שותפות מוגבלת – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
(יתרונות מיסוי, יחידות ההשתתפות)
אין תקציר עריכה
''שותפות מוגבלת''' היא [[שותפות]] המאפשרת הגבלת אחריות של חלק מחבריה, והינה התאגדות שהיא [[אישיות משפטית]] עצמאית (לועזית: Limited partnership בקיצור LP).
 
שותפות מוגבלת היא שילוב של 2שני סוגי שותפים: שותף כללי שהוא מנהל השותפות והוא בעל אחריות לכל התחייבויות השותפות. שותף נוסף הוא שותף מוגבל - שותף שהאחריות שלו מוגבלת, אם השותפות תיקלע לחובות, הוא מסכן רק את הסכום שהשקיע ולא מעבר לזה. השותף הכללי הוא הגוף שמתווה את פעילות החברה ומנהל אותה בפועל, והשותף המוגבל הוא הגוף שמספק לה מימון ומאפשר לה לפעול תוך זכאות להשתתף ברווחיה. שתי השותפים יכולים להיות חברות, וכך עוקפים את הגבלה של מספר החברים המקסימאלי המותר בשותפות - עשרים, מפני שעל חברה אין הגבלה של מספר בעלי המניות. אך על השותפות המוגבלת לא חלים דיני החברות.
 
לשותפויות יש בדרך כלל יתרונות מיסויים לעומת [[חברה (תאגיד)|חברות בע"מ]] אך חסרונות בתחום הניהול, ולכן הן מתאימות רק לסוגים מסוימים של פעילויות. [[קרן נאמנות|קרנות נאמנות]], למשל, מאוגדות במתכונת של שותפות. מי שרוכש יחידות בקרן נאמנות משתתף ברווחים (או בהפסדים) שנוצרים לקרן, אך אינו יכול להשפיע על ניהולה.
 
==יתרונות מיסוי==
ב[[שותפות]] רגילה, שאינה שותפות מוגבלת, הרווחים והפסדים שייכים לשותפים ולכן להבדיל מ[[חברה (תאגיד)|חברה בע"מ]] אין להם תיק ב[[מס הכנסה]] וכל שותף מקבל את החלק היחסי שלו ברווחי ה[[שותפות]] ואחראי לחובותיה. בשותפות מוגבלת השותף מוגבל בשותפות דומה לבעל [[מניה|מניות]] בחברה ואינו ערב לחובותיה. היזמים שמקימם את השותפות הם השותף הכללי שאינו מוגבל ואחראי על חובות החברה. לעומתם משקיעים שהיזמים מגיסים הם שותפים מוגבלים ולכן לא אחראים לחובות השותפות המוגבלת, אם ישנם הפסדים הם יהיו חייבים את הסכום שהם השקיעו ולא יותר מכך. המשקיעים יוכלים לנקות מחובת [[מס הכנסה|מס ההכנסה]] שלם את מה שהשקיעו והופסד ב שותפותבשותפות המוגבלת.
 
==יחידות ההשתתפות==
 
{{ערך מורחב|יחידות ההשתתפות}}
 
משתמש אלמוני