הדומה של האימפריה הרוסית (כינוס 1906) – שפות אחרות