פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
'''ועד שליחי הקהילות''' (Board Of Deputies Of British Jews) , הינו הגוף המייצג הראשי של [[יהדות בריטניה]].
{{להשלים|הכל}}
'''ועד שליחי הקהילות''' ('''Board Of Deputies Of British Jews''') הוא הגוף הראשי המייצג את [[יהדות בריטניה]]. הועד הוקם לראשונה בשנת [[1760]], אם כי<ref> ידוע שגם לפני שנה זו היה גוף כלשהו שפעלפעיל וייצגומייצג את היהודים במדינה (כך למשל התייעצו עם צירים יהודיים בשנת [[1738]] כאשר השלטון דן בשאלת מתן חופשיות גם ליהודים בעיר [[לונדון]])., אולם פעולתו הראשונה שלהיתה הוועד היתהב-1760 משלחתבמשלחת שיצאה לברך את המלך [[ג'ורג' השלישי]] לרגל הכתרתו. ומאז גם ייסדו את הוועד באופן רשמי, למעשה פעלוהוועד שניקיבל ועדיםאת נפרדיםההכרה -החוקית האחדמהשלטון לספרדיםרק והאחרבשנות לאשכנזיםה-30 של [[המאה ה-19]].</ref>, אךכוועדה בשנתמשותפת של קהילות [[1817יהדות ספרד|הספרדים]], הושגהו[[יהדות אחדותאשכנז|האשכנזים]] ומאזב[[לונדון]] פעל<ref> גוףלמרות בודד.ייסוד הוועד זכהב-1760 להכרהכוועד החוקיתאחד, מהשלטוןפעלו רקלמעשה בשנותשני ה-30ועדים שלנפרדים אחד לספרדים ואחד לאשכנזים , אך משנת [[המאה ה-191817]]. הוועדהושגה נבחראחדות בצורהומאז דמוקרטיתהתקיים רק גוף אחד שכלל את כולם.</ref>, ופועליםומאז בוועד מוסדותהיום חינוכייםהינו ופילנתרופייםהגוף יציביםהראשי המייצג את כלל יהודי בריטניה.
הוועד נבחר בצורה דמוקרטית, ופועלים בו מוסדות חינוכיים ופילנתרופיים יציבים.
 
הוועד נטל חלק בכל ההליכים וההתפתחויות שהובילו להשגת הזכויות הפוליטיות והאזרחיות המלאות ליהודי בריטניה. לאחר שיהודי בריטניה זכו ל[[אמנציפציה]] ב-[[1858]], יכל הוועד להרחיב את דאגתו ליהודים יושבי ארצות אחרות שנרדפו בשל דתם ולקהילותוקהילות בעיתות משבר, גם באמצעות פנייה ישירה אל ממשלת בריטניה הן בבקשת סיוע ועזרה כגורם הומניטרי וליברלי.<ref>כגון כךבדאגתו לדוגמהלקליטת פעלהגירת הוועדיהדות למעןרוסיה קליטתהצארית, מהגריםאו יהודיםבדאגתו מ[[רוסיה]],ליהודים בתקופתתחת המשטר הנאצי, ליהודי ב[[גרמניהמסך הברזל]] תחת השלטון הקומניסטי ועוד...</ref>, בהתנגדותואו ובפעילותובמסגרת הפומביתהאינטרסים הרחבים של האימפריה הבריטית או גם כנגד מדיניותאינטרסים [[הספראלה הלבן]],בשם ולמעןהמוסר יהודיוהצדק<ref>כפי [[מזרחשעשה אירופה]]בהתנגדותו בתקופתופעילותו הפומבית נגד מדיניות [[המלחמההספר הקרההלבן]]</ref>.
במסגרת דאגת הארגון ליהודי בריטניה בכלל ויהדות התפוצות בכלל פעל הארגון במיוחד ופועל גם כיום בסיוע למדינת ישראל.
בתקופתינו פועל הוועד גם בפעולות הומניטריות כלל אנושיות כגון במקרה של הסיוע הגלובלי בעקבות [[רעידת האדמה בהאיטי (2010)]].
 
== פעולותיו ב[[המאה ה-19]] ==
==נשיאי הוועד ==
{{להשלים|הכל}}
* [[משה מונטיפיורי]] ([[1835]]-[[1874]])
 
* [[זליג ברודצקי]] ([[1940]]-?)
 
* ברנט יאנר ([[1955]]-[[1964]])
== פעולותיו ב[[המאה ה-20]] ==
* גרוויל יאנר , ([[1978]]-[[1984]])
{{להשלים}}
 
 
== מבנה הוועד מטרותיו ופעילויותיו כיום ==
{{להשלים}}
 
 
=== מחלוקות פנימיות ===
 
{{להשלים}}
 
=== מול ארגונים אחרים ===
 
{{להשלים}}
 
==נשיאי הוועד הקודמים ==
 
* [[משה מונטיפיורי]] ([[1835]] -[[ 1874]])
* [[זליג ברודצקי]] ([[1940]] -?)
* ברנט יאנר ([[1955]] -[[ 1964]])
* גרוויל יאנר , ([[1978]] -[[ 1984]])
* אלדרד טבצ'ניק
* הנרי גרונוולד ([[2003]] -[[ 2009]])
* ויוויאן ויינמן ([[2009]] -)
 
==ראו גם ==
* [[משה מונטיפיורי]]
* [[שד"ר]]
 
 
== קישורים חיצוניים ==
* [http://www.boardofdeputies.org.uk/index.php האתראתר הרשמי של ה- Board of Deputies of British Jews] - באנגלית
* [http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%201625.pdf ועד שליחי הקהילות], ממרכז המידע באתר [http://www.yadvashem.org/hp_he.htm יד ושם]
* [http://www.daat.ac.il/DAAT/kitveyet/mahanaim/yahadut-2.htm יהדות אנגליה] '''וולף פרי''' פורסם ב [[מחניים]] גל' ס"ו תשכ"ב באתר [http://www.daat.ac.il/index.htm דעת].
 
 
==הערות שוליים==
<references />
 
 
[[קטגוריה:ארגונים יהודיים]]