שותפות מוגבלת – הבדלי גרסאות

מ
אין תקציר עריכה
מאין תקציר עריכה
מאין תקציר עריכה
לשותפויות יש בדרך כלל יתרונות מיסוי לעומת [[חברה (תאגיד)|חברות בע"מ]] אך חסרונות בתחום הניהול, ולכן הן מתאימות רק לסוגים מסוימים של פעילויות. [[קרן נאמנות|קרנות נאמנות]], למשל, מאוגדות במתכונת של שותפות. מי שרוכש יחידות בקרן נאמנות משתתף ברווחים (או בהפסדים) שנוצרים לקרן, אך אינו יכול להשפיע על ניהולה.
 
גם [[קרן הון סיכון|קרנות הון סיכון]] מאוגדות בצורה של שותפות, עם הפרדה בין שותפים שמנהלים את הקרן (השותף המנהל) והשותפים שאינם מנהלים, אך זכאים לקבל רווחים (שותף מוגבל). גם ההתאגדויות לחיפושי [[נפט]] ו[[גז טבעי|גז]] בישראל מאוגדות במתכונת של שותפות. התאגדויות כמו [[גבעות עולם חיפושי נפט|גבעות עולם]], [[ישראמקו]], [[דלק קידוחים]], ו[[רציו]] גייסו את ההון לפעילותן באמצעות הנפקה ב[[הבורסה לניירות ערך בתל אביב|בורסה]], ו[[יחידות השתתפות|יחידות ההשתתפות]] שלהן נסחרות בה.
 
==יתרונות מיסוי==