פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
*חדר לבדיקות סמים.
 
תקציר הקריטריונים לכל קטגוריה:
===קטגוריה 1===
*גודל המגרש חייב להיות 100-105 מטר לאורכו ו-64-68 מטר לרוחבו.