בית הקברות הצבאי והאנדרטה האמריקניים בנורמנדי – שפות אחרות