הבדלים בין גרסאות בדף "תנאי (הלכה)"

נוספו 593 בתים ,  לפני 10 שנים
אין תקציר עריכה
 
המשנה קובעת שורה של מגבלות לעשיית התנאי, ובהם: שאמירת התנאי יהיה קודם למעשה הקנין, תנאי כפול - שעל התנאי להאמר בצורה מפורשת וברורה שאם יקויים התנאי יחול המעשה ואם לא לא, הן קודם ללאו - יש להקדים את האמירה המאשרת את המעשה במקרה שהתנאי קוים, לאמירה האומרת שהמעשה יבוטל באם לא יקוים התנאי, תנאי ומעשה בשני דברים - שהתנאי לא יעשה באותו חפץ בו נעשה המעשה, ועוד.
 
גם המתנה על מה שכתוב בתורה, כלומר שעל ידי תנאו מתבטל אחד מדיני התורה, תנאו בטל. יש המבארים זאת{{הערה|תוספות ישנים, במסכת קידושין נו,א.}} בכך שמכיון שאי אפשר לקיים תנאי שנוגד לכללי התורה, ברור כי אינו מתכוין ברצינות לקיום התנאי, והדבר דומה לאדם המגרש את אשתו על מנת שתעלה ל[[רקיע]] או תרד [ל[[תהום]] וכל דבר אחר שלא ניתן לבצעו, שתנאו בטל.
 
אחד מהכללים המגבילים את הכלל ההלכתי המכונה תנאי הוא, שרק מעשה שיכול להעשות על ידי [[שליחות|שליח]] כמו [[קידושין]] ו[[גירושין]] ניתן להגבילו על ידי תנאי. לעומת זאת, מעשה שלא ניתן למנות שליח כדי לבצעו, לא ניתן להגבילו על ידי תנאי. אחד מהדוגמאות היא, שכאשר אדם מת ללא בנים, אסורה אשתו להנשא לבעל אחר שאינו אחיו של המת, ובמקרה שאחיו של המת המכונה "יבם" אינו חפץ להנשא לה, עליו לבצע מעשה [[חליצה]], המתיר את האשה להנשא לבעל אחר. במקרה כזה, לא ניתן להגביל את מעשה החליצה על ידי תנאי, וגם התנה למשל שמעשה החליצה לא יתיר את האשה אם לא תתן מאתים זוז, ניתרת האשה להנשא לבעל אחר.