הוועדה לבחינת מצב הבנייה ביהודה ושומרון – שפות אחרות