אוטו השלישי, קיסר האימפריה הרומית הקדושה – שפות אחרות