הבדלים בין גרסאות בדף "תנאי (הלכה)"

נוספו 438 בתים ,  לפני 10 שנים
אין תקציר עריכה
אחד מהכללים המגבילים את הכלל ההלכתי המכונה תנאי הוא, שרק מעשה שיכול להעשות על ידי [[שליחות|שליח]] כמו [[קידושין]] ו[[גירושין]] ניתן להגבילו על ידי תנאי. לעומת זאת, מעשה שלא ניתן למנות שליח כדי לבצעו, לא ניתן להגבילו על ידי תנאי. אחד מהדוגמאות היא, שכאשר אדם מת ללא בנים, אסורה אשתו להנשא לבעל אחר שאינו אחיו של המת, ובמקרה שאחיו של המת המכונה "יבם" אינו חפץ להנשא לה, עליו לבצע מעשה [[חליצה]], המתיר את האשה להנשא לבעל אחר. במקרה כזה, לא ניתן להגביל את מעשה החליצה על ידי תנאי, וגם התנה למשל שמעשה החליצה לא יתיר את האשה אם לא תתן מאתים זוז, ניתרת האשה להנשא לבעל אחר.
 
ה[[ראשונים]] חלוקים בטעם דין זה, המגביל את דיני התנאי למעשה שיכול להעשות על ידי שליח. ה[[תוספות]]{{הערה|בבלי|כתובות|עד|א.}} סבורים כי סברת דין זה הוא מכיון שרק מעשה שיכול להעשות על ידי שליח הוא בכוחו ושליטתו של האדם, ולכן בכוחו להגבילו גם על ידי תנאי, אך מעשה שאינו יכול למנות שליח לעשותו, הוא לא בידו ובכוחו, ולכן גם אין בכוחו להגבילו על ידי תנאי. רבי [[מנחם המאירי]]{{הערה|שם. וכן כתב ה[[פני יהושע]] במסכת גיטין דף ע"ה ע"א.}} סבור כי מעשה שהוא יכול לבצעו על ידי שליח הוא מעשה חלוש, ולכן ניתן להגבילו על ידי תנאי, ודווקא בכך שלא ניתן לבצע מעשה מסוים על ידי שליח מוכח כי המעשה הוא מעשה אלים וחזק. ה[[אחרונים]] מבארים כי מעשה הנעשה על ידי שליח הוא מעשה שהאדם הוא אשר מבצע את [[חלות]] המעשה על ידי גמירות דעתו, ולכן הוא יכול להגביל את החלות ולקבוע כי הוא לא יחול בתנאים מסוימים, לעומת זאת מעשה שלא ניתן לבצעו על ידי שליח, הוא מעשה שיש לו תוקף משמעותי בעצם המעשה שקובע את החלות ולא בכוונת האדם. ה[[פני יהושע]]{{הערה|קידושין ע"ה,א בקטע המתחיל "וי"ל".}} מבאר כי על פי הכלל "לא אתי דיבור ומבטל מעשה", לא ניתן לבטל מעשה גמור על ידי תנאי שהוא דיבור, ודווקא היכן שיכול לבצע את המעשה על ידי שליח המעשה נחשב למעשה שאינו מעשה גמור ולכן אפשר להטיל בו תנאי.
 
בזמנינו רבים משתמשים בדיני התנאי כדי להגביל שימושים בחפץ הנמכר על ידם. מחברי ספרים רבים מציינים כי הספר נמכר רק בתנאי שלא יעשו בו תנאים המפירים את זכויותיהם על ידי העתקה חלקית או כללית של הספר, כן ישנם אומנים המגבילים את השימוש באלבום אותו הם מפיקים בכך שלא ישכפלו את האלבום ללא תשלום.