הבדלים בין גרסאות בדף "הדלקת הנרות במקדש"

←‏פרטי המצווה: תיקון משפט שהייתה עליו דרישת מקור
(כנס לקטגוריה "כהונה")
(←‏פרטי המצווה: תיקון משפט שהייתה עליו דרישת מקור)
 
==פרטי המצווה==
הנרות התבססו על [[שמן זית]] כחומר בעירה. הטיפול בנרות והכנתם להדלקה הם חלק מרכזי במצווה, ולרובובמובן הדעותמסוים היאאף מהותחשוב המצווה.{{מקור}}מן ההדלקה עצמה: בניגוד להטבת הנרות, הנעשית על ידי [[כהן]] בלבד, הדלקת המנורה יכלה להיעשות על ידי אדם שאינו [[כהן]], כל עוד הוא אינו נכנס להיכל.{{הערה|[[משנה תורה לרמב"ם]], הלכות ביאת המקדש, פרק ט', הלכה ז'. לדעת ה[[ראב"ד]] שם הדבר אסור לכתחילה.}}
 
הדלקת הנרות והטיפול בהם נעשו בבוקר ובערב; בערב הודלקו כל הנרות עם כמות שמן של חצי [[מידות ומשקלות תורניים#לוג, רובע|לוג]] בכל נר, כמות המספקת גם ללילות החורף הארוכים, ובבוקר היו מדליקים מחדש במידת הצורך את שני הנרות המזרחיים, מכיוון שהנר השני ממזרח היה צריך להיות דלוק תמיד כדברי הפסוק {{הדגשה|להעלת נר תמיד|ויקרא כד ב|ספר ויקרא, פרק כ"ד, ב'}} ובכדי שלא לדלג על הנר המזרחי ביותר ולפחות מכבודו הדליקו גם אותו. לפני ההדלקה מחדש, היו מוסיפים לנרות שמן ומסירים את האפר מהפתילה. באותה הזדמנו היו מנקים ומחליפים את הפתילה והשמן לנרות האחרים שכבר כבו. אם כל הנרות כבו היו מדליקים אותם מחדש מ[[אש]] [[מזבח העולה]]. הדלקת כל שבעת הנרות הייתה נעשית רק בערב.{{הערה|[[משנה]], [[מסכת תמיד]], פרק ג', משנה ח'. על פי פירוש [[עובדיה מברטנורה]].}}