בסיליוס השני בולגרוקטונוס, קיסר האימפריה הביזנטית – שפות אחרות