הבחירות המקדימות לנשיאות ארצות הברית 2004 – שפות אחרות