פתיחת התפריט הראשי

החלטה 242 של מועצת הביטחון של האו"ם – שפות אחרות