היינריך החמישים ואחד, נסיך רויס-אברסדורף – שפות אחרות