פתיחת התפריט הראשי

אמדאו הרביעי, רוזן סבויה – שפות אחרות