פתיחת התפריט הראשי

דופן (תואר אצולה) – שפות אחרות