הבדלים בין גרסאות בדף "יונתן בן עוזיאל"

{{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן=תנו רבנן שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן שלשים מהן ראוים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו ושלשים מהן ראוים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון עשרים בינונים גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי... אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף|מקור=[[S:סוכה כח א|מסכת סוכה, דף כ"ח, ע"א]]}}
 
[[רש"י]] כתב בפירושו על קטע זה: {{ציטוטון|נשרף – שהיו מלאכי השרת מתקבצין סביביו לשמוע דברי תורה מפיו}}. וב[[תוספות]] נאמר: {{ציטוטון|כל עוף שפורח עליו מיד נשרף שהדברים שמחים כשנתינתםכנתינתם בסיני שנתנה תורה באש וכעניין זה מצינו במדרש בעובדא דרבי אליעזר ורבי יהושע שהיו מסובין בסעודה וליהטה האש סביבם}}.
 
==העלייה לקברו==
משתמש אלמוני