הרשאות משתמש

בחירת משתמש  
צפייה בקבוצות המשתמשצפייה בקבוצות שהמשתמש משתייך אליהן דגש (שיחה | תרומות)

חבר בקבוצות: מפעילי מערכת (עד 00:52, 24 באפריל 2026), בודקים, עורכי ממשק

חבר אוטומטית בקבוצה: משתמשים ותיקים

יומן הרשאות

 • 00:52, 14 במאי 2023 דגש שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־מפעיל מערכת (זמני, עד 00:52, 24 באפריל 2026), בדוק עריכות אוטומטית, עורך ממשק וגם מנטר ל־מפעיל מערכת (זמני, עד 00:52, 24 באפריל 2026) וגם עורך ממשק (כבד מדי :-)) תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
 • 00:52, 24 באפריל 2023 Dovno שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־בדוק עריכות אוטומטית, עורך ממשק וגם מנטר ל־מפעיל מערכת (זמני, עד 00:52, 24 באפריל 2026), בדוק עריכות אוטומטית, עורך ממשק וגם מנטר (מפעיל נולד)
 • 22:41, 25 במרץ 2023 ביקורת שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־בדוק עריכות אוטומטית וגם מנטר ל־בדוק עריכות אוטומטית, מנטר וגם עורך ממשק (משתמש תורם ואיכותי, אפס תקלות, חוזר לפעילות)
 • 09:59, 20 בפברואר 2023 PurpleBuffalo שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־מפעיל מערכת (זמני, עד 00:42, 14 במרץ 2024) וגם בודק ל־מפעיל מערכת (זמני, עד 00:42, 14 במרץ 2024), בודק, מנטר וגם בדוק עריכות אוטומטית (בקשתו להסיר את הרשאת המפעיל שתיכנס לתוקף הערב.)
 • 02:33, 20 בפברואר 2023 Dovno שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־מפעיל מערכת (זמני, עד 00:42, 14 במרץ 2024), בודק וגם עורך ממשק ל־מפעיל מערכת (זמני, עד 00:42, 14 במרץ 2024) וגם בודק (לבקשת המשתמש)
 • 02:35, 10 ביוני 2022 דגש שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־מפעיל מערכת (זמני, עד 00:42, 14 במרץ 2024), יוצר חשבונות, בדוק עריכות אוטומטית, בודק, עורך ממשק, חסין חסימות IP, מנטר וגם עורך תבניות ל־מפעיל מערכת (זמני, עד 00:42, 14 במרץ 2024), בודק וגם עורך ממשק (חזל"ש) תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
 • 02:34, 10 ביוני 2022 דגש שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־מפעיל מערכת (זמני, עד 00:42, 14 במרץ 2024), בודק וגם עורך ממשק ל־מפעיל מערכת (זמני, עד 00:42, 14 במרץ 2024), בודק, עורך ממשק, יוצר חשבונות, חסין חסימות IP, מנטר, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך תבניות (בדיקה)
 • 01:43, 26 בספטמבר 2021 דגש שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־מפעיל מערכת (זמני, עד 00:42, 14 במרץ 2024), עורך ממשק וגם מנטר ל־מנטר (זמני, עד 01:43, 26 בספטמבר 2021), מפעיל מערכת (זמני, עד 00:42, 14 במרץ 2024) וגם עורך ממשק
 • 00:09, 14 בספטמבר 2021 גארפילד שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־מפעיל מערכת (זמני, עד 00:42, 14 במרץ 2024) וגם עורך ממשק ל־מפעיל מערכת (זמני, עד 00:42, 14 במרץ 2024), עורך ממשק וגם מנטר
 • 00:09, 14 בספטמבר 2021 גארפילד שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־מפעיל מערכת (זמני, עד 00:42, 14 במרץ 2024) ל־מפעיל מערכת (זמני, עד 00:42, 14 במרץ 2024) וגם עורך ממשק
 • 23:42, 13 בספטמבר 2021 גארפילד שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־עורך ממשק וגם מנטר ל־מפעיל מערכת (זמני, עד 00:42, 14 במרץ 2024) (הארכת הרשאות בהתאם לסיכום במפעיל נולד)
 • 22:59, 13 בספטמבר 2021 העיתונאי המנטר שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־עורך ממשק ל־עורך ממשק וגם מנטר (לבינתיים) תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד עריכה מתקדמת מהנייד
 • 21:32, 13 במרץ 2021 דגש שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־מפעיל מערכת (זמני, עד 20:25, 13 בספטמבר 2021), עורך ממשק וגם מנטר ל־מפעיל מערכת (זמני, עד 20:25, 13 בספטמבר 2021) וגם עורך ממשק (אוטומטי)
 • 21:25, 13 במרץ 2021 גארפילד שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־עורך ממשק וגם מנטר ל־מפעיל מערכת (זמני, עד 20:25, 13 בספטמבר 2021), עורך ממשק וגם מנטר (בהתאם לדיון במפעיל נולד)
 • 21:30, 5 בפברואר 2020 התו השמיני שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־בדוק עריכות אוטומטית, עורך ממשק, חסין חסימות IP וגם מנטר ל־עורך ממשק, חסין חסימות IP וגם מנטר (לבקשת המשתמש)
 • 13:37, 28 בינואר 2020 ביקורת שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־בדוק עריכות אוטומטית, חסין חסימות IP וגם מנטר ל־בדוק עריכות אוטומטית, חסין חסימות IP, מנטר וגם עורך ממשק (בהתייעצות ביורוקרטים, עורך ותיק ומנוסה. ב-ה-צ-ל-ח-ה)
 • 01:15, 28 בינואר 2020 Eldad שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־עורך ממשק (זמני, עד 00:53, 29 בינואר 2020), בדוק עריכות אוטומטית, חסין חסימות IP וגם מנטר ל־בדוק עריכות אוטומטית, חסין חסימות IP וגם מנטר (התיקון הסתיים)
 • 00:53, 28 בינואר 2020 Eldad שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־בדוק עריכות אוטומטית, חסין חסימות IP וגם מנטר ל־עורך ממשק (זמני, עד 00:53, 29 בינואר 2020), בדוק עריכות אוטומטית, חסין חסימות IP וגם מנטר (לצורך תיקון קצר)
 • 11:45, 7 ביוני 2018 בריאן שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־בדוק עריכות אוטומטית וגם חסין חסימות IP ל־בדוק עריכות אוטומטית, חסין חסימות IP וגם מנטר (בעקבות סיכום עם המשתמש)
 • 16:17, 10 במאי 2018 ערן שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־בדוק עריכות אוטומטית ל־בדוק עריכות אוטומטית וגם חסין חסימות IP (הרשאת חסין חסימות לעריכה ממקומות ציבוריים)
 • 09:52, 4 במאי 2018 יונה בנדלאק שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־חסין חסימות IP וגם מנטר ל־בדוק עריכות אוטומטית (איבד את האימון לשימוש בהרשאות האלה. לכן מסיר את הרשאות המנטר וחסין IP בשלב זה)
 • 01:40, 11 באפריל 2018 Eldad שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של דגש מ־(לא כלום) ל־חסין חסימות IP וגם מנטר (משתמש פעיל, תורם, אמין - בקרה וייעוץ לשעבר)