היישוב היהודי בארץ ישראל בימי מלחמת העולם הראשונה – שפות אחרות