אנדרטת הפטריוטיות היפנית-אמריקאית במלחמת העולם השנייה – שפות אחרות