הרשאות משתמש

בחירת משתמש  
צפייה בקבוצות המשתמשצפייה בקבוצות שהמשתמש משתייך אליהן העיתונאי המנטר (שיחה | תרומות)

חבר בקבוצות: חסיני חסימות IP (עד 11:28, 11 באוגוסט 2025), בדוקי עריכות אוטומטית, מנטרים

חבר אוטומטית בקבוצה: משתמשים ותיקים

יומן הרשאות