בריחת המוחות מגרמניה המזרחית 1949–1961 – שפות אחרות