אנציקלופדיית ייווא ליהודי מזרח אירופה – שפות אחרות