אלגוריתם רו של פולרד ללוגריתם הדיסקרטי – שפות אחרות