילי ההסתדרות הכללית]]</nowiki>
|-
| [[:בולגריה במלחמת העולם השנייה]] || <nowiki>[[קטגוריה: בולגריה: היסטוריה]]</nowiki>
|-
| [[:ברוכים הבאים לזומבילנד]] || <nowiki>[[קטגוריה:סרטים אמריקאיים]]</nowiki>
|-
| [[:דימיטר פשב]] || <nowiki>[[קטגוריה: בולגריה: היסטוריה]]</nowiki>
|-
| [[:כווייתיורם קורבר]] || <nowiki>[[קטגוריה:כוויותמבקרי מוזיקה]]</nowiki>
|-
| [[:מאיר רוטברג]] || <nowiki>[[קטגוריה:פעילי ההסתדרות הכללית]]</nowiki>
|-
| [[:מרכז הסחר העולמי]] || <nowiki>[[קטגוריה:ארצות הברית: מבנים]]</nowiki>
|-
| [[:עאישה]] || <nowiki>[[קטגוריה:ערבים]]</nowiki>
|-
| [[:פולן]] || <nowiki>[[קטגוריה:דבוראות]]</nowiki>
|-
| [[:פוסה]] || <nowiki>[[קטגוריה:מינים בסכנת הכחדה]]</nowiki>
|}
=== HTML List elements ===
<!-- error number 12 -->
Article contains a <nowiki>"<ol>", "<ul>" or "<li>"</nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_012.html List of all articles with error 012]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=012 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:פרוניכיה]] || <nowiki>[[קטגוריה:זיהומים בעור וברקמה התת-עורית]]</nowiki>
| [[:ליגת העל בכדורגל]] || <nowiki><ul><li id="_note-mandate">'''^''' <sup>[[# ref-mandate 0|3.0]]</sup> <sup>[[# ref-mandate </nowiki>
|}
=== HTML named entities ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''613''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_011.html List of all articles with error 011]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=011 new interface].
! info
|-
|-
| [[:אורנוס]] || <nowiki>&amp;minus;17h 14m| מהירות הסתובבות = 2.59| נטיית ציר הסיבוב=</nowiki>
|-
| [[:אפסומיט]] || <nowiki>&amp;middot;'''7H<sub>2</sub>O|מערך קריסטלוגרפי=[[אורתורומבי]]|צורת</nowiki>
|-
| [[:גבסגדוליניום]] || <nowiki>&amp;middotrarr;'''2H 2Gd + 3CaF<sub>2</sub>O|מערך</div>זוהי קריסטלוגרפי=[[מונוקליני]],לא הטכניקה היחידה.</nowiki>
|-
| [[:גופרית]] || <nowiki>&amp;minus;</sup>)''').** '''[[סולפונט]]''', מלח של [[חומצה סולפונית]];</nowiki>
| [[:המנון נפאל]] || <nowiki>&amp;ntilde;&amp;#257;nabh&amp;#363;mi, &amp;#347;&amp;#257;ntibh&amp;#363;mi Tar&amp;#257;&amp;#299;, pah&amp;#257;d</nowiki>
|-
| [[:סלבדור דאלידיספרוסיום]] || <nowiki>&amp;ntilderarr;uel''* [[1925]]2Dy ''Large+ Harlequin and3CaF<sub>2</sub></div>==אמצעי Smallזהירות==כמו Bottle of Rum'', וסדרה[[לנתנידים]]</nowiki>
|-
| [[:התחממות עולמית]] || <nowiki>&amp;minus;0.15 ± 0.10 W/m&amp;sup2;. <ref>[http://www.ipcc.ch/press/SPM.pdf Intergovernmental</nowiki>
|-
| [[:חוק ליטל]] || <nowiki>&amp;larr; עיון &amp;larr; דלפק &amp;larr; יציאהבעלי החנות ירצו מן</nowiki>
|-
| [[:טרביום]] || <nowiki>&amp;rarr; 2Tb + 3CaF<sub>2</sub></div>==אמצעי זהירות==לטרביום</nowiki>
|-
| [[:טרביום]] || <nowiki>&amp;rarr; 2Tb + 3CaF<sub>2</sub></div>==אמצעי זהירות==לטרביום</nowiki>
|-
| [[:לאופולד מוצרט]] || <nowiki>&amp;ouml;te traversière zu spielen'' (על נגינה ב[[חליל]]) והחיבור</nowiki>
|-
| [[:נאודימיום]] || <nowiki>&amp;rarr; 2Nd + 3CaF<sub>2</sub></div>טכניקה נוספת לבידוד נאודימיום</nowiki>
|-
| [[:קילומטר לשעה]] || <nowiki>&amp;minus;</sup>''' או '''קילומטר/שעה''' אך לרוב נכתבת '''קמ"ש'''.על</nowiki>
|-
| [[:רומנים]] || <nowiki>&amp;bull;&amp;nbsp;ולאכים,<br/>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp;מולדוביים,<br/>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp;ארומנים,<br/>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp;מגלנו-רומנים,<br/>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp;איסטרו-רומנים,</nowiki>
|-
| [[:רומנים]] || <nowiki>&amp;bull;&amp;nbsp;ולאכים,<br/>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp;מולדוביים,<br/>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp;ארומנים,<br/>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp;מגלנו-רומנים,<br/>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp;איסטרו-רומנים,</nowiki>
Article contains a <nowiki><big></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''1110''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_041.html List of all articles with error 041]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=041 new interface].
! info
|-
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 2003]] || <nowiki><big>'''גברים'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:המנהיג העליון באיראן]] || <nowiki>'''המנהיג העליון''' (<big>رهبر انقلاب</big>, תעתיק: רַהְבַרֶ… </nowiki>
|-
| [[:המרכז להורות אחרת]] || <nowiki><big>'''הנחות היסוד של ההורות האחרת'''</big><br />… </nowiki>
|-
| [[:התיקון ה-18 לחוקת ארצות הברית]] || <nowiki><big>'''Article 1'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:התקבצות (אסטרונומיה)]] || <nowiki>'''התקבצות''' הינו מצב בו שני גופים [[אסטרונומיה|אסטרונומיים]]… </nowiki>
|-
| [[:זכוכית]] || <nowiki>השם "זכוכית" מוזכר כבר במקרא: {{ציטוטון|לֹא-יַעַרְכֶנָּה… </nowiki>
|-
| [[:חנוכהטים פוקוס]] || <nowiki>הסבר מאוחר דורש את השם כ[[נוטריקון]]: חנוכה = חנו…<big>'''ספרים'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:טבח חמאתקלי&quot;ה]] || <nowiki>'''[[טבח]]היישוב, חמאת'''כשאר אוחבל חמאההארץ (ב[[ערבית]]נקרא על שם חברת "קליה: <big>'''مجزرة حماة'''</big>,…שפת… </nowiki>
|-
| [[:שיטת הסלאמי]] || <nowiki>* [http://209.85.229.132/search?q=cache:GVKiI5xA8PgJ:www.eonline.co.il/content.asp%3Fid%3D2186%26sid%3D6+%22%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA+%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%22&cd=11&hl=iw&ct=clnk&gl=il… </nowiki>
| [[:טיסה 571 של חיל האוויר האורוגוואי]] || <nowiki><big>'''ספרים'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:נעמיתל שמראביב-יפו]] || <nowiki><big>'''זמרים<big>כרונולוגיה /של זמרותתל אביב-יפו</ להקות שהוציאו אלבום שלם משירי…big>'''… </nowiki>
|-
| [[:סליחה]] || <nowiki>ב[[אסלאם]] אחד מ-[[99 שמות אללה]] הוא "הסולח" (<big>العفو</big>)… </nowiki>
|-
| [[:קומבינטוריקה]] || <nowiki>'''חליפות עם חזרות''' - מספר האפשרויות לבחור k עצמים… </nowiki>
|-
| [[:קיבלה]] || <nowiki>'''קיבלה''' ([[ערבית]]: <big>قبلة</big>, קִבְלַה) - כיוון… </nowiki>
|-
| [[:שיטת הסלאמי]] || <nowiki>* [http://209.85.229.132/search?q=cache:GVKiI5xA8PgJ:www.eonline.co.il/content.asp%3Fid%3D2186%26sid%3D6+%22%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA+%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%22&cd=11&hl=iw&ct=clnk&gl=il… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><font></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><font></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''42''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_040.html List of all articles with error 040]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=040 new interface].
| [[:איי טרקס וקייקוס]] || <nowiki>|align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;"|<font size="-1">[[מוטו]]:… </nowiki>
|-
| [[:ברוקליןפיטקרן]] || <nowiki>[[תמונה:New| Yorkalign="center" Citycolspan=2 Demographicsstyle="border-bottom:3px 05solid 500pxgray;" Julius Schorzman.png|250px|ממוזער|ברובע… <font size="-1">[[מוטו]]… </nowiki>
|-
| [[:כתב געז]] || <nowiki><font size="+2">፡ ። ፣ ፤ ፥ ፦ ፧ </font> … </nowiki>
|-
| [[:ניו יורק]] || <nowiki>[[תמונה:5 Boroughs Labels New York City Map Julius Schorzman.png|ממוזער|שמאל|260px|חמשת… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><small></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><small</nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''8372''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_042.html List of all articles with error 042]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=042 new interface].
|-
|-
| [[:1977A Girl Like Me]] || <nowiki>יצא לאור=[[תמונה:Menachem_Begin.jpg|שמאל|ממוזער|19 באפריל]] [[172006]] במאי<small>([[יפן]])</small> - <BR>[[מנחם…25… </nowiki>
|-
| [[:How To Dismantle An Atomic BombAnastacia]] || <nowiki>|יצא#"Seasons לאור=[[22 בנובמבר]] [[2004]]Change" <small>([[בריטניה]]Anastacia, DioGuardi, Rzeznik)</small…small> – 4:17 … </nowiki>
|-
| [[:M (סרט)GIMP]] || <nowiki><small>עטיפת(לפני ה-DVD{{הפרש שלבימים|10|12|2009}} הסרט שבה מופיע פיטר לורהימים)</small…small>|מערכת… </nowiki>
|-
| [[:Poker FaceIPhone]] || <nowiki>|יצא<small> לאור=[[23משמאל בספטמבר]]לימין: [[2008]]המקורי, 3G ו-3GS</small>(רדיו [[ארצות הברית]])</small… </nowiki>
|-
| [[:Queen IILoose]] || <nowiki>מאת=#"Afraid" <small>'''עם אטטיוד''' ([[קוויןנלי פורטדו]]|יצא, לאור=8טים במרץ 1974 <small>(בריטניה)</small…קליטון,… </nowiki>
|-
| [[:ToxicOops!... I Did It Again]] || <nowiki>מאת=[[בריטני ספירס]]|יצא לאור=[[2415 בפברוארבמאי]] [[20042000]] <small>([[בריטניה]]בעולם)</small><BR>… </nowiki>
|-
| [[:אברהםSTS-107]] || <nowiki>ביסוד<small>( ) - מציין מלחמתואת שלמספר אברהםטיסות בארבעתהחלל מלכיבהן המזרחהשתתף מסביר…כל… </nowiki>
|-
| [[:The Beatles 1967-1970]] || <nowiki>מפיק=[[ג'ורג' מרטין (מפיק)|ג'ורג' מרטין]]<BR>[[פיל ספקטר]]… </nowiki>
| [[:אולימפיאדת הנכים תל אביב (1968)]] || <nowiki>*[http://www.paralympic.org/release/Main_Sections_Menu/Paralympic_Games/Past_Games/Tel_Aviv_1968/index.html… </nowiki>
|-
| [[:אוסקרThe ויילדBeatles 1967-1970]] || <nowiki>|כיתובמפיק=<small>תמונה[[ג'ורג' שצילםמרטין (מפיק)|ג'ורג' מרטין]]<BR>[[נפוליאוןפיל סרוניספקטר]] ב- 1882</small… </nowiki>
|-
| [[:Wii]] || <nowiki>|המשחק הנמכר ביותר = ''[[Wii Sports]]'' <small>(מצורף בקניית… </nowiki>
| [[:אחדות העבודה - פועלי ציון]] || <nowiki><small>{{שולייםלמטה|1}} הסיעה, שלא הוכרה רשמית על ידי… </nowiki>
|-
| [[:אברהם]] || <nowiki>ביסוד מלחמתו של אברהם בארבעת מלכי המזרח מסביר… </nowiki>
|-
| [[:אוסקר ויילד]] || <nowiki>|כיתוב=<small>תמונה שצילם [[נפוליאון סרוני]] ב- 1882</small… </nowiki>
|-
| [[:אייבי נתן]] || <nowiki>* [http://www.offshore-radio.de/VOP.htm אתר על "קול השלום" ועל אייבי… </nowiki>
|-
| [[:אלביס פרסלי]] || <nowiki>|כיתוב=<small> אלביס פרסלי בשנת 1970 <small/>… </nowiki>
|-
| [[:אליעזר שקדי]] || <nowiki>|עיטורים={{דגל|אות לגיון ההצטיינות (קצין)}} [[אות… </nowiki>
|-
| [[:אלכסנדר בטנברג, נסיך בולגריה]] || <nowiki>| הקודם = [[האימפריה העות'מאנית|האימפריה העות'מאנית… </nowiki>
|-
| [[:אלפרדו קראוס]] || <nowiki>* [http://www.grandi-tenori.com/feat/kraus.htm ביוגרפיה ותמונות] באתר… </nowiki>
|-
| [[:אמהרים]] || <nowiki>ריכוזי אוכלוסייה =<small> {{דגל|אתיופיה}} [[אתיופיה]]… </nowiki>
|-
| [[:אמן אנדום]] || <nowiki>|מנהיג הבא אחריו= [[מנגיסטו היילה מריאם]]<small>(זמני)</small><br… </nowiki>
|-
| [[:אנטוניו ויוואלדי]] || <nowiki>|כיתוב=<small>דיוקן מ-[[1723]]</small>… </nowiki>
|-
| [[:אריקסוןאניד (חברה)בלייטון]] || <nowiki>|עובדים=78* [[אורי קציר]],750 <small>(2008)<[http:/small><ref/www.aplaton.co.il/story_129 name="AR2008"שבעה />…בצריף… </nowiki>
|-
| [[:אקורד מז&#039;ורי]] || <nowiki>האקורד המז'ורי המשולש אשר מסומן ב<small> … </nowiki>
| [[:את והב בסופה]] || <nowiki>הסביר זאת [[רש"י]] בפירושו: {{ציטוטון|מתוך שמקשים… </nowiki>
|-
| [[:אריקסון (חברה)]] || <nowiki>|עובדים=78,750 <small>(2008)</small><ref name="AR2008" />… </nowiki>
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki>|השליט האחרון = [[סמיון סקסקובורגוצקי|סמיון השני]],… </nowiki>
|-
| [[:בוריס פאיצ&#039;דזה]] || <nowiki>* [http://www.peoples.ru/sport/football/paichadze/history.html בוריס פאיצ'דזה]… </nowiki>
|-
| [[:ביונסה נואלס]] || <nowiki>|מקום לידה=[[טקסס]] <small> ([[יוסטון]], [[ארצות הברית]]… </nowiki>
|-
| [[:ברזל]] || <nowiki>* [http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=7296&kwd=6143 ברזל ] בספריה… </nowiki>
| [[:ברבור שחור]] || <nowiki>הברבור השחור התגלה ב[[אוסטרליה]] לראשונה כבר במאה… </nowiki>
|-
| [[:ברמינגהאם (אלבמה)]] || <nowiki>|תמונה=[[תמונה:Birmingham panorama.jpg|מרכז|280px|תמונה פנורמית… </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וב יוסף]] || <nowiki>{{ציטוט|תוכן=.... ג'וב יוסף הצדיק עליו השלום, אשר… </nowiki>
|-
| [[:גורד שחקים]] || <nowiki>{{ציטוט|תוכן=וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל-רֵעֵהוּ, הָבָה… </nowiki>
| [[:דגל אנדלוסיה]] || <nowiki>הדגל אומץ בשנת [[1918]] במהלך אסיפה אשר כינס [[בלאס… </nowiki>
|-
| [[:דגל ויקטוריהנוויס]] || <nowiki>|הונףמוטיבים לראשונה1עיצוביים1= <small>הגרסא המקורית:</small> ב[[1877קנטון (הרלדיקה)|קנטון]] <br…-… </nowiki>
|-
| [[:דגל פקיסטן]] || <nowiki>|יחס אורך/גובה1=2:3 <small>(בגרסה היבשתית)</small> {{ש}}… </nowiki>
|-
| [[:דגל קווינסלנד]] || <nowiki>|הונף לראשונה1= <small>הגרסא המקורית:</small> [[1876]] <br… </nowiki>
|-
| [[:דגל קוויבק]] || <nowiki>|כינוי1= '''זרוּע השושנים''' <br />(<small>ב[[צרפתית]]:</small>… </nowiki>
| [[:דונלד דאק]] || <nowiki>* [http://www.drawingnow.com/how-to-draw-donald-duck.html ללמוד איך לצייר… </nowiki>
|-
| [[:דטוונס,דגל מלך אקסוםקנדה]] || <nowiki>|כינויים הקודם נוספים1= <small>[[סאמבראוטאס, מלך אקסום|סאמבראוטאסצרפתית]] :</small> l'Unifolié <br />(לא…בעל… </nowiki>
|-
| [[:דן יקיר]] || <nowiki>*[[אוניברסיטת תל אביב]] <small>(תואר ראשון)</small>… </nowiki>
|-
| [[:האומותהמורה המאוחדותלפסנתר]] || <nowiki>* [http://eyeontheunwww.orgcadrage.net/films/pianiste/lapianiste.html Eyeניתוח on the UNהסרט] <small>(באנגלית)</small> ב- ניתוח… </nowiki>
|-
| [[:האיחודהמנהיג האירופיהעליון באיראן]] || <nowiki>|*[http://www.leader.ir/ סימוןהאתר מטבעהרשמי =€של <small>המנהיג - בחלקהעליון] מהמדינות</small>(פרסית)</small… </nowiki>
|-
| [[:המפלגה הליברלית הישראלית]] || <nowiki><small>{{שולייםלמטה|1}} המפלגה הוקמה ב-[[8 במאי]] [[1961]]… </nowiki>
| [[:הממלכה הגאורגית המאוחדת]] || <nowiki>[[תמונה:Geor tamro.JPG|שמאל|ממוזער|250px|הממלכה הגאורגית… </nowiki>
|-
| [[:הממשל דה יורה של אבחזיההנשרים]] || <nowiki>| '''מיקום''' || [[אבחזיה עילית]]כיתוב=להקת הנשרים.<br><small>(באופןמימין לשמאל: רשמיגלן ידוע…פריי,… </nowiki>
|-
| [[:המנוןוולפגנג סןאמדאוס מרינומוצרט]] || <nowiki>|שנת מעמד רשמיכיתוב=[[1894]] <small>(לחן)</small>דיוקן שלאחר המוות מאת ברברה קראפט,… </nowiki>
|-
| [[:ז&#039;אן-קלוד ואן דאם]] || <nowiki>* [http://www.jeanclaudevandamme.us/ האתר הרשמי] <small>(באנגלית)</small… </nowiki>
| [[:המרכז החופשי]] || <nowiki>|שיא כוחה=4 מנדטים (כנסות 6*, 8) <BR><small>*נוסף מנדט… </nowiki>
|-
| [[:טלאל, מלך ירדן]] || <nowiki>| תמונה = [[תמונה:Talal of Jordan.jpg|מרכז|200px]]<small>טלאל מלך… </nowiki>
| [[:הסבב העולמי לגברים (ATP)]] || <nowiki><small>*</small> - נספר רק מתחילת עידן התחרויות הפתוחות… </nowiki>
|-
| [[:הפועל המזרחיטרגונה]] || <nowiki><small>{{שולייםלמטה|1}}נתונים: ב1717-[[111981 במרץ]]לפי [[1949]]מפקד פרשהאוכלוסין מהכנסת…ההיסטורי<ref>[http://www.ced.uab.es/… </nowiki>
|-
| [[:ילנה דמנטייבה]] || <nowiki>*[http://www.dementieva.ru/ האתר הרשמי של ילנה דמנטייבה] {{אנגלית}}… </nowiki>
| [[:הפרוטוקולים של זקני ציון]] || <nowiki>{{מיזמים|ויקיטקסט=en:The Protocols of the Learned Elders of Zion|שם… </nowiki>
|-
| [[:הצלצולכרום]] || <nowiki>* [http://archivewww.salontevalife.com/ent/movies/feature/2003/03/18/ring/indexarticle.htmlasp?id=2437 כרום כתוסף תזונה "מפענחים…לחולי… </nowiki>
|-
| [[:הצלצולכריסטיאנה 2ניסליין-פולהרד]] || <nowiki>* [http://wwwnobelprize.thering2org/medicine/laureates/1995/nusslein-volhard-themovie.com/introautobio.html אתר הסרט] <small>באנגלית</small…אוטוביוגרפיה… </nowiki>
|-
| [[:הקיסרותכריש הרומיתגובלין]] || <nowiki>|מפה תפוצה= [[תמונהקובץ:LocationRomanEmpireMitsukurina owstoni distmap.png|280px|מרכז]] <centerbr/> <small>הקיסרות…תפוצת… </nowiki>
|-
| [[:וולפגנגכריש אמדאוס מוצרטלווייתני]] || <nowiki>|כיתובתמונה=<small>דיוקן[[תמונה:Whale שלאחרshark המוותGeorgia מאתaquarium.jpg|280px]] ברברה{{ש}} קראפט,…<small>כריש… </nowiki>
|-
| [[:ז&#039;אן-קלודלאו ואן דאםרומני]] || <nowiki>* [http://www.jeanclaudevandammegenealogy.usro/banat/monetaryhistory.html האתרפרקים הרשמי] <small>(באנגלית)</small…בהיסטוריה… </nowiki>
|-
| [[:טנזורלאומיות]] || <nowiki>ברםבסוף המאה ה-20, הרכיביםנדמה שלהיה הווקטורשתם -תור מערךהזהב של מספרים v<small>i</small>הלאומיות.… </nowiki>
|-
| [[:לווייתן מצוי]] || <nowiki>|תמונה=[[תמונה:Fin Whale feeding.jpg|250px]]<br />[[תמונה:Fin whale… </nowiki>
| [[:טרגונה]] || <nowiki><small>נתונים: 1717-1981 לפי מפקד האוכלוסין ההיסטורי<ref>[http://www.ced.uab.es/… </nowiki>
|-
| [[:למהלך האידיאות בישראל]] || <nowiki>[[תמונה:Idiot ad.jpg|שמאל|ממוזער|250px|<small>עטיפת הספר</small>… </nowiki>
| [[:ילנה דמנטייבה]] || <nowiki>*[http://www.dementieva.ru/ האתר הרשמי של ילנה דמנטייבה] {{אנגלית}}… </nowiki>
|-
| [[:מאמודזו]] || <nowiki>* [http://villedemamoudzou.fr/index.php האתר הרשמי] <small>(בצרפתית)</small… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><u></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><u></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''89''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_033.html List of all articles with error 033]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=033 new interface].
! info
|-
|-
| [[:אורי שפר]] || <nowiki>[http://www.icce.ws/ <u>The International Council for Coach Education - I.C.C.E</u>… </nowiki>
|-
| [[:אורי שפר]] || <nowiki>[http://www.icce.ws/ <u>The International Council for Coach Education - I.C.C.E</u>… </nowiki>
|-
| [[:יהדות בלגיה]] || <nowiki>פרידלנדר, שאול (2009), <u>שנות ההשמדה, 1939-1945: גרמניה… </nowiki>
|-
| [[:מכינת ערבה]] || <nowiki>הפעילות במכינה מתנהלת על פי לוח זמנים הנקבע על… </nowiki>
|-
| [[:מלחמת אפגניסטן (ברית המועצות)]] || <nowiki>|מפקד ראשון={{דגל|ברית המועצות}} '''<u>ראשי הצבא</u>''':… </nowiki>
|-
| [[:ספיטפיירסגסוגת אלומיניום]] || <nowiki><u>מספר'''הספרה מטוסיםהשנייה'''</u> (מסמלת את מידת הקושיות <u>הדגם</u>…בעקבות… </nowiki>
|-
| [[:פרהיסטוריה של ירושלים וסביבותיה]] || <nowiki><u>'''מלחה'''</u> בחפירות שנערכו באתר הנמצא בשכונת… </nowiki>
|-
| [[:רמי כץ]] || <nowiki>* <u>רמת הטיפול</u> – אם התגלה אצל אדם ליקוי בתפקוד… </nowiki>
|-
| [[:שבי&quot;ל]] || <nowiki>=== '''<u>פרויקטים</u>''' ===… </nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1621''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_057.html List of all articles with error 057]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=057 new interface].
|-
|-
| [[:אהודAll אשריthe Right Reasons]] || <nowiki>== ספריורשימת השירים באלבום: ==</nowiki>
|-
| [[:אחריModern הגשםTalking]] || <nowiki>== רשימתלהיטי שיריםהלהקה: ==</nowiki>
|-
| [[:אהוד אשרי]] || <nowiki>== ספריו: ==</nowiki>
|-
| [[:אינטגרציה באמצעות החלפת משתנים]] || <nowiki>== הנוסחא: ==</nowiki>
| [[:אינטגרציה באמצעות החלפת משתנים]] || <nowiki>== במקרה החד מימדי: ==</nowiki>
|-
| [[:אריאלהאליפות דים-גולדברגהעולם בשחייה 2003]] || <nowiki>==תרגום טבלת המדליות: ==</nowiki>
|-
| [[:בסיס נתונים]] || <nowiki>== בסיסי נתונים נפוצים:==</nowiki>
|-
| [[:בסיס נתונים]] || <nowiki>===מודל הטבלאי:=== </nowiki>
|-
| [[:דן כספי]] || <nowiki>=== רשימת ספרים באנגלית: ===</nowiki>
|-
| [[:דן כספי]] || <nowiki>=== רשימת ספרים בעברית: ===</nowiki>
|-
| [[:חוה רוזנברג]] || <nowiki>==ספריה:==</nowiki>
|-
| [[:חמשירלהב&quot;ה - לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית]] || <nowiki>==חמשירים לדוגמהאוכלוסיית יעד: ==</nowiki>
|-
| [[:טוביה ריבנר]] || <nowiki>==מספריו של טוביה ריבנר:==</nowiki>
|-
| [[:ליד]] || <nowiki>=== התקופה הפוסט-רומנטית/פוסט-וגנריאנית: ===</nowiki>
|-
| [[:לינקין פארק]] || <nowiki>== חברים בלהקה: ==</nowiki>
|-
| [[:לקסינגטון]] || <nowiki>==אנשים נודעים מלקסינגטון: ==</nowiki>
|-
| [[:מחוננות]] || <nowiki>==מדיניות מדינת ישראל ומשרד החינוך לגבי ילדים</nowiki>
|-
| [[:מנחם חרובי]] || <nowiki>==לקריאה נוספת:==</nowiki>
|-
| [[:מעוולים במשותף]] || <nowiki>==ייחוד המעוולים במשותף מתבטא בקיום יחסי-קרבה</nowiki>
|-
| [[:סרוגים]] || <nowiki>===העונה הראשונה:===</nowiki>
|-
| [[:עין גדי (שמורה)]] || <nowiki>===אתרי השמורה:===</nowiki>
|-
| [[:עמנואל שברייה]] || <nowiki>====[[אופרה|אופרות]]:==== </nowiki>
|-
| [[:עמנואל שברייה]] || <nowiki>====יצירות לתזמורת:====</nowiki>
|-
| [[:עמנואל שברייה]] || <nowiki>====יצירות לפסנתר:====</nowiki>
|}
=== Headlines with bold ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''39''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_044.html List of all articles with error 044]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=044 new interface].
|-
|-
| [[:ימיםמעוולים נוראיםבמשותף]] || <nowiki>=== תחולת המושג '''ימיםהיחסים הנוראים'''===הפנימיים בין מעוולים במשותף- זכות</nowiki>
|-
| [[:ננוטכנולוגיה בישראל]] || <nowiki>== '''INNI''' - היוזמה הלאומית הישראלית לננו-טכנולוגיה</nowiki>
|-
| [[:קורס חובלים]] || <nowiki>=== '''שלב בסיסי''' === </nowiki>
|-
| [[:קורס חובלים]] || <nowiki>=== '''שלב מתקדם''' === </nowiki>
|-
| [[:קורס חובלים]] || <nowiki>=== '''שלב אקדמיה''' === </nowiki>
|-
| [[:קורס חובלים]] || <nowiki>=== '''שלב ייעודי בה"ד''' === </nowiki>
|-
| [[:קורס חובלים]] || <nowiki>=== '''שלב ייעודי שהיה''' === </nowiki>
|-
| [[:שבי&quot;ל]] || <nowiki>=== '''<u>פרויקטים</u>''' ===</nowiki>
|-
| [[:שבי&quot;ל]] || <nowiki>=== '''<u>פעילויות שוטפות</u>''' ===</nowiki>
|}
=== Headlines with capitalization ===
<!-- error number 58 -->
One headline in this article has only capitalization <nowiki>"== HEADLINE IS BIG =="</nowiki>. Also this headline has more then 10 letters, so a normal abbreviation like <nowiki>"== UNO =="</nowiki> is not a problem.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_058.html List of all articles with error 058]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=058 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:מונחון IUPAC]] || <nowiki>==אַלקֶנִים (ALKENES) ואַלקִינִים (ALKYNES)==</nowiki>
|}
=== Indented list ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1422''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_075.html List of all articles with error 075]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=075 new interface].
|-
|-
| [[:אגףאד כוח האדםבקולום]] || <nowiki>:#* מנט"םאם (מנהללא טכנולוגיתאמין ב[[אלוהים]] ומחקר)תלך</nowiki>
|-
| [[:בליץ&#039;]] || <nowiki>:# לשלוח נשמות אבודות לסול סוסייטי</nowiki>
| [[:ג&#039;ון מילטון]] || <nowiki>:* [http://benyehuda.org/_nonpd/regelson/himnon.html</nowiki>
|-
| [[:הסבב העולמי לגברים (ATP)גלובליזציה]] || <nowiki>:#* רוג'רראשית, פדררצמצום (שווייץ)במספר בהמשרות - 2007, $10,130,62בתעשייה</nowiki>
|-
| [[:הדף היומי]] || <nowiki>:*אמירת ה"עליה" היומית בפרשת השבוע,</nowiki>
|-
| [[:הרברטהוכחה ג&#039;ורג&#039;בדרך ולסהשלילה]] || <nowiki>:* הרואה#אני ואינומכחיש נראהדעתך -וטוען תרגםשהיא [[דבשגויה</nowiki>
|-
| [[:הטלוויזיה החינוכית הישראלית]] || <nowiki>:* [[יהורם גאון]], [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3731857,00.html</nowiki>
|-
| [[:המהפכה החוקתית]] || <nowiki>:# החקיקה בישראל בנויה על פי מדרג</nowiki>
|-
| [[:ויומינג]] || <nowiki>:*[http://wyoming.gov/state/wyoming_news/general/general.asp</nowiki>
|-
| [[:ויליאם וורדסוורת&#039;]] || <nowiki>:* [http://benyehuda.org/_nonpd/regelson/shalosh.html</nowiki>
|-
| [[:יהדות נורבגיה]] || <nowiki>:* בשנת [[1892]] - 214 נפש.</nowiki>
|-
| [[:מבנה צה&quot;ל]] || <nowiki>:* מטה - ראש מטה (רמ"ט), קצין בדרגת</nowiki>
|-
| [[:מדרשי הלכה]] || <nowiki>:*[[מכילתא דרבי ישמעאל]] (מכילתא</nowiki>
|-
| [[:מחלקת החקלאות של ארצות הברית]] || <nowiki>:* המשרד להתפתחות קהילתית (OCD</nowiki>
|-
| [[:מערכת הראייה]] || <nowiki>:* תא מידגט (Midget), נקרא גם פארבו-תאי</nowiki>
|-
| [[:משולש]] || <nowiki>:# </nowiki>
|-
| [[:סימון דיראק]] || <nowiki>:# </nowiki>
|-
| [[:סימון דיראק]] || <nowiki>:# </nowiki>
|-
| [[:פגמי תכנון]] || <nowiki>:*#מידע על סיכונים הנובעים מתכונות</nowiki>
|-
| [[:קלוז&#039;-נאפוקה]] || <nowiki>:* {{דגל|דרום קרוליינה}} [[קולומביה</nowiki>
|-
| [[:רשימת מידות, שיעורים ומשקלות בהלכה]] || <nowiki>:* למצוות נטילת ארבעת המינים</nowiki>
|-
| [[:רשימת מידות, שיעורים ומשקלות בהלכה]] || <nowiki>:* למצוות נטילת ארבעת המינים</nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''57''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_053.html List of all articles with error 053]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=053 new interface].
|-
| [[:אבן אל-אתיר]] || <nowiki>[[en:Ali ibn al-Athir]]</nowiki>
|-
| [[:חטיפת הזוג היל]] || <nowiki>[[en:Betty and Barney Hill abduction]]</nowiki>
|-
| [[:מלחמת בולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki>[[en:Serbo-Bulgarian War]]</nowiki>
|-
| [[:מערך מוליכי גל]] || <nowiki>[[en:Arrayed waveguide grating]]</nowiki>
|-
| [[:קטאר במשחקים האולימפיים]] || <nowiki>[[en:Qatar at the Olympics]]</nowiki>
|-
| [[:קיטום מקור]] || <nowiki>[[en:Debeaking]]</nowiki>
|-
| [[:שריונית מרמון הרינגטון]] || <nowiki>[[en:Marmon-Herrington Armoured Car]]</nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''510496''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_061.html List of all articles with error 061]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=061 new interface].
|-
|-
| [[:PageRankאבק כוכבים (סרט)]] || <nowiki></ref>.<br />תיאורגיימן שלנתן [[גוגל]]ברכתו לקיצור לפייג'העלילה,</nowiki>
|-
| [[:אהודאורנה אשריבנאי]] || <nowiki></ref>.בשנת [[2006]]==קישורים אובחן כלוקה ב[[סרטןחיצוניים=={{מיזמים|ויקיציטוט=אורנה</nowiki>
|-
| [[:אוסריק,איל מלך סאסקסקיציס]] || <nowiki></ref>.==קישורים חיצוניים==* [http://www.germantribes.org/tribes/AngloSaxons/Sussex%20Kings/kingsline.htm{{imdb</nowiki>
|-
| [[:איהאמיל סופיהשופאני]] || <nowiki></ref>.איה סופיהבאוגוסט הייתה2008 מקוםהיה מושבובין מקבלי</nowiki>
|-
| [[:אירועיאפוקליפסה ואדי סאליבעכשיו]] || <nowiki></ref>.בדו"ח הוועדה,עותק קבעבאיכות היו"רנמוכה השופטבאורך</nowiki>
|-
| [[:אלכסנדראריאל בטנברג, נסיך בולגריהפורת]] || <nowiki></ref>.אלכסנדר בטנברג,בשנת 2006 אומצה שיצרהתוכנית קשריםעל</nowiki>
|-
| [[:אצבעאתלסטאן, משולשתמלך סאסקס]] || <nowiki></ref>.* [[אליעל אוחנה]]צו זה החווהמכונה אתאתלסטאן התנועהבכינוי</nowiki>
|-
| [[:ארנוןבית רולניקשאן]] || <nowiki></ref>.רולניק==גלריה=={{תמונה חקר גם את האפשרותרחבה|BeitShean.jpg|800px|מבט</nowiki>
|-
| [[:בולגריהברמינגהאם במלחמת העולם השנייה(אלבמה)]] || <nowiki></ref>.ממשלתו שלכיום המלךנחשבת בוריסברמינגהאם החלהלאחד</nowiki>
|-
| [[:בית מינץ - מוזיאון לתולדות גדרה והבילג&quot#039;וייםיגורו קאנו]] || <nowiki></ref>.בכניסה לביתבאחד אוסףהימים, [[עתיקה|עתיקות]]חבר משפחה, נאקאי</nowiki>
|-
| [[:ברייני,דאלאס מלך(סדרת סאסקסטלוויזיה)]] || <nowiki></ref>. ==קישוריםשיא חיצוניים==*זה נשבר ב-[http://www.germantribes.org/tribes/AngloSaxons/Sussex%20Kings/kingsline.htm[1983]] על ידי</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;יגורודוקטור קאנולשם כבוד]] || <nowiki></ref>. באחדמאז הימים,נעשו חברהנהלים משפחה,פחות נאקאינוקשים.</nowiki>
|-
| [[:גידידני אביביאדינו אבבה]] || <nowiki></ref>.בשנת ב-[[20082003]] הפיק אביבי,זכה יחד עם [[אורון</nowiki>
|-
| [[:דוברובניקהאיגרת אל האפסים]] || <nowiki></ref>. לפיעל סברהפי אחרתהמסורת חרבההנוצרית אפידאורוםנכתבה</nowiki>
|-
| [[:דיימוןהוגי אלברןקרמייקל]] || <nowiki></ref>.מבין==תולדות להיטיהם:חייו=====ילדות, "Tomorrow Comes Today",נעורים</nowiki>
|-
| [[:האגודההיסטוריה לזכויותשל האזרח בישראלירושלים]] || <nowiki></ref>. "מעשים מסוגההתיישבות זההאנושית מקוממיםעל כלהשלוחה</nowiki>
|-
| [[:הגדתהמכון רוטשילדהישראלי לדמוקרטיה]] || <nowiki></ref>.== פעילויות ההגדה הייתה שייכתהמכון במשךהישראלי</nowiki>
|-
| [[:היסטוריההסימפוניה השמינית של יווןבטהובן]] || <nowiki></ref>.== תקופה זו התאפיינהאינסטרומנטציה במספר==היצירה</nowiki>
|-
| [[:המנזרהקרע הבנדיקטיניביהדות באבו גושהונגריה]] || <nowiki></ref>.בשנות ה-30 לרשותוה-40 הצרפתיםשל הועברהמאה שטחה-19</nowiki>
|-
| [[:הנרייטה סולדהשמנה]] || <nowiki></ref>.בישראל מצויןהתגלה "[[יוםכי המשפחה|יוםהן באוכלוסייה היהודית</nowiki>
|-
| [[:השחתת אתר אינטרנטורוד]] || <nowiki></ref>.ביוני [[2006]],ייתכן כי השימוש בעקבותהנרחב מבצעבכחול</nowiki>
|-
| [[:ז&#039;אן-קלודחדשות ואן דאם(עיתון)]] || <nowiki></ref>. לאחרצלם הופעההעיתון במספר[[אלכס ליבק]] סרטיםהוא</nowiki>
|-
| [[:חבריםחוק חמש השניות]] || <nowiki></ref>.חוק חמש במהלךהשניות שידורנבחן עשרתגם העונות,באחד</nowiki>
|-
| [[:חיטוטחכמי באףיבנה ברומא]] || <nowiki></ref>. חיטוטשמע מוגזםלה באףומץ עלולאת להצביעטבעתו ומת.שמעו</nowiki>
|-
| [[:טלפון שבורטעם]] || <nowiki></ref>.==אופן המשחק==המשתתפיםגבולות "אזורי הטעם" מתמקמיםהשונים</nowiki>
|-
| [[:יהדות אנקונהבלגיה]] || <nowiki></ref>. יהודיהבלגים הקהילה,גם בדומהסייעו לשארליהודים</nowiki>
|-
| [[:יוסףיוסי שלום אלישיבשריד]] || <nowiki></ref>. ב-[[1924]]בעת החליטההמשבר המשפחהבקואליציה, לעלותכאשר</nowiki>
|-
| [[:ישיבתיעקב ההסדריצחק עכונימירובר]] || <nowiki></ref>.== הדברחייו עוררופועלו מהומות===== במשך שבוע,תקופת</nowiki>
|-
| [[:כרומוזום Yישראל]] || <nowiki></ref>.כעיקרון, צריכהשמות להיותשנדחו היו "ציון", מאותה"[[ארץ</nowiki>
|-
| [[:כריש לווייתני]] || <nowiki></ref>. הוא לרוב בגפו, ולמעט מקרים</nowiki>
|-
| [[:לוחם בלתי חוקי]] || <nowiki></ref>.==בארצות הברית==המונח "לוחם</nowiki>
|-
| [[:מבצרמאיר האלהאברהם הלוי]] || <nowiki></ref>.== הממצאיםהישיבה נסגרה באתרבשנת ==האתר1916, מוקףשנת</nowiki>
|-
| [[:מונולוגיםמהפכת מהווגינההארזים]] || <nowiki></ref>.ה- '''V'''קבוצות במילהומפלגות '''Vאלו Day''' מסמליצרו</nowiki>
|-
| [[:מיסטרסמיחזור]] || <nowiki></ref>. היא== נמצאתחומרים כשבעהשניתן ק"מלמחזר צפונית-מערבית==חומרים</nowiki>
|-
| [[:מלחמתמכניקה המפרץקלאסית]] || <nowiki></ref>.הכוחות===מרחב, העיראקיםזמן מיהרוותנועה להשתלט===בפתיח</nowiki>
|-
| [[:מרמנחם זוטרא, ראשמנדל הגולהשניאורסון]] || <nowiki></ref>.אביובשנת של[[1933]] מרעבר זוטראהרבי היה הונאל[[פריז]],</nowiki>
|-
| [[:נבי סאלחמריאמפול]] || <nowiki></ref>.==עיןב-1919 אלהוקמה קוס==בסמוךבעיר לכפרהגמנסיה</nowiki>
|-
| [[:נתןמתקפת מרומיהטרור במומבאי (2008)]] || <nowiki></ref>.היה בעלהערכתה ידיעהשל רחבההודו, בשפהשהמחבלים</nowiki>
|-
| [[:סיפורינחום אלף לילה ולילהחופרי]] || <nowiki></ref>.חלק===שירות מסיפוריםצבאי===בשנת אלה קדומים[[1978]]</nowiki>
|-
| [[:עולמות סטארגייטסבא]] || <nowiki></ref>.===סבא זאת ועוד, החברהבמקרא===סבא המפתחתנזכר מתכננתלראשונה</nowiki>
|-
| [[:פאבו נורמיסין]] || <nowiki></ref>.====אולימפיאדת אמסטרדםגולגולת זו בת כ-67,000 (1928)====התקופהשנה,</nowiki>
|-
| [[:פלואורידספר איוב]] || <nowiki></ref>.===כמו היסטוריהכן, ===בשנתישנה 1901מחלוקת במדינתתנאים</nowiki>
|-
| [[:פריאנדרוסעיטורי צה&quot;ל]] || <nowiki></ref>.מדי בין היתר הוא שלחפעם 300מוענקים ילדיםעיטורים</nowiki>
|-
| [[:ציוד נייד ברכבת ישראלפאולוניה]] || <nowiki></ref>. בעקבות מספרנוזלים תאונותומינרלים ללאאלו נפגעיםמספקים</nowiki>
|-
| [[:קלונימוס קלמיש שפיראפיליבסטר]] || <nowiki></ref>. ==="האופציה הדרשות שאמר בפני חסידיוהגרעינית"===בתקופת</nowiki>
|-
| [[:רוברטפנחס בארוולרשטיין]] || <nowiki></ref>.בינואר ==ביוגרפיה=====השכלה[[2010]] פרש וקריירהמתפקידו</nowiki>
|-
| [[:רמלהצ&#039;ארלס בוקובסקי]] || <nowiki></ref>.===מרכז המבקריםאחד מהציטוטים נשר===מרכזהמפורסמים</nowiki>
|-
| [[:שבילקול ישוישראל בפרסית]] || <nowiki></ref>. עם זאתכיום, השםלדברי "שבילמנהלת הבשורה"השידורים</nowiki>
|-
| [[:שימיקנדה תבוריבמלחמת העולם הראשונה]] || <nowiki></ref>.===תחילתהקרב דרכועל הסום===את התקליטון[[קובץ:British_Mark_I_male_tank_Somme_25_September_1916.jpg|שמאל|ממוזער|200px|טנק</nowiki>
|-
| [[:שמןרוברט זיתהארליק]] || <nowiki></ref>.=== הפקתוביוזמתו שמןאף זיתהרצו בישראלשם ===ב[[עקרוןגם חוקרים</nowiki>
|-
| [[:תותח רכבת]] || <nowiki></ref>.===שיטות צידוד===[[קובץ:12inchRailwayHowitzersMkVCatterick12December1940.jpg|ימין|ממוזער|150px|הוביצרים</nowiki>
|}
=== Template value end with break ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2621''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_059.html List of all articles with error 059]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=059 new interface].
|-
|-
| [[:אויגוריםAvenged Sevenfold]] || <nowiki>שפותסוגה=…קודמים<br /></nowiki>
|-
| [[:אוניברסיטת דיוק]] || <nowiki>תאריך ההקמה=…[[1841]]<br /></nowiki>
|-
| [[:אמהרים]] || <nowiki>שם=…אמהרים<br /></nowiki>
|-
| [[:בוריסהאלמנט השלישי, מלך בולגריההחמישי]] || <nowiki>תאריםמפיק=…לדוקס]]<br /></nowiki>
|-
| [[:דיג&#039;ימון]] || <nowiki>סטודיו=…Animation]]<br /></nowiki>
|-
| [[:הינדי]] || <nowiki>משפחה=…�יראנית]]<br></nowiki>
|-
| [[:היפים והאמיצים]] || <nowiki>שחקנים=…מוס]]<br></nowiki>
|-
| [[:ולונית]] || <nowiki>משפחה=…ולונית'''<br></nowiki>
|-
| [[:חזיר]] || <nowiki>מינים=…<br></nowiki>
|-
| [[:טורקית]] || <nowiki>משפחה=…/></nowiki>
|-
| [[:מלגשית]] || <nowiki>משפחה=…/></nowiki>
|-
| [[:מלחמת בולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki>צד ראשון=…/></nowiki>
|-
| [[:ממלכתמספר בולגריהמשוכלל]] || <nowiki>ישות קודמת0=…/></nowiki>
|-
| [[:נמל התעופה סכיפהול]] || <nowiki>שם=…Schiphol<br/></nowiki>
|-
| [[:סבסטיאן דייסלר]] || <nowiki>שנים=…br>2002–2007</br></nowiki>
|-
| [[:סילברצ&#039;ייר]] || <nowiki>חברי ההרכב=…גיליס]]<br /></nowiki>
|-
| [[:סיציליאנית]] || <nowiki>משפחה=…/></nowiki>
|-
| [[:סמיון סקסקובורגוצקיפוג&#039;יז]] || <nowiki>תאריםחברי ההרכב=…<br /></nowiki>
|-
| [[:עופר ניסים]] || <nowiki>חברת תקליטים=…69 Records<br /></nowiki>
|-
| [[:עפרה חזה]] || <nowiki>סוגה=…<br></nowiki>
|-
| [[:פונץ&#039; (להקה)]] || <nowiki>חברי ההרכב=…בן-לולו<br /></nowiki>
|-
| [[:פלורידה]] || <nowiki>אזור זמן=…[[UTC]]-5/-4 <br /></nowiki>
|-
| [[:פרדיננד הראשון, מלך בולגריה]] || <nowiki>תארים=…<br /></nowiki>
|-
| [[:קרב האלן]] || <nowiki>צד ראשון=…/></nowiki>
|-
| [[:קרב מילוזרומנים]] || <nowiki>מפקדריכוזי ראשוןאוכלוסייה=…בונו…�ית]]).<br /ref><br></nowiki>
|-
| [[:רומנים]] || <nowiki>ריכוזי אוכלוסייה=…�ית]]).</ref><br></nowiki>
|-
| [[:שריונית מרמון הרינגטון]] || <nowiki>חימוש עיקרי=… <br /></nowiki>
|-
| [[:תיקים באפלה: הסרט]] || <nowiki>שחקנים ראשיים=…לנדאו<br /></nowiki>
|}
=== Title in text ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''8498''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_048.html List of all articles with error 048]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=048 new interface].
! info
|-
|-
| [[:אברהם בורנשטיין]] || <nowiki>[[אברהם בורנשטיין]] את דרך הלימוד</nowiki>
|-
| [[:אור]] || <nowiki>[[אור]] שעובר דרך חלונות [[ויטראז']]</nowiki>
|-
| [[:אליעזראלבטרוס שפיראאמסטרדם]] || <nowiki>[[אליעזראלבטרוס שפיראאמסטרדם]],|שם [[יעל רובינשטיין]],מדעי=Diomedea</nowiki>
|-
| [[:אלקןאלבטרוס אנטיפודי]] || <nowiki>[[אלקן|אַלקֵןאלבטרוס אנטיפודי]]'''|שם ב[[זרז|קטליזה]]מדעי=Diomedea</nowiki>
|-
| [[:אפולואלבטרוס 15נצחי]] || <nowiki>[[אפולואלבטרוס 15נצחי]],|שם ששוגרה ב-[[26 ביולי]]מדעי=Phoebastria</nowiki>
|-
| [[:אצטבולריהאלבטרוס צהוב חרטום הודי]] || <nowiki>[[אצטבולריהאלבטרוס צהוב חרטום הודי]]|שם מדעי=Acetabularia}}'''אצטיבולריה'''</nowiki>
|-
| [[:אריהאפולו 17]] || <nowiki>[[אריהאפולו 17]], בספאריהאחרונה ברמת-גן]]אריותבמשימות אפולו</nowiki>
|-
| [[:אשדודארון הברית]] || <nowiki>[[אשדודארון הברית]], במהלכוהיה מערכיםבנוי מופעיםבצורת</nowiki>
|-
| [[:בושלאריה]] || <nowiki>[[בושלאריה]] שלבספארי סחורות חקלאיות, ביןברמת-גן]]אריות</nowiki>
|-
| [[:אריה אבנרי]] || <nowiki>[[אריה אבנרי]]* "[http://www.anochi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=485&Itemid=2</nowiki>
| [[:ביסקוויט]] || <nowiki>[[ביסקוויט]] מצוי גם בתחתית ה[[קרמבו]]</nowiki>
|-
| [[:בית אומיהאשדוד]] || <nowiki>[[בית אומיהאשדוד]]|תמונה=|כתובית=|דגל=[[תמונה:, במהלכו מערכים מופעים</nowiki>
|-
| [[:בית עבאס]] || <nowiki>[[בית עבאס]]|תמונה=|כתובית=|דגל=[[קובץ:Flag</nowiki>
|-
| [[:במדבר]] || <nowiki>[[במדבר]] עם [[תרגום אונקלוס]]]]פרקים</nowiki>
| [[:בעל (אל)]] || <nowiki>[[בעל (אל)|בעל]] מחזיק [[אלה (נשק)|אלה]]</nowiki>
|-
| [[:גולות]] || <nowiki>[[גולות]] (נקראות לעתים גם '''ג'ולות'''</nowiki>
| [[:ברית הציונים הרוויזיוניסטים]] || <nowiki>[[ברית הציונים הרוויזיוניסטים]]</nowiki>
|-
| [[:גאולהגמלא (שכונה)העתיקה]] || <nowiki>[[גאולהגמלא (שכונה)העתיקה|גאולהגמלא]], ב[[ירושליםהגולן]],|התוצאה=</nowiki>
|-
| [[:גיבוניםגשר הוהנצולרן]] || <nowiki>[[גיבוניםגשר הוהנצולרן]]|סוגים=ראו''' במאמר|שם(ב[[גרמנית]]:</nowiki>
|-
| [[:גיליוטינהדבורים]] || <nowiki>[[גיליוטינהדבורים]], כאשר|שם נערףמדעי=Apoidea ראשו}}ה'''דבורים'''</nowiki>
|-
| [[:גלגלדורה]] || <nowiki>[[גלגלדורה]]|שם הייתה משמעותית ביותרמדעי=Sorghum}}'''דורה'''</nowiki>
|-
| [[:גמלאדורון העתיקהרובין]] || <nowiki>[[גמלאדורון העתיקה|גמלארובין]], (נולד ב-[[הגולן1944]]|התוצאה=),</nowiki>
|-
| [[:גשרדיר הוהנצולרןאל-קמר]] || <nowiki>[[גשרדיר הוהנצולרןאל-קמר]]''' (ב[[גרמניתערבית]]: '''دير</nowiki>
|-
| [[:דורהדפניה]] || <nowiki>[[דורהדפניה]]|מינים= |שם מדעי=SorghumDaphnia}}'''דורהדפניה'''</nowiki>
|-
| [[:הומו גאורגיקוס]] || <nowiki>[[הומו גאורגיקוס]]|שם מדעי=Homo</nowiki>
|-
| [[:הומוסקסואליות]] || <nowiki>[[הומוסקסואליות]] מוחלטת לבין</nowiki>
|-
| [[:היאם עבאס]] || <nowiki>[[היאם עבאס]] ("[[עץ לימון]]")| הבא</nowiki>
|-
| [[:היציאה מן החומות]] || <nowiki>[[היציאה מן החומות]]" הוא כינוי</nowiki>
|-
| [[:הירולה]] || <nowiki>[[הירולה]]|מין='''הירולה'''|שם מדעי=Beatragus</nowiki>
|-
| [[:הלכות צבא]] || <nowiki>[[הלכות צבא]] מאת [[רבי ישראל מאיר</nowiki>
|-
| [[:הלם]] || <nowiki>[[הלם]] הקלאסי, נובע מירידה במאזן</nowiki>
|-
| [[:המבשר]] || <nowiki>[[המבשר]], 14 בינואר 2009}}==מאפיינים</nowiki>
|-
| [[:המגיד]] || <nowiki>[[המגיד]]"]]"'''המגיד'''" הוא מראשוני</nowiki>
|-
| [[:המהפכה התעשייתית]] || <nowiki>[[המהפכה התעשייתית]] היה התפתחות</nowiki>
|-
| [[:המינסטר של אולם]] || <nowiki>[[המינסטר של אולם]] ובראשו צריח</nowiki>
|-
| [[:הממלכהזאב הגאורגית המאוחדתחבשי]] || <nowiki>[[הממלכהזאב הגאורגית המאוחדתחבשי]].|שם לאחרמדעי=Canis simensis|שימור=שימור</nowiki>
|-
| [[:המרכז החופשיזנגביל]] || <nowiki>[[המרכז החופשיזנגביל]]|שם ב-[[1974]]מדעי=zingiber והקימוofficinale</nowiki>
|-
| [[:הנגבזקן]] || <nowiki>[[הנגבזקן]] חייםבתער כ-170,000או [[בדואים]],להתגלח בצורה הדומה</nowiki>
|-
| [[:חומט כחול לשון]] || <nowiki>[[חומט כחול לשון]]|שם מדעי=Tiliqua}}'''חומט</nowiki>
|-
| [[:חופש הביטוי]] || <nowiki>[[חופש הביטוי]] שלהם. בבסיסם של</nowiki>
|-
| [[:חטיבת כרמליכפיר]] || <nowiki>[[חטיבת כרמליכפיר]], (שנקראהמדוגמים כך הן שלומצוידים</nowiki>
|-
| [[:חיל הרפואה]] || <nowiki>[[חיל הרפואה]] ב[[צה"ל]]. הקרפ"ר</nowiki>
|-
| [[:חרדון מצוי]] || <nowiki>[[חרדון מצוי]]|שם מדעי=Laudakia stellio|}}'''חרדון</nowiki>
|-
| [[:חרדון צב הדור]] || <nowiki>[[חרדון צב הדור]]|שימור=|שם מדעי=Uromastyx</nowiki>
|-
| [[:חרדון צב מצוי]] || <nowiki>[[חרדון צב מצוי]]|שימור= שימור</nowiki>
|-
| [[:חרדון צב הדור]] || <nowiki>[[חרדון צב הדור]]|שימור=|שם מדעי=Uromastyx</nowiki>
|-
| [[:חרדון צב מצוי]] || <nowiki>[[חרדון צב מצוי]]|שימור= שימור</nowiki>
|-
| [[:חרוב]] || <nowiki>[[חרוב]]|מין='''חרוב מצוי'''|שם</nowiki>
|-
| [[:יוון העתיקהטבק]] || <nowiki>[[יוון העתיקהטבק]]|מין='''טבק היא הסגנוןהטבק'''|שם האמנותימדעי=Nicotiana</nowiki>
|-
| [[:ירבועייםטורוזאור]] || <nowiki>[[ירבועייםטורוזאור]]|שם מדעי=Dipodidae}}'''ירבועיים'''Torosaurus|שימור=שימור</nowiki>
|-
| [[:כלניתטריסטרמית]] || <nowiki>[[כלניתטריסטרמית]]|שם מדעימין=Anemone}}'''כלנית'''[[טריסטרמית]]|שם</nowiki>
|-
| [[:כרומטוגרפיהידע]] || <nowiki>[[כרומטוגרפיה|שיטותידע]] הוא [[מידע]] המצוי הכרומטוגרפיהברשותה</nowiki>
|-
| [[:כרישיוסף ארך-גףמוקיר שבת]] || <nowiki>[[כרישיוסף ארך-גףמוקיר שבת]]|שם.בשכנותו מדעי=Carcharhinusגר</nowiki>
|-
| [[:ליליורם הסדרחטב]] || <nowiki>[[ליליורם הסדרחטב]]. ("כרפס"[[קרקס הוא למעשה השםפלשתינה]]")|</nowiki>
|-
| [[:מדד השחיתות הבינלאומיייווא]] || <nowiki>[[מדד השחיתות הבינלאומיייווא]], הואהשוכן בבניין [[המרכז</nowiki>
|-
| [[:מהפכתיעקב הארזיםחסדאי]] || <nowiki>[[מהפכתיעקב הארזיםחסדאי]]* הוא מונח שנטבע[http://www.zanhanim.org.il</nowiki>
|-
| [[:מוזילה פיירפוקסירבועיים]] || <nowiki>[[מוזילה פיירפוקסירבועיים]]|שם הוא מפותחמדעי=Dipodidae}}'''ירבועיים'''</nowiki>
|-
| [[:מורכבים]] || <nowiki>[[מורכבים]]|שם מדעי=Asteraceae}}[[משפחה</nowiki>
|}
=== Unicode syntax ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''13''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_027.html List of all articles with error 027]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=027 new interface].
|-
| [[:דלאוור]] || <nowiki>&#8211; 79%**[[פרוטסטנט]] &#8211; 68%***[[מתודיסטים]] &#8211;</nowiki>
|-
| [[:וושינגטון (מדינה)]] || <nowiki>&#8211; 7%***[[לותרנים]] &#8211; 7%***[[מתודיסטים]] &#8211; 4%***[[פרסבטריאנים]]</nowiki>
|-
| [[:פנסילבניה]] || <nowiki>&#8211; 83%**[[פרוטסטנטים]] &#8211; 55%***[[מתודיסטים]] &#8211;</nowiki>
|}
=== en dash or em dash ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''4568''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_050.html List of all articles with error 050]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=050 new interface].
! info
|-
|-
| [[:A Girl Like Me]] || <nowiki>…&amp;ndash; 4:00#: "'''SOS'''" (ידוע גם כ"'''S.O.S.…</nowiki>
|-
| [[:Avenged Sevenfold]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה= [[הארד רוק]] (City…</nowiki>
|-
| [[:Haggard]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה=[[מטאל סימפוני]]/[[דום…</nowiki>
|-
| [[:Loose]] || <nowiki>…&amp;ndash; 3:35#"[[Loose#Maneater|Maneater]]" <small>(פורטדו,…</nowiki>
|-
| [[:Oops!... I Did It Again]] || <nowiki>…&amp;ndash; 3:05#"[[Stronger (שיר של בריטני…</nowiki>
|-
| [[:Snow Patrol]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה=[[אינדי|אינדי רוק]]…</nowiki>
|-
| [[:אביתראבריל בנאילאבין]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגהכלים=[[רוקגיטרה]], (מוזיקה)|רוק…[[פסנתר]],…</nowiki>
|-
| [[:אול סיינטס]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[מוזיקת פופ|פופ]]…</nowiki>
|-
| [[:אינטרפולאושיק (להקה)לוי]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה=[[אינדיזמר רוקעברי]] <br…br />[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:איגי וקסמן]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|מספר אלבומים =4|חברת…</nowiki>
|-
| [[:אנטוניו ויוואלדי]] || <nowiki>…&amp;ndash; "[[ארבע העונות]]" (איטלקית:…</nowiki>
|-
| [[:אריקסוןאסף (חברה)אמדורסקי]] || <nowiki>…&amp;mdash; creatingהיום|| aמספר foundationאלבומים for=11|| the information age''.…להיטים…</nowiki>
|-
| [[:בריאןאריק ג&#039;ונסשחר]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[1962רוק (מוזיקה)|רוק]]|אתר אינטרנט=[http://www.brianjonesfanclub.com…,…</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וזףאריקסון מרי ג&#039;אקארד(חברה)]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;[[7 באוגוסט]]creating [[1834]])a foundation היהfor יצרן…the information age''.…</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ףה בקרול]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[בלוזראפ]], [[רוקהיפ (מוזיקה)|רוקהופ]],…|חברת…</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ול (זמרת)]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|מספר אלבומים=6|חברת…</nowiki>
|-
| [[:גבע אלון]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק (מוזיקה)|רוק]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:גמר ליגת האלופות 2008גופרית]] || <nowiki>…&amp;ndash;5 (ב[[פנדלים]גופרית]) אחרי{{אנגלית}}* 1[http:1 ב[[הארכה]]|תאריך=21…//www.snunit.k12.il/heb_journals/chimia/54004.html…</nowiki>
|-
| [[:דוידדור פרץדניאל]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים =41||חברת…</nowiki>
|-
| [[:דיוויד גואטה]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|חברת תקליטים=Gum Records…</nowiki>
|-
| [[:דייוויד בואי]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|אתר אינטרנט=[http://www.davidbowie.com//…</nowiki>
|-
| [[:דיימון אלברן]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|סוגה=[[בריטפופ]], [[היפ…</nowiki>
|-
| [[:דנהדן אינטרנשיונלתורן]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים סוגה=[[רוק 8 אלבומי…(מוזיקה)|רוק]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:דרווין (הטריטוריה הצפונית)]] || <nowiki>…&amp;mdash; 32°C.*טמפרטורה מינימלית ממוצעת…</nowiki>
|-
| [[:האי גוף]] || <nowiki>…&amp;ndash;103. </ref>. אולם, מעמד זה מצוי…</nowiki>
|-
| [[:הדלתות]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1972]]; [[2002]]&mdash;היום (הופעות)|סוגה=[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:היסטוריההידקי של אירופהטוג&#039;ו]] || <nowiki>…&amp;ndash;1944}}{{מיון Britannica Online Encyclopedia]</ref>רגיל:טוג'ו, הטוענת…הידקי}}[[קטגוריה:הוצאות…</nowiki>
|-
| [[:הנרייטההיולט סולדפקארד]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; תאריךקו מותהמוצרים שלושוק הנרייטהשהחברה סולד,…למעשה…</nowiki>
|-
| [[:הפוליס]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1984]],<br /> [[2007]]&mdash; היום|סוגה=[[ניו…</nowiki>
|-
| [[:הראל סקעת]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים =2|| להיטים…</nowiki>
|-
| [[:וולפגנג אמדאוס מוצרט]] || <nowiki>…&amp;ndash; [[רונדו]] בסגנון [[טורקיה|טורקי]])…</nowiki>
|-
| [[:וושינגטון (מדינה)]] || <nowiki>…&amp;ndash; 66%**[[נצרות פרוטסטנטית|פרוטסטנטים]]…</nowiki>
|-
| [[:ויזר]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק אלטרנטיבי]]<br…</nowiki>
|-
| [[:טייסטו]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| עיסוק = [[DJ|תקליטן]],…</nowiki>
| [[:יוני רכטר]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק (מוזיקה)|רוק]]<br…</nowiki>
|-
| [[:לוסטפרופטסיוני רכטר]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה=[[רוק אלטרנטיבי(מוזיקה)|רוק]],…<br…</nowiki>
|-
| [[:ינגוויי מלמסטין]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[מטאל נאו-קלאסי]],…</nowiki>
|-
| [[:יס (להקה)]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1983]]<br />[[1981]]&mdash;היום|סוגה=[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:לורין היל]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[ראפ והיפ-הופ]]<br>[[אר…</nowiki>
|-
| [[:ליל ויין]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[ראפ]], [[היפ הופ]]|}}'''ליל…</nowiki>
|-
| [[:לינקין פארק]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה=[[נו-מטאל]]<br />[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:מיוזמאיה אברהם]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום היום||סוגה=[[רוק אלטרנטיבי]]<br>[[רוק…מספר אלבומים =1||חברת…</nowiki>
|-
| [[:מלחמתמוניקה הירושה הספרדיתסקס]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;[[1714]]היום|המקוםחברת תקליטים=[[ספרד]]|אתר ומערב-מרכז…אינטרנט=|חברי…</nowiki>
|-
| [[:מסמריםמירה ונוצותעווד]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; מילים,היום|| לחן*[[ברימספר סחרוף]]אלבומים &ndash;…=1|}}'''מירה…</nowiki>
|-
| [[:מתוקסימלחמת הירושה הספרדית]] || <nowiki>…&amp;ndash;[[פחמן|C1714]]|המקום=[[חנקן|Hספרד]]<sub>3</sub>&ndash;'''קבוצת… ומערב-מרכז…</nowiki>
|-
| [[:מתיחת הירח הגדולה]] || <nowiki>…&amp;ndash;[[1871]]); מגזין אדינבורו למדע…</nowiki>
|-
| [[:ניקלבקניו המפשייר]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|סוגה=[[הארד רוק]]<br />80%**[[פוסט-גראנג'פרוטסטנטיות|פרוטסטנטים]]<br…</nowiki>
|-
| [[:סווייד]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[2003]]|סוגה=[[רוק אלטרנטיבי]]…</nowiki>
|-
| [[:עופר ניסים]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום||חברת תקליטים =Star 69…</nowiki>
|-
| [[:פונץ&#039; (להקה)]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1993]]<br />[[2002]]&mdash;היום|סוגה=[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:ציד הסנרק]] || <nowiki>…&amp;ndash; Boojum בציד הסנרק. המילה בג'ום…</nowiki>
|-
| [[:קין (להקה)]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה=[[רוק פסנתר]]<br…</nowiki>
|-
| [[:רומנים]] || <nowiki>…&amp;ndash;12,000[http://www.kfssystem.com.br/loubnan/fibarazil.html]<br>[[ארגנטינה]]:…</nowiki>
|-
| [[:רפובליקת קונץ&#039;]] || <nowiki>…&amp;ndash; הוכרזה<br/>&nbsp;&ndash; נחגגת<br/>&nbsp;&ndash;…</nowiki>
|-
| [[:שי נובלמן]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק (מוזיקה)|רוק]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:שימי תבורי]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|חברת תקליטים=[[גלטון]]<br…</nowiki>
|-
| [[:נעם רותם]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק (מוזיקה)|רוק]]|חברת…</nowiki>
| [[:שליטה באש על ידי האדם הקדמון]] || <nowiki>…&amp;ndash; <sup>[http://scholar.google.co.uk/scholar?hl=en&lr=&q=intitle%3ACooking+as+a+biological+trait&as_publication=Comp+Biochem+Physiol+A+Mol+Integr+Physiol&as_ylo=2003…</nowiki>
|-
| [[:שלמה ארציסאבלימינל]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים =294|| חברת…</nowiki>
|-
| [[:תל אבו חוריירהסילברצ&#039;ייר]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;היום|סוגה=[[1973רוק אלטרנטיבי]] בניסיון להציל את ממצאיו…</nowiki>
|}
 
92,565

עריכות