פתיחת התפריט הראשי

שינויים

 
==תכונות של מטריצות יוניטריות==
haloo steef == mostafa 23'barye 7mar
* <math>A\,</math> הפיכה ו-<math>A^{-1} = (A^{*})^T\,</math>
* מטריצה יוניטרית שומרת על נורמה, <math>\ \| A x \| = \| x \|</math>. כתוצאה מכך, ערך מוחלט של כל ערך עצמי שלה הוא 1.
משתמש אלמוני