הכוחות המזוינים של הרפובליקה של קוריאה – שפות אחרות