החזית העממית לשחרור פלסטין - המפקדה הכללית – שפות אחרות