הבחירות הכלליות בבריטניה 1974 (פברואר) – שפות אחרות