גדולה מהחיים (סדרת טלוויזיה אמריקאית) – שפות אחרות