שותפות מוגבלת – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
מ (מיותר)
אין תקציר עריכה
לשותפויות יש בדרך כלל יתרונות מיסויים לעומת [[חברה (תאגיד)|חברות בע"מ]] אך חסרונות בתחום הניהול, ולכן הן מתאימות רק לסוגים מסוימים של פעילויות. [[קרן נאמנות|קרנות נאמנות]], למשל, מאוגדות במתכונת של שותפות. מי שרוכש יחידות בקרן נאמנות משתתף ברווחים (או בהפסדים) שנוצרים לקרן, אך אינו יכול להשפיע על ניהולה.
 
גם [[קרן הון סיכון|קרנות הון סיכון]] מאוגדות בצורה של שותפות, עם הפרדה בין שותפים שמנהלים את הקרן (השותף המנהל) והשותפים שאינם מנהלים, אך זכאים לקבל רווחים (שותף מוגבל). גם ההתאגדויות לחיפושי נפט וגז בישראל מאוגדות במתכונת של שותפות. התאגדויות כמו [[גבעות עולם]], [[ישראמקו]], [[דלק קידוחים]], ו[[רציו]] גייסו את ההון לפעילותן באמצעות הנפקה ב[[בורסה]], ו[[יחידות השתתפות|יחידות ההשתתפות]] שלהן נסחרות בה.
 
==יתרונות מיסוי==
ב[[שותפות]] רגילה, שאינה שותפות מוגבלת, הרווחים והפסדים שייכים לשותפים ולכן להבדיל מ[[חברה (תאגיד)|חברה בע"מ]] אין להם תיק ב[[מס הכנסה]] וכל שותף מקבל את החלק היחסי שלו ברווחי ה[[שותפות]] ואחראי לחובותיה. בשותפות מוגבלת השותף מוגבל בשותפות דומה לבעל [[מניה|מניות]] בחברה ואינו ערב לחובותיה. היזמים שמקימם את השותפות הם השותף הכללי שאינו מוגבל ואחראי על חובות החברה. לעומתם משקיעים שהיזמים מגיסים הם שותפים מוגבלים ולכן לא אחראים לחובות השותפות המוגבלת, אם ישנם הפסדים הם יהיו חייבים את הסכום שהם השקיעו ולא יותר מכך. המשקיעים יוכלים לנקות מחובת [[מס הכנסה|מס ההכנסה]] שלם את מה שהשקיעו והופסד בשותפות המוגבלת.
 
==יחידות ההשתתפותהשתתפות==
{{ערך מורחב|יחידות ההשתתפותהשתתפות}}
 
בכדי לגיס הון מהציבור הרחב באמצעות [[הנפקה]] ב[[בורסה]], שותפות מוגבלת יכולה להנפיק [[יחידות ההשתתפותהשתתפות]] בשותף המוגבל.
[[הבורסה לניירות ערך בתל אביב]] מאפשרת להנפיק [[יחידות ההשתתפותהשתתפות]] של שותפויות מוגבלות משני סוגים: א. שותפות מוגבלת לחיפושי נפט ב. שותפות מוגבלת להפקת סרטים.
 
==ראו גם==
משתמש אלמוני