הארמייה הרביעית (האימפריה האוסטרו-הונגרית) – שפות אחרות