הבחירות לסנאט של ארצות הברית בדלאוור (2008) – שפות אחרות