פתיחת התפריט הראשי

שינויים

* <math>A^*\,</math> יוניטרית
{{אלגברה לינארית}}
mostafa 7mar
 
[[קטגוריה:מטריצות]]
 
משתמש אלמוני