האיחוד הדמוקרטי והסוציאליסטי של הרזיסטאנס – שפות אחרות