הבדלים בין גרסאות בדף "תוכנית בניין עיר"

== מבנה אחיד לתוכניות (מבא"ת 2006) ==
על מנת ליצור אחידות ובהירות בהגשת תוכניות מתאר [[תוכנית מתאר מקומית|מקומיות]] ו[[תוכנית מתאר מפורטת|מפורטות]], התקין [[משרד הפנים]] נוהל בשם '''מבנה אחיד לתוכניות (מבא"ת)'''.
הנוהל כולל פירוט אופן הגשת התשריט והוראות התוכנית ("התקנון"), תוך התייחסות הן להגשת המסמכים והן להגשה הממוחשבת. החל משנת [[2007]], מחייב מינהל התכנון את המתכננים לשלוח את קובצי התשריט הממוחשבים לבדיקה ב"מרכז התמיכה למבא"ת" '''כתנאי סף''' לקליטה ולטיפול בתוכניות. בעתיד, יוגשו התוכנית באמצעות אתר האינטרנט אשר נמצא בפיתוח, והם יעברו בדיקות סף טכניות באופן אוטומטי, קודם שיועברו למוסדות התכנון לבדיקה תכנונית ולטיפול. קיימות תוכנות ייעודיות המאפשרות הפקה ממוחשבת של תשריטי תב"ע על פי נוהל מבא"ת, אולם אין בהן הכרח. צוות המבא"ת במינהל התכנון מקיים הדרכות וימי עיון וניתן להזמין (במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של מינהל התכנון) תקליטור אינטראקטיבי של '''הדרכה מעשית לעורכי תוכניות'''.מעש
ית לעורכי תוכניות'''.
נוהל המבא"ת מלווה על ידי צוות המבא"ת שעוסק בעדכון הנוהל ובתמיכה למתכננים ולוועדות התכנון באמצעות "מרכזפורום התמיכהתמיכה למבא"ת" המקבלבאתר ומשיב"תפוז" לפניותאו באמצעות הדואפניה בדוא(בלבד)ל"מרכז התמיכה למבא"ת" בכתובת: MAVAT@MOIN.GO.IL. אל מרכז התמיכה למבא"ת יש גם בודקלשלוח ומנפקאת אישוריםקבצי לקובציהתשריט תשריטיומפת מצבהמדידה "מאושר"לקבלת אישור תקינות, כתנאי סף להגשת ולקובציהתכונית מפותלמוסד מדידההתכנון.
הסברים, הדגמות ומידע רב נוסף - בעמוד המבא"ת באתר האינטרנט של משרד הפנים.
 
החל מינואר 2011 תופעל המערכת המקוונת להגשת תוכניות במחוז ירושלים לתקופת הרצה של שנה, לאחריה תופעל בהדרגה בכל הארץ ותהפוך למחייבת.
מידע בנושא, מועדי הדרכות ועזרי למידה - באתר האינטרנט של משרד הפנים.
 
==ראו גם==
משתמש אלמוני