פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין שינוי בגודל, לפני 9 שנים
אין תקציר עריכה
*'''שמור''' – חשיפת מידע זה תגרום נזק בינוני שישפיע לטווח הקצר והרחוק.
*'''סודי''' – חשיפת מידע זה תגרום נזק כבד לטווח הקצר ובינוני לטווח הארוך.
*'''סודי ביותר''' – חשיפת מידע זה תגרום לנזק קשה ביותר הן בטווח הקרוב והן בטווח הרחוק.
 
 
מידע שמותר לחשוף לציבור הרחב מצוין כ'''בלמ"ס''' – בלתי מסווג.
משתמש אלמוני