המועצה הכלכלית-חברתית של האומות המאוחדות – שפות אחרות