פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מקור דין זה הוא מהמילים בפסוק לח, "טמא הוא לכם". בגמרא במסכת חולין דורשת את המילים "לכם", - לכל צרכיכם, כלומר לא רק האוכל עצמו טמא, אלא כל חלק הנטפל אליו ומשמש לצורך האוכל, והוא העור המשמש כיד.
 
{{ערך מורחב|ערך=[[ידותיד לטומאה]]}}
 
==דינים מדרבנן==