שותפות מוגבלת – הבדלי גרסאות

מ
הגהה
אין תקציר עריכה
מ (הגהה)
'''שותפות מוגבלת''' היא [[שותפות]] המאפשרת הגבלת אחריות של חלק מחבריה, והינהוהיא התאגדות שהיא [[אישיות משפטית]] עצמאית.
 
שותפות מוגבלת היא שילוב של שני סוגי שותפים: '''שותף כללי''' שהוא מנהל השותפות והוא בעל אחריות לכל התחייבויות השותפות. שותף נוסף הוא, ו'''שותף מוגבל''' - שותף שהאחריות שלו מוגבלת,: אם השותפות תיקלע לחובות, הוא מסכן רק את הסכום שהשקיע ולא מעבר לזה. השותף הכללי הוא הגוף שמתווה את פעילות החברההשותפות ומנהל אותה בפועל, והשותף המוגבל הוא הגוף שמספק לה מימון ומאפשר לה לפעול תוך זכאות להשתתף ברווחיה. שתישני השותפים יכולים להיות [[חברה (תאגיד)|חברות]], וכך עוקפים את הגבלה של מספר החברים המקסימאליהמרבי המותר בשותפות - עשרים, מפני שעל חברה אין הגבלה של מספר בעלי המניות. אך על השותפות המוגבלת לא חלים דיני החברות.
 
לשותפויות יש בדרך כלל יתרונות מיסוייםמיסוי לעומת [[חברה (תאגיד)|חברות בע"מ]] אך חסרונות בתחום הניהול, ולכן הן מתאימות רק לסוגים מסוימים של פעילויות. [[קרן נאמנות|קרנות נאמנות]], למשל, מאוגדות במתכונת של שותפות. מי שרוכש יחידות בקרן נאמנות משתתף ברווחים (או בהפסדים) שנוצרים לקרן, אך אינו יכול להשפיע על ניהולה.
 
גם [[קרן הון סיכון|קרנות הון סיכון]] מאוגדות בצורה של שותפות, עם הפרדה בין שותפים שמנהלים את הקרן (השותף המנהל) והשותפים שאינם מנהלים, אך זכאים לקבל רווחים (שותף מוגבל). גם ההתאגדויות לחיפושי [[נפט]] וגזו[[גז טבעי|גז]] בישראל מאוגדות במתכונת של שותפות. התאגדויות כמו [[גבעות עולם]], [[ישראמקו]], [[דלק קידוחים]], ו[[רציו]] גייסו את ההון לפעילותן באמצעות הנפקה ב[[בורסה]], ו[[יחידות השתתפות|יחידות ההשתתפות]] שלהן נסחרות בה.
 
==יתרונות מיסוי==
ב[[שותפות]] רגילה, שאינה שותפות מוגבלת, הרווחים והפסדים שייכים לשותפים ולכן להבדיל מ[[חברה (תאגיד)|חברה בע"מ]] אין להםלשותפות תיק ב[[מס הכנסה]] וכל שותף מקבל את החלק היחסי שלו ברווחי ה[[שותפות]]השותפות ואחראי לחובותיה. בשותפות מוגבלת השותף מוגבל המוגבל בשותפות דומה לבעל [[מניה|מניות]] בחברה ואינו ערב לחובותיה. היזמים שמקימםשמקימים את השותפות הם השותף הכללי שאינו מוגבל ואחראי על חובותלחובות החברה. לעומתם משקיעים שהיזמים מגיסיםמגייסים הם שותפים מוגבלים ולכן לאאינם אחראים לחובות השותפות המוגבלת, אם ישנם הפסדים הם יהיו חייביםיאבדו את הסכום שהם השקיעושהשקיעו ולא יותר מכך. המשקיעיםכאשר יוכליםההשקעה לנקותהיא מחובתחלק [[מסמהפעילות הכנסה|מסהעסקית ההכנסה]]של שלםהמשקיע, אתהוא מהיכול שהשקיעולנכות מהכנסתו החייבת במס את והופסדהפסדיו בשותפות המוגבלת.
 
==יחידות השתתפות==
{{ערך מורחב|יחידות השתתפות}}
 
בכדי לגיס הון מהציבור הרחב באמצעות [[הנפקה]] ב[[בורסה]], שותפות מוגבלת יכולה להנפיק [[יחידות השתתפות]] בשותף המוגבל.
[[הבורסה לניירות ערך בתל אביב]] מאפשרת להנפיק [[יחידות השתתפות]] של שותפויות מוגבלות משני סוגים: א. שותפות מוגבלת לחיפושי נפט ב. שותפות מוגבלת להפקת סרטים.
* שותפות מוגבלת לחיפושי נפט
 
* שותפות מוגבלת להפקת סרטים.
==ראו גם==
* [[חברה (תאגיד)|חברה]]
* [[שותפות]]
* [[אגודה שיתופית]]
* [[עמותה]]
 
 
{{קצרמר|חוק ומשפט}}
 
[[קטגוריה:דיני תאגידים]]