הבחירות לרשויות המקומיות ברשות הפלסטינית (2017) – שפות אחרות