האוניברסיטה הממלכתית של מוסקבה לגאודזיה וקרטוגרפיה – שפות אחרות