הבדלים בין גרסאות בדף "גילוי נאות"

הוסרו 47 בתים ,  לפני 11 שנים
מ
אין תקציר עריכה
מ
ב[[משפט]] '''גילוי נאות''' הוא מונחחובתו משפטי המתייחס לחובה המוטלת במקרים מסוימים עלשל אדם או על ארגון, לגלות עובדות מהותיות אשר יששיש בהן כדי להשפיע על תוצאה של פעולה הנוגעת לצד שלישי.
 
השימוש המקורי והנרחב בגילוי נאות נעשה בתחומי ה[[כלכלה]], והיאוהוא אחת מהמטלות החשובות של [[רואה חשבון]], המבקר את הפעילות החשבונאית במערכת כלכלית: ב[[דו"חות כספיים]] של [[חברה]] או של ארגון כלכלי מוטלת עליו הדרישה לצרף גילוי נאות, ובו כל העובדות המהותיות והחשובות, כדי שאלה יתנו תמונה ברורה על מצבה הפיננסי של החברה.
 
במקרה שלבעת [[הנפקת מניות]], הגילוי הנאות נרחב יותר, והוא וכוללכולל את תחומי הפעילות של החברה, את תוצאותיה הכספיות והסיכוניםואת להםהסיכונים היאשהיא נחשפת אליהם בפעילותה,. כן הוא כולל פרטים על [[נייר ערך|ניירות הערך]] המוצעים לציבור, והשימושועל השימוש שהיא מייעדת לתמורה שתתקבל מהנפקתם.
 
השימוש בביטוי נפוץ גם בחקיקה המשפטית על כל תחומיה, והדרישות לגילוי נאות משובצות בחוקי [[הכנסת]] ובתקנות נלוות, בעיקר בכל הנוגע למערכת יחסים שבין ה[[צרכן]] לבין הגופיםגופים המספקים לו שירותים. כך, למשל, נדרשים סוכני נסיעות להביא בפנילפני הצרכן גילוי נאות בכתב על השירותים הניתנים במסגרת [[חבילת תיור]], וחברות [[ביטוח]] נדרשות במסגרת הגילוי הנאות לפרט לרוכשי ה[[פוליסה]] את המידע המפורט בתקנות מיוחדות.
 
כוחו של הביטוי ועוצמתו המחייבת, הביאה להרחבת השימוש בו בכל תחומי החיים. הגילוי הנאות מבטא את יושרו וכנותוואת כנותו של מי שמשתמש בו. כך, למשל, [[חבר כנסת]] המשתתף בוועדה העוסקת בתחום הקשור לענייניו הפרטיים יביא בפנילפני החברים בוועדה גילוי נאות על המצב שבו הוא נמצאמצבו, ו[[עיתונאי]] הכותב על אישיות שהוא קשור עימהעמה בקשרים עסקיים וישושיש לו צד בעניין, יביא בפנילפני קוראיו את הגילוי הנאות על כך.
 
==ראו גם==