פתיחת התפריט הראשי

אנטיוכוס הרביעי, מלך קומגנה – שפות אחרות