אפיוס קלאודיוס פולכר (קונסול 143 לפנה"ס) – שפות אחרות