המועצה לבניינים גבוהים וסביבת מחיה עירונית – שפות אחרות