פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
{{להשלים|הכל}}
'''ועד שליחי הקהילות''' (Board Of Deputies Of British Jews) , הינו הגוף המייצג הראשי של [[יהדות בריטניה]].
'''ועד שליחי הקהילות''' ('''Board Of Deputies Of British Jews''') הוא הגוף הראשי המייצג את [[יהדות בריטניה]]. הועד הוקם לראשונה בשנת [[1760]], אם <ref>כי ידוע שגם לפני שנה זו היה גוף כלשהו פעילשפעל ומייצגוייצג את היהודים במדינה (כך למשל התייעצו עם צירים יהודיים בשנת [[1738]] כאשר השלטון דן בשאלת מתן חופשיות גם ליהודים בעיר [[לונדון, אולם]]). פעולתו הראשונה היתהשל ב-1760הוועד היתה במשלחתמשלחת שיצאה לברך את המלך [[ג'ורג' השלישי]] לרגל הכתרתו ומאז גם ייסדו את הוועד באופן רשמי,. למעשה הוועדפעלו קיבלשני אתועדים ההכרהנפרדים החוקית- מהשלטוןהאחד רקלספרדים בשנותוהאחר ה-30לאשכנזים של [[המאה ה-19]].</ref>, כוועדהאך משותפת של קהילותבשנת [[יהדות ספרד|הספרדים1817]], ו[[יהדותהושגה אשכנז|האשכנזים]]אחדות ב[[לונדון]]ומאז <ref>פעל למרותגוף ייסודבודד. הוועד ב-1760זכה כוועדלהכרה אחד,החוקית פעלומהשלטון למעשהרק שניבשנות ועדיםה-30 נפרדים אחד לספרדים ואחד לאשכנזים , אך משנתשל [[1817המאה ה-19]]. הושגההוועד אחדותנבחר ומאזבצורה התקיים רק גוף אחד שכלל את כולם.</ref>דמוקרטית, ומאזופועלים ועדבו היוםמוסדות הינוחינוכיים הגוףופילנתרופיים הראשי המייצג את כלל יהודי בריטניהיציבים.
הוועד נבחר בצורה דמוקרטית, ופועלים בו מוסדות חינוכיים ופילנתרופיים יציבים.
 
הוועד נטל חלק בכל ההליכים וההתפתחויות שהובילו להשגת הזכויות הפוליטיות והאזרחיות המלאות ליהודי בריטניה. לאחר שיהודי בריטניה זכו ל[[אמנציפציה]] ב-[[1858]], יכל הוועד להרחיב את דאגתו ליהודים יושבי ארצות אחרות שנרדפו בשל דתם וקהילותולקהילות בעיתות משבר, גם באמצעות פנייה ישירה אל ממשלת בריטניה הן בבקשת סיוע ועזרה כגורם הומניטרי וליברלי<ref>כגון. בדאגתוכך לקליטתלדוגמה הגירתפעל יהדותהוועד רוסיהלמען הצארית,קליטת אומהגרים בדאגתויהודים ליהודיםמ[[רוסיה]], תחתבתקופת המשטר הנאצי, ליהודי ב[[מסך הברזלגרמניה]] תחת השלטון הקומניסטי ועוד...</ref>, אובהתנגדותו במסגרתובפעילותו האינטרסים הרחבים של האימפריה הבריטית או גםהפומבית כנגד אינטרסיםמדיניות אלה[[הספר בשםהלבן]], המוסרולמען והצדק<ref>כפייהודי שעשה[[מזרח בהתנגדותואירופה]] ופעילותו הפומבית נגד מדיניותבתקופת [[הספרהמלחמה הלבןהקרה]]</ref>.
במסגרת דאגת הארגון ליהודי בריטניה בכלל ויהדות התפוצות בכלל פעל הארגון במיוחד ופועל גם כיום בסיוע למדינת ישראל.
בתקופתינו פועל הוועד גם בפעולות הומניטריות כלל אנושיות כגון במקרה של הסיוע הגלובלי בעקבות [[רעידת האדמה בהאיטי (2010)]].
 
== פעולותיו ב[[המאה ה-19]] ==
{{להשלים}}
 
 
== פעולותיו ב[[המאה ה-20]] ==
{{להשלים}}
 
 
== מבנה הוועד מטרותיו ופעילויותיו כיום ==
{{להשלים}}
 
 
=== מחלוקות פנימיות ===
 
{{להשלים}}
 
=== מול ארגונים אחרים ===
 
{{להשלים}}
 
==נשיאי הוועד הקודמים ==
 
* [[משה מונטיפיורי]] (1835 - 1874)
* [[זליג ברודצקי]] (1940 -)
* [[משה מונטיפיורי]]
* [[שד"ר]]
 
 
== קישורים חיצוניים ==
* [http://www.boardofdeputies.org.uk/index.php אתרהאתר הרשמי של ה- Board of Deputies of British Jews] - באנגלית
* [http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%201625.pdf ועד שליחי הקהילות], ממרכז המידע באתר [http://www.yadvashem.org/hp_he.htm יד ושם]
* [http://www.daat.ac.il/DAAT/kitveyet/mahanaim/yahadut-2.htm יהדות אנגליה] '''וולף פרי''' פורסם ב [[מחניים]] גל' ס"ו תשכ"ב באתר [http://www.daat.ac.il/index.htm דעת].
 
 
==הערות שוליים==
<references />
 
 
[[קטגוריה:ארגונים יהודיים]]