הבחירות לרשויות המקומיות ברשות הפלסטינית (2004–2005) – שפות אחרות