הבדלים בין גרסאות בדף "בתים ושדות בתקופת היובל"

 
==קיום המצווה בזמן הזה==
לדעתו של הרמב"ם בזמן שאין היובל נוהג גם מתנת שדה אחוזה אינה יוצאת לכהנים<ref>משנ"ת ערכין וחרמין ה,א. משנ"ת שמיטה ויובל י, יא</ref>
===בחוצה לארץ===
מתנת שדה אחוזה נחשבת כאחת מן העשר מתנות כהונה שניתנות לכהנים אפילו בחוצה לארץ<ref>תוספתא למסכת חלה ב ח</ref>.